دینا » برچسب ها » دیه منافع اعضا

مطالب مربوط به برچسب: "دیه منافع اعضا"

مقالات آموزشی
نحوه تقسیم دیه بین اولیای دم 1397/10/06
نحوه تقسیم دیه بین اولیای دم
در این مقاله به بررسی نحوه تقسیم دیه بین اولیای دم می پردازیم .  ... [بیشتر...]

دیه بخیه جراحات سر و صورت 1397/08/05
دیه بخیه جراحات سر و صورت
در این مقاله به بررسی دیه بخیه جراحات سر و صورت می پردازیم .    ... [بیشتر...]

دیه سقط جنین 1397/06/13
دیه سقط جنین
در این مقاله به بررسی دیه سقط جنین می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مسئول پرداخت دیه 1397/06/13
مسئول پرداخت دیه
در این مقاله به بررسی مسئول پرداخت دیه می پردازیم .  ... [بیشتر...]

دیه خراشیدگی صورت و بدن 1397/06/12
دیه خراشیدگی صورت و بدن
در این مقاله به بررسی دیه خراشیدگی پوست می پردازیم .  ... [بیشتر...]

نرخ دیه کامل سال 97 1397/06/12
نرخ دیه کامل سال 97
در این مقاله به بررسی نرخ دیه در سال 97 می پردازیم .  ... [بیشتر...]

دیه قطع نخاع 1397/06/11
دیه قطع نخاع
در این مقاله به بررسی دیه قطع نخاع می پردازیم .  ... [بیشتر...]

دیه شکستن ستون فقرات 1397/06/11
دیه شکستن ستون فقرات
در این مقاله به بررسی دیه شکستن ستون فقرات می پردازیم .  ... [بیشتر...]

دیه شکستن ، در رفتن و ترک خوردن استخوان دنده 1397/06/10
دیه شکستن ، در رفتن و ترک خوردن استخوان دنده
در این مقاله به بررسی دیه استخوان دنده می پردازیم .  ... [بیشتر...]

دیه از بین بردن و فلج شدن لب 1397/06/10
دیه از بین بردن و فلج شدن لب
در این مقاله به بررسی دیه لب می پردازیم .   ... [بیشتر...]

دیه پارگی لب 1397/06/07
دیه پارگی لب
در این مقاله به بررسی دیه پارگی هر دو لب و دیه پارگی یکی از دو لب می پردازیم .   ... [بیشتر...]

دیه پاره شدن پرده گوش 1397/06/07
دیه پاره شدن پرده گوش
در این مقاله به بررسی دیه پارگی پرده گوش می پردازیم .  ... [بیشتر...]

دیه ریش 1397/06/06
دیه ریش
در این مقاله به دیه ریش می پردازیم . ... [بیشتر...]

تغلیظ دیه چیست 1397/06/06
تغلیظ دیه چیست
در این مقاله به بررسی تغلیظ دیه می پردازیم .  ... [بیشتر...]

دیه کندن موی سر زن 1397/06/05
دیه کندن موی سر زن
در این مقاله به بررسی دیه کندن مو سر مرد می پردازیم .  ... [بیشتر...]

دیه کندن موی سر مرد 1397/06/05
دیه کندن موی سر مرد
در این مقاله به بررسی دیه کندن مو سر مرد می پردازیم .  ... [بیشتر...]

دیه زوال عقل یا نقصان عقلی 1397/06/04
دیه زوال عقل یا نقصان عقلی
در این مقاله به دیه زوال یا نقصان عقل ، زوال یا نقصان عقل بر اثر حادثه و قصاص مرتکب می پردازیم .  ... [بیشتر...]

دیه به کما رفتن 1397/06/04
دیه به کما رفتن
در این مقاله به بررسی دیه کما می پردازیم . ... [بیشتر...]

دیه پارگی پلک 1397/06/03
دیه پارگی پلک
در این مقاله به بررسی دیه پارگی پلک می پردازیم . ... [بیشتر...]

دیه از بین بردن پلک 1397/06/03
دیه از بین بردن پلک
در این مقاله به بررسی دیه از بین بردن پلک  می پردازیم . ... [بیشتر...]

دیه از دست دادن حس بویایی 1397/06/01
دیه از دست دادن حس بویایی
 در این مقاله به دیه از بین رفتن حس بویایی می پردازیم .  ... [بیشتر...]

دیه در آوردن چشم و از بین بردن آن 1397/05/30
دیه در آوردن چشم و از بین بردن آن
در این مقاله به بررسی دیه از بین بردن چشم می پردازیم . ... [بیشتر...]

دیه پارگی ، از بین بردن و فلج کردن لاله گوش 1397/05/29
دیه پارگی ، از بین بردن و فلج کردن لاله گوش
در این مقاله به بررسی دیه از بین بردن لاله گوش ، دیه پاره کردن لاله گوش و دیه فلج کردن لاله گوش می پردازیم . ... [بیشتر...]

دیه از بین رفتن دندان 1397/05/28
دیه از بین رفتن دندان
در این مقاله به بررسی دیه از بین بردن همه دندان ها ، دیه از بین بردن دندان های جلو و دیه از بین رفتن دندان های عقب می پردازیم . ... [بیشتر...]

دیه از ریشه کندن و شکستن دندان شیری 1397/05/28
دیه از ریشه کندن و شکستن دندان شیری
در این مقاله به بررسی دیه کندن دندان شیری در صورت رویش مجدد ، عدم رویش مجدد و دیه شکستن دندان شیری می پردازیم . ... [بیشتر...]

دیه کوری چشم و کاهش بینایی 1397/05/27
دیه کوری چشم و کاهش بینایی
در این مقاله به بررسی دیه از بین بردن بینایی چشم سالم ، دیه از بین بردن چشم کسی که تنها یک چشم بینا دارد و دیه کاهش بینی می پردازیم .  ... [بیشتر...]

دیه شکستن گردن و نقص آن 1397/05/27
دیه شکستن گردن و نقص آن
در این مقاله به دیه شکستن گردن و کج شدن آن ، دیه شکستن گردن بدون خمیدگی گردن و دیه ناقص شدن گردن می پردازیم . ... [بیشتر...]

مهلت پرداخت دیه 1397/05/25
مهلت پرداخت دیه
در این مقاله به بررسی مهلت پرداخت دیه در جرائم عمدی ، جرائم شبه عمد ، خطاء محض و توافق در مهلت پرداخت دیه می پردازیم . ... [بیشتر...]

میزان دیه انواع صدمات وارد شده به بینی 1397/05/24
میزان دیه انواع صدمات وارد شده به بینی
در این مقاله به بررسی میزان​ دیه انواع صدمات وارده به بینی می پردازیم . ... [بیشتر...]

ارش چیست و نحوه محاسبه آن 1397/05/24
ارش چیست و نحوه محاسبه آن
در این مقاله به بررسی مفهوم ارش و نحوه محاسبه ارش می پردازیم . ... [بیشتر...]

دیه چیست و در چه مواردی باید پرداخت شود 1397/02/31
دیه چیست و در چه مواردی باید پرداخت شود
در این مقاله به دنبال آن هستیم تا ابتدا به مفهوم و تعریف دیه پرداخته و در ادامه انواع دیه را مطرح کنیم . ... [بیشتر...]

نرخ دیه سال 98 1398/01/21
نرخ دیه سال 98
در این مقاله به بررسی نرخ دیه سال در سال 98 می پردازیم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

دیه منافع اعضا
Top