دینا » برچسب ها » انواع جرم

مطالب مربوط به برچسب: "انواع جرم"

مقالات آموزشی
جرم پولشویی و مجازات آن 1397/12/09
جرم پولشویی و مجازات آن
در این مقاله به بررسی اینکه جرم پولشویی چیست و مجازات آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات شروع به جرم اختلاس 1397/11/21
مجازات شروع به جرم اختلاس
در این مقاله به بررسی مجازات شروع به جرم اختلاس می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات جرم اختلاس 1397/11/21
مجازات جرم اختلاس
در این مقاله به بررسی مجازات جرم اختلاس می پردازیم . ... [بیشتر...]

نمونه رضایت نامه گذشت شاکی در پرونده کیفری 1397/11/08
نمونه رضایت نامه گذشت شاکی در پرونده کیفری
در این مقاله به بررسی نمونه رضایت نامه گذشت شاکی در پرونده کیفری می پردازیم .  ... [بیشتر...]

شروع به جرم و ارکان آن 1397/11/08
شروع به جرم و ارکان آن
در این مقاله به بررسی شروع به جرم و ارکان آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات شروع به جرم 1397/11/08
مجازات شروع به جرم
در این مقاله به بررسی مجازات شروع به جرم می پردازیم .  ... [بیشتر...]

شریک جرم و مجازات او 1397/11/06
شریک جرم و مجازات او
در این مقاله به بررسی شریک جرم و مجازات او می پردازیم .  ... [بیشتر...]

انواع جنون و مسئولیت کیفری مجنون 1397/11/03
انواع جنون و مسئولیت کیفری مجنون
در این مقاله به بررسی انواع جنون و مسئولیت کیفری مجنون می پردازیم .  ... [بیشتر...]

حمایت از بزه دیدگان ناشی از اسید پاشی 1397/10/16
حمایت از بزه دیدگان ناشی از اسید پاشی
در این مقاله به بررسی حمایت از بزه دیدگان ناشی از اسید پاشی می پردازیم . ... [بیشتر...]

جرم اسید پاشی و مجازات آن 1397/10/15
جرم اسید پاشی و مجازات آن
در این مقاله به بررسی جرم اسید پاشی و مجازات آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

تاثیر سو پیشینه در محرومیت از حقوق اجتماعی 1397/10/11
تاثیر سو پیشینه در محرومیت از حقوق اجتماعی
در این مقاله به سو پیشینه و محرومیت از حقوق اجتماعی می پردازیم . ... [بیشتر...]

تفتیش و بازرسی منازل ، اماکن و اشیا و قواعد آن 1397/10/08
تفتیش و بازرسی منازل ، اماکن و اشیا و قواعد آن
در این مقاله به بررسی تفتیش و بازرسی منازل ، اماکن و اشیا و قواعد آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

تکدی گری و کلاشی و مجازات آن 1397/10/08
تکدی گری و کلاشی و مجازات آن
در این مقاله به جرم تکدی گری و کلاشی و مجازات آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

رشوه چیست و مجازات آن 1397/10/05
رشوه چیست و مجازات آن
در این مقاله به بررسی اینکه رشوه چیست و مجازات آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات مخفی کردن یا فرار متهم و مجرم 1397/10/05
مجازات مخفی کردن یا فرار متهم و مجرم
در این مقاله به بررسی مجازات مخفی کردن یا فراری دادن متهم یا مجرم می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات کودک آزاری 1397/10/01
مجازات کودک آزاری
در این مقاله به بررسی مجازات کودک آزاری می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات تکرار جرم چیست 1397/09/28
مجازات تکرار جرم چیست
در این مقاله به بررسی تکرار جرم می پردازیم .  ... [بیشتر...]

جرم انتشار عکس و فیلم مستهجن در فضای مجازی و مجازات آن 1397/09/28
جرم انتشار عکس و فیلم مستهجن در فضای مجازی و مجازات آن
در این مقاله به بررسی جرم انتشار عکس و فیلم مستهجن در فضای مجازی و مجازات آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

 کانون اصلاح و تربیت 1397/09/29
کانون اصلاح و تربیت
در این مقاله به بررسی کانون اصلاح و تربیت می پردازیم . ... [بیشتر...]

