دینا » برچسب ها » پرداخت دیه

مطالب مربوط به برچسب: "پرداخت دیه"

مقالات آموزشی
نحوه تقسیم دیه بین اولیای دم 1397/10/06
نحوه تقسیم دیه بین اولیای دم
در این مقاله به بررسی نحوه تقسیم دیه بین اولیای دم می پردازیم .  ... [بیشتر...]

میزان دیه شنوایی و کر شدن 1397/10/01
میزان دیه شنوایی و کر شدن
در این مقاله به بررسی دیه شنوایی و کر شدن می پردازیم . ... [بیشتر...]

مسئول پرداخت دیه 1397/06/13
مسئول پرداخت دیه
در این مقاله به بررسی مسئول پرداخت دیه می پردازیم .  ... [بیشتر...]

دیه قطع نخاع 1397/06/11
دیه قطع نخاع
در این مقاله به بررسی دیه قطع نخاع می پردازیم .  ... [بیشتر...]

دیه شکستن ستون فقرات 1397/06/11
دیه شکستن ستون فقرات
برای شکستن ستون فقرات در قانون مجازات اسلامی مجازات دیه تعیین شده است . در صورتی که آسیب ستون فقرات درمان نشود ، دیه کامل به همراه خواهد داشت . البته در صورتی که آسیب به ستون ... [بیشتر...]

دیه شکستن ، در رفتن و ترک خوردن استخوان دنده 1397/06/10
دیه شکستن ، در رفتن و ترک خوردن استخوان دنده
در این مقاله به بررسی دیه استخوان دنده می پردازیم .  ... [بیشتر...]

دیه از بین بردن و فلج شدن لب 1397/06/10
دیه از بین بردن و فلج شدن لب
در این مقاله به بررسی دیه لب می پردازیم .   ... [بیشتر...]

دیه پارگی لب 1397/06/07
دیه پارگی لب
در این مقاله به بررسی دیه پارگی هر دو لب و دیه پارگی یکی از دو لب می پردازیم .   ... [بیشتر...]

دیه پاره شدن پرده گوش 1397/06/07
دیه پاره شدن پرده گوش
مانند سایر اعضای بدن انسان ، پاره کردن پرده گوش نیز دیه داشته و مرتکب ، ممکن است محکوم به پرداخت کردن دیه پارگی پرده گوش بشود . ... [بیشتر...]

دیه ریش 1397/06/06
دیه ریش
در این مقاله به دیه ریش می پردازیم . ... [بیشتر...]

تغلیظ دیه چیست 1397/06/06
تغلیظ دیه چیست
تغلیظ دیه که به معنای افزایش میزان دیه می باشد ، در شرایطی اعمال می شود که قتلی در یکی از ماه های حرام اتفاق افتاده باشد و در این صورت ، یک سوم به میزان دیه تعیین شده افزوده خ... [بیشتر...]

دیه کندن موی سر زن 1397/06/05
دیه کندن موی سر زن
در این مقاله به بررسی دیه کندن مو سر مرد می پردازیم .  ... [بیشتر...]

دیه کندن موی سر مرد 1397/06/05
دیه کندن موی سر مرد
در این مقاله به بررسی دیه کندن مو سر مرد می پردازیم .  ... [بیشتر...]

دیه زوال عقل یا نقصان عقلی 1397/06/04
دیه زوال عقل یا نقصان عقلی
در این مقاله به دیه زوال یا نقصان عقل ، زوال یا نقصان عقل بر اثر حادثه و قصاص مرتکب می پردازیم .  ... [بیشتر...]

دیه پارگی پلک 1397/06/03
دیه پارگی پلک
در این مقاله به بررسی دیه پارگی پلک می پردازیم . ... [بیشتر...]

دیه از بین بردن پلک 1397/06/03
دیه از بین بردن پلک
در این مقاله به بررسی دیه از بین بردن پلک  می پردازیم . ... [بیشتر...]

دیه از دست دادن حس بویایی 1397/06/01
دیه از دست دادن حس بویایی
 در این مقاله به دیه از بین رفتن حس بویایی می پردازیم .  ... [بیشتر...]

دیه در آوردن چشم و از بین بردن آن 1397/05/30
دیه در آوردن چشم و از بین بردن آن
در این مقاله به بررسی دیه از بین بردن چشم می پردازیم . ... [بیشتر...]

دیه پارگی ، از بین بردن و فلج کردن لاله گوش 1397/05/29
دیه پارگی ، از بین بردن و فلج کردن لاله گوش
در این مقاله به بررسی دیه از بین بردن لاله گوش ، دیه پاره کردن لاله گوش و دیه فلج کردن لاله گوش می پردازیم . ... [بیشتر...]

دیه از بین رفتن دندان 1397/05/28
دیه از بین رفتن دندان
در این مقاله به بررسی دیه از بین بردن همه دندان ها ، دیه از بین بردن دندان های جلو و دیه از بین رفتن دندان های عقب می پردازیم . ... [بیشتر...]

دیه از ریشه کندن و شکستن دندان شیری 1397/05/28
دیه از ریشه کندن و شکستن دندان شیری
در این مقاله به بررسی دیه کندن دندان شیری در صورت رویش مجدد ، عدم رویش مجدد و دیه شکستن دندان شیری می پردازیم . ... [بیشتر...]

دیه کوری چشم و کاهش بینایی 1397/05/27
دیه کوری چشم و کاهش بینایی
کور کردن چشم دیگران در قانون مجازات اسلامی دیه تعیین شده است . بر این اساس در صورتی که شخصی هر دو چشم دیگری را کور کرده و بینایی آن را از بین ببرد ، باید دیه کامل بپردازد ؛ ام... [بیشتر...]

دیه شکستن گردن و نقص آن 1397/05/27
دیه شکستن گردن و نقص آن
در این مقاله به دیه شکستن گردن و کج شدن آن ، دیه شکستن گردن بدون خمیدگی گردن و دیه ناقص شدن گردن می پردازیم . ... [بیشتر...]

مهلت پرداخت دیه 1397/05/25
مهلت پرداخت دیه
در این مقاله به بررسی مهلت پرداخت دیه در جرائم عمدی ، جرائم شبه عمد ، خطاء محض و توافق در مهلت پرداخت دیه می پردازیم . ... [بیشتر...]

دیه چیست و در چه مواردی باید پرداخت شود 1397/02/31
دیه چیست و در چه مواردی باید پرداخت شود
دیه یکی از انواع مجازات های پیش بینی شده در قانون است . در صورتی که شخصی جرم غیر عمدی علیه جان ، اعضای بدن و منافع اعضای بدن دیگری انجام دهد باید دیه بپردازد . همچنین در صورتی... [بیشتر...]

هزینه اعدام قاتل و تفاضل دیه آن 1398/03/12
هزینه اعدام قاتل و تفاضل دیه آن
در این مقاله به بررسی هزینه اعدام قاتل و تفاضل دیه آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

نرخ دیه در سال 1398/01/21
نرخ دیه در سال
دیه، مالی است که در شرع  ، برای جنایت غیر عمدی بر نفس ، عضو ، یا منفعت ، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص امکان ندارد ، مقرر شده است. نرخ دیه در سال 1... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top