دینا » برچسب ها » انواع مال

مطالب مربوط به برچسب: "انواع مال"

مقالات آموزشی
مال غیر منقول و انواع آن 1397/03/31
مال غیر منقول و انواع آن
در این مقاله مفهوم مال غیر منقول و انواع آن را بررسی می کنیم . ... [بیشتر...]

مال مصرف شدنی و مال قابل بقا 1397/10/25
مال مصرف شدنی و مال قابل بقا
در این مقاله به بررسی مال مصرف شدنی و مال قابل بقا می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مال بدون مالک و انواع آن 1397/10/25
مال بدون مالک و انواع آن
در این مقاله به بررسی مال بدون مالک و انواع آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

مال منقول و انواع آن
مال منقول و انواع آن
یکی از مهم ترین تقسیم بندی ها در خصوص انواع مال ، اموال منقول هستند و همانگونه که از نام آن مشخص است ، مال منقول به آن دسته از اموالی گفته می شود که قابلیت جابجایی از محل... [بیشتر...]

منفعت مال چیست و انواع آن 1397/10/24
منفعت مال چیست و انواع آن
در این مقاله به بررسی منفعت مال و انواع آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مال مثلی و مال قیمی چیست 1397/10/24
مال مثلی و مال قیمی چیست
در این مقاله به بررسی مال مثلی و مال قیمی می پردازیم .  ... [بیشتر...]

تفاوت ملک مشاع و ملک مفروز 1397/08/30
تفاوت ملک مشاع و ملک مفروز
در این مقاله به بررسی تفاوت ملک مشاع و ملک مفروز می پردازیم .  ... [بیشتر...]

آثار حقوقی تفاوت مال منقول و مال غیر منقول 1397/03/02
آثار حقوقی تفاوت مال منقول و مال غیر منقول
در این مقاله آثار حقوقی تفاوت مال منقول و مال غیر منقول را بررسی می کنیم .  ... [بیشتر...]

تعریف مال و انواع آن 1397/03/01
تعریف مال و انواع آن
در این قصد داریم تا مفهوم مال را بیان کنیم و انواع مال را معرفی کنیم . ... [بیشتر...]

اموال غیرقابل توقیف یا مستثنیات دِین و موارد آن 1397/04/09
اموال غیرقابل توقیف یا مستثنیات دِین و موارد آن
در این مقاله ابتدا به مفهوم مستثنیات دین پرداخته و در ادامه مصادیق مستثنیات دین مطابق مقررات قانونی را ذکر می نماییم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top