جرم جعل رایانه ای و مجازات آن 1397/09/27
جرم جعل رایانه ای و مجازات آن
در این مقاله به بررسی جرم جعل رایانه ای و مجازات آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

جرم شنود یا استراق سمع و مجازات آن 1397/09/26
جرم شنود یا استراق سمع و مجازات آن
در این مقاله به بررسی جرم شنود یا استراق سمع و مجازات آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات سردستگی گروه مجرمانه 1397/09/25
مجازات سردستگی گروه مجرمانه
در این مقاله به بررسی مجازات سردستگی گروه مجرمانه می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات جرم نشر اکاذیب 1397/09/24
مجازات جرم نشر اکاذیب
در این مقاله به بررسی مجازات جرم نشر اکاذیب می پردازیم . ... [بیشتر...]

نشر اکاذیب و شرایط تحقق آن 1397/09/22
نشر اکاذیب و شرایط تحقق آن
در این مقاله به بررسی نشر اکاذیب و شرایط تحقق آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

تفاوت سرقت تعزیری و سرقت حدی 1397/09/01
تفاوت سرقت تعزیری و سرقت حدی
در این مقاله به بررسی تفاوت سرقت تعزیری و سرقت حدی می پردازیم .   ... [بیشتر...]

جرم جعل امضا متوفی و مجازات آن 1397/08/29
جرم جعل امضا متوفی و مجازات آن
در این مقاله به بررسی جرم جعل امضا متوفی و مجازات آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات جرم کلاهبرداری 1397/08/20
مجازات جرم کلاهبرداری
در این مقاله به بررسی مجازات جرم کلاهبرداری می پردازیم .    ... [بیشتر...]

تقسیم بندی درجات مجازات تعزیری 1397/03/19
تقسیم بندی درجات مجازات تعزیری
در این مقاله به درجه بندی مجازات های تعزیری در قانون مجازات اسلامی می پردازیم .     ... [بیشتر...]

جرم جعل اسناد و مجازات آن 1397/08/19
جرم جعل اسناد و مجازات آن
در این مقاله به بررسی جرم جعل اسناد و مجازات آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

جرم افترا و شرایط تحقق آن 1397/08/14
جرم افترا و شرایط تحقق آن
در این مقاله به بررسی جرم افترا و شرایط تحقق آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

جنبه عمومی جرم یا جرم غیر قابل گذشت 1397/08/12
جنبه عمومی جرم یا جرم غیر قابل گذشت
در این مقاله به بررسی جنبه عمومی جرم یا جرم غیر قابل گذشت می پردازیم . ... [بیشتر...]

جرم کلاهبرداری و عناصر آن 1397/08/09
جرم کلاهبرداری و عناصر آن
در این مقاله به بررسی جرم کلاهبرداری و عناصر آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

جرم خیانت در امانت چیست 1397/07/28
جرم خیانت در امانت چیست
در این مقاله به بررسی جرم خیانت در امانت می پردازیم .  ... [بیشتر...]

قانون جدید مبارزه با مواد مخدر سال 96 1397/07/10
قانون جدید مبارزه با مواد مخدر سال 96
در این مقاله به بررسی قانون جدید مبارزه با مواد مخدر سال 96 می پردازیم .  ... [بیشتر...]

جرم قابل گذشت ، شرایط و نحوه اعمال آن 1397/03/08
جرم قابل گذشت ، شرایط و نحوه اعمال آن
 در این مقاله به بررسی این که چه نوع جرمی قابل گذشت است ، شرایط  و نحوه گذشت شاکی از جرم قابل گذشت می پردازیم .   ... [بیشتر...]

مجازات حمل مواد مخدر 1397/07/01
مجازات حمل مواد مخدر
در این مقاله به بررسی مجازات حمل مواد مخدر می پردازیم .  ... [بیشتر...]

