دینا » برچسب ها » طلاق

مطالب مربوط به برچسب: "طلاق"

مقالات آموزشی
طلاق غیابی از طرف زن 1397/12/08
طلاق غیابی از طرف زن
در این مقاله طلاق غیابی توسط زن و شرایط طلاق غیابی از سوی زن را بررسی می نماییم . ... [بیشتر...]

طلاق غیابی چیست 1397/12/08
طلاق غیابی چیست
در این مقاله به توضیح طلاق غیابی چیست ، طلاق غیابی از سوی مرد و طلاق غیابی از سوی زن خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

عقد دائم چیست 1397/12/05
عقد دائم چیست
در این مقاله ابتدا به بررسی عقد دائم پرداخته و سپس تکالیف زوجین در عقد دائم و انحلال عقد دائم را بررسی می نماییم . ... [بیشتر...]

قانون مدنی چیست 1397/12/05
قانون مدنی چیست
در این مقاله  به بررسی حقوق مدنی ، قانون مدنی و موضوعات قانون مدنی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

عده طلاق زن یائسه 1397/12/04
عده طلاق زن یائسه
در این مقاله نخست به بررسی طلاق زن یائسه پرداخته و سپس عده طلاق زن یائسه را توضیح خواهیم داد . ... [بیشتر...]

عده طلاق توافقی چند روز است 1397/12/04
عده طلاق توافقی چند روز است
در این مقاله به بررسی طلاق توافقی و عده طلاق توافقی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

حذف نام شوهر از شناسنامه زن 1397/11/30
حذف نام شوهر از شناسنامه زن
در این مقاله به بررسی حذف نام همسر از شناسنامه زن می پردازیم . ... [بیشتر...]

حذف نام زن از شناسنامه مرد 1397/11/30
حذف نام زن از شناسنامه مرد
در این مقاله به بررسی حذف نام همسر از شناسنامه مرد می پردازیم . ... [بیشتر...]

ثبت طلاق و مجازات عدم ثبت آن 1397/11/25
ثبت طلاق و مجازات عدم ثبت آن
در این مقاله به بررسی ثبت طلاق و مجازات عدم ثبت آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

رجوع از طلاق خلع 1397/11/02
رجوع از طلاق خلع
در این مقاله به بررسی طلاق خلع ، طلاق خلع بائن و رجوع در طلاق خلع خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

عده طلاق خلع چقدر است 1397/11/01
عده طلاق خلع چقدر است
در این مقاله به بررسی طلاق خلع و مدت عده در طلاق خلع خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

وکالت در طلاق برای زن 1397/10/26
وکالت در طلاق برای زن
براساس قانون و شرع حاکم بر جامعه ما ، حق طلاق به مردان اختصاص داشته و زنان تنها در چارچوب موارد مشخص شده در قانون می توانند تقاضای طلاق کنند . البته بعضی از زوجین به توافق می ... [بیشتر...]

دادگاه طلاق کجاست 