مطالب مربوط به برچسب: "کانون اصلاح و تربیت"

مقالات آموزشی
نحوه و شرایط نگهداری محکومان حبس 1397/10/19
نحوه و شرایط نگهداری محکومان حبس
در این مقاله به بررسی نحوه و شرایط نگهداری محکومان حبس می پردازیم . ... [بیشتر...]

 کانون اصلاح و تربیت 1397/09/29
کانون اصلاح و تربیت
در این مقاله به بررسی کانون اصلاح و تربیت می پردازیم . ... [بیشتر...]

احکام صادره از دادگاه اطفال 1397/09/28
احکام صادره از دادگاه اطفال
در این مقاله به بررسی احکام صادره از دادگاه اطفال می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات و اقدامات تامینی نوجوانان بین 15 تا 18 سال 1397/09/24
مجازات و اقدامات تامینی نوجوانان بین 15 تا 18 سال
در این مقاله به بررسی مجازات و اقدامات تامینی نوجوانان بین 15 تا 18 سال می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی کودکان زیر 15 سال 1397/09/24
مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی کودکان زیر 15 سال
در این مقاله به بررسی مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی کودکان زیر 15 سال می پردازیم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

کانون اصلاح و تربیت
Top