انواع قتل 1397/06/27
انواع قتل
در این مقاله به بررسی انواع قتل می پردازیم . ... [بیشتر...]

معاونت در جرم و معاون جرم 1397/06/15
معاونت در جرم و معاون جرم
در این مقاله به معاونت در جرم و معاون جرم می پردازیم .  ... [بیشتر...]

جرم عمدی 1397/06/14
جرم عمدی
در این مقاله به بررسی انواع جرم عمدی می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات دایر کردن محل شرب خمر 1397/05/23
مجازات دایر کردن محل شرب خمر
در این مقاله به بررسی جرم دایر کردن محلی برای شرب خمر و مجازات دایر کردن محل شب خمر می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات قاچاق مشروبات الکلی 1397/05/23
مجازات قاچاق مشروبات الکلی
در این مقاله به بررسی جرم قاچاق مشروبات الکلی ، مجازات قاچاق مشروبات الکلی و مجازات قاچاق مشروبات الکلی بیش از بیست لیتر می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات شرب خمر 1397/05/20
مجازات شرب خمر
در این مقاله به بررسی شرب خمر ، مصادیق خمر و مجازات شرب خمر می پردازیم . ... [بیشتر...]

ارکان جرم سرقت 1397/05/18
ارکان جرم سرقت
 در این مقاله به بررسی ارکان جرم سرقت از جمله ربودن ، مال و تعلیق به غیر می پردازیم .  ... [بیشتر...]

جرم سرقت یا دزدی و انواع آن 1397/05/17
جرم سرقت یا دزدی و انواع آن
در این مقاله به بررسی مفهوم جرم سرقت و انواع جرم سرقت می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات انواع سرقت تعزیری 1397/05/16
مجازات انواع سرقت تعزیری
در این مقاله به بررسی مجازات سرقت تعزیری می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات سرقت حدی 1397/05/15
مجازات سرقت حدی
در این مقاله مجازات سرقت حدی برای بار اول ، بار دوم ، بار سوم و برای بار چهارم را بررسی می کنیم . ... [بیشتر...]

سرقت حدی و شرایط آن 1397/05/15
سرقت حدی و شرایط آن
 در این مقاله به بررسی سرقت حدی ، شرایط سرقت حدی و لزوم وجود تمام شرایط برای حدی بودن سرقت می پردازیم .  ... [بیشتر...]

تعریف جرم نامشهود 1397/05/13
تعریف جرم نامشهود
 در این مقاله به بررسی مفهوم جرم نامشهود ، رسیدگی به جرم نامشهود و اثبات جرم نامشهود می پردازیم . ... [بیشتر...]

جرم مشهود چیست و مصادیق آن 1397/05/13
جرم مشهود چیست و مصادیق آن
در این مقاله به بررسی تعریف جرم مشهود ، مبنای جرم مشهود و مصادیق جرم مشهود می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات تغییر و انتشار عکس و فیلم خصوصی 1397/05/07
مجازات تغییر و انتشار عکس و فیلم خصوصی
در این مقاله به بررسی مجازات جرم تغییر و انتشار عکس و فیلم خصوصی می پردازیم .   ... [بیشتر...]

تفاوت جرایم مشهود و غیرمشهود 1398/03/29
تفاوت جرایم مشهود و غیرمشهود
در این مقاله به بررسی جرایم مشهود و غیرمشهود می پردازیم .  ... [بیشتر...]

جرم ضبط صدا بدون اجازه و مجازات آن 1398/03/25
جرم ضبط صدا بدون اجازه و مجازات آن
در این مقاله به بررسی جرم ضبط صدا بدون اجازه و مجازات آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

ورود غیرمجاز به ملک دیگری 1398/03/21
ورود غیرمجاز به ملک دیگری
در این مقاله به بررسی ورود به عنف یا ورود غیرمجاز به ملک دیگری می پردازیم .  ... [بیشتر...]

جرائم بدون کیفرخواست در دادگاه 1398/03/13
جرائم بدون کیفرخواست در دادگاه
در این مقاله به بررسی جرائمی که مستقیما در دادگاه مطرح می شوند می پردازیم .  ... [بیشتر...]

نسخ مجازات قانونی و صورت های آن 1398/03/14
نسخ مجازات قانونی و صورت های آن
در این مقاله به بررسی نسخ مجازات قانونی و صورت های آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات فروش مال غیر 1398/02/30
مجازات فروش مال غیر
در این مقاله به بررسی مجازات فروش مال غیر می پردازیم .  ... [بیشتر...]

سرقت ادبی و مجازات آن 1398/02/29
سرقت ادبی و مجازات آن
در این مقاله به بررسی سرقت ادبی و مجازات آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

محاربه چیست و مجازات آن 1398/02/25
محاربه چیست و مجازات آن
در این مقاله به بررسی محاربه و مجازات آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

جرم افساد فی الارض و مجازات آن 1398/02/25
جرم افساد فی الارض و مجازات آن
در این مقاله به بررسی جرم افساد فی الارض و مجازات آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

سب النبی و مجازات آن 1398/02/24
سب النبی و مجازات آن
در این مقاله به بررسی معنی سب النبی و مجازات آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات اهانت به رهبری 1398/02/22
مجازات اهانت به رهبری
در این مقاله به بررسی مجازات اهانت به رهبری می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات سوء قصد به جان مقامات خارجی 1398/02/22
مجازات سوء قصد به جان مقامات خارجی
در این مقاله به بررسی مجازات سوء قصد به جان مقامات خارجی می پردازیم . ... [بیشتر...]

فیشینگ چیست و مجازات آن 1398/02/22
فیشینگ چیست و مجازات آن
در این مقاله به بررسی فیشینگ و مجازات آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

جاسوسی رایانه ای و مجازات آن 1398/02/21
جاسوسی رایانه ای و مجازات آن
در این مقاله به بررسی جاسوسی رایانه ای و مجازات آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات دستکاری و تغییر پلاک خودرو 1398/02/19
مجازات دستکاری و تغییر پلاک خودرو
در این مقاله به بررسی مجازات دستکاری و تغییر پلاک خودرو می پردازیم . ... [بیشتر...]

مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم سرقت 1398/02/18
مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم سرقت
در این مقاله به بررسی اینکه مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم سرقت می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات جرم منازعه 1398/02/18
مجازات جرم منازعه
در این مقاله به بررسی جرم منازعه و مجازات نزاع می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات روزه خواری در ملا عام 1398/02/18
مجازات روزه خواری در ملا عام
در این مقاله به بررسی مجازات روزه خواری در ملا عام می پردازیم .  ... [بیشتر...]

جرم فحاشی و مجازات آن 1398/02/17
جرم فحاشی و مجازات آن
در این مقاله به بررسی جرم فحاشی و مجازات آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

جرم آدم ربایی و مجازات آن 1398/02/16
جرم آدم ربایی و مجازات آن
در این مقاله به بررسی جرم آدم ربایی و مجازات آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

جرم رایانه ای چیست و مصادیق آن 1397/04/14
جرم رایانه ای چیست و مصادیق آن
در این مقاله به بررسی اینکه جرایم رایانه ای چیست و مصادیق جرم رایانه ای کدام است ، می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مال خر کیست و مجازات مالخری 1398/02/16
مال خر کیست و مجازات مالخری
در این مقاله به بررسی اینکه مال خر کیست و مجازات مالخری چیست می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات خرید مال مسروقه 1398/02/15
مجازات خرید مال مسروقه
در این مقاله به بررسی مجازات خرید مال مسروقه می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات مزاحمت برای نوامیس و بانوان 1398/02/15
مجازات مزاحمت برای نوامیس و بانوان
در این مقاله به بررسی مجازات مزاحمت نوامیس و بانوان می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات مزاحمت پیامکی 1398/02/14
مجازات مزاحمت پیامکی
در این مقاله به بررسی مجازات مزاحمت پیامکی بررسی می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات تخریب آثار تاریخی و ملی 1398/02/11
مجازات تخریب آثار تاریخی و ملی
در این مقاله به بررسی مجازات تخریب آثار تاریخی و ملی می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات سرقت آثار تاریخی و ملی 1398/02/11
مجازات سرقت آثار تاریخی و ملی
در این مقاله به بررسی مجازات سرقت آثار تاریخی و ملی می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات تاخیر در بازگشت به زندان بعد از مرخصی 1398/02/10
مجازات تاخیر در بازگشت به زندان بعد از مرخصی
در این مقاله به بررسی مجازات تاخیر در بازگشت به زندان بعد از مرخصی می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات فک پلمپ 1398/02/10
مجازات فک پلمپ
در این مقاله به بررسی مجازات فک پلمپ می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات فرار از زندان و بازداشتگاه 1398/02/09
مجازات فرار از زندان و بازداشتگاه
در این مقاله به بررسی مجازات فرار از زندان و بازداشتگاه می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات جعل اسکناس و اسناد بانکی 1398/02/09
مجازات جعل اسکناس و اسناد بانکی
در این مقاله به بررسی مجازات جعل اسکناس و اسناد بانکی می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات جعل مدارک تحصیلی 1398/02/08
مجازات جعل مدارک تحصیلی
در این مقاله به بررسی مجازات جعل مدارک تحصیلی و استفاده از مدرک جعلی می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات جعل امضا 1398/02/08
مجازات جعل امضا
در این مقاله به بررسی مجازات جعل امضا می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات افشای سوالات امتحانی 1398/02/07
مجازات افشای سوالات امتحانی
در این مقاله به بررسی مجازات افشای سوالات امتحانی می پردازیم .  ... [بیشتر...]

قانون مجازات اسلامی چیست 1397/04/12
قانون مجازات اسلامی چیست
 در این مقاله به بررسی تاریخچه قانون مجازات اسلامی ، قانون مجازات اسلامی چیست و تقسیم بندی آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

تفاوت جنبه عمومی و خصوصی جرم 1398/02/04
تفاوت جنبه عمومی و خصوصی جرم
در این مقاله به بررسی تفاوت جنبه عمومی و خصوصی جرم می پردازیم .  ... [بیشتر...]

نشر اکاذیب در فضای مجازی و مجازات آن 1398/02/03
نشر اکاذیب در فضای مجازی و مجازات آن
در این مقاله به بررسی جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی و مجازات آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

جرم سیاسی چیست 1398/02/03
جرم سیاسی چیست
در این مقاله به بررسی اینکه جرم سیاسی چیست می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات جرم گواهی جعل استشهادیه 1398/01/29
مجازات جرم گواهی جعل استشهادیه
در این مقاله به بررسی جرم جعل استشهادیه چیست و مجازات آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات جایگزین حبس در جرایم عمدی 1398/01/10
مجازات جایگزین حبس در جرایم عمدی
در این مقاله به بررسی مجازات جایگزین حبس در جرایم عمدی می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات هک کردن تلگرام دیگران 1398/01/08
مجازات هک کردن تلگرام دیگران
در این مقاله به بررسی جرم هک کردن تلگرام دیگران و مجازات آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

تفاوت کلاهبرداری و خیانت در امانت 1398/01/07
تفاوت کلاهبرداری و خیانت در امانت
در این مقاله به بررسی تفاوت کلاهبرداری و خیانت در امانت می پردازیم . ... [بیشتر...]

اقدامات قانونی پس از سرقت موبایل 1398/01/06
اقدامات قانونی پس از سرقت موبایل
در این مقاله به بررسی اقدامات قانونی بعد از سرقت موبایل می پردازیم .  ... [بیشتر...]

اقدامات قانونی پس از سرقت موبایل 1398/01/06
اقدامات قانونی پس از سرقت موبایل
در این مقاله به بررسی اقدامات قانونی بعد از سرقت موبایل می پردازیم .  ... [بیشتر...]

انواع دادسراهای تخصصی 1397/04/06
انواع دادسراهای تخصصی
در این مقاله به بررسی دادسراهای اختصاصی می پردازیم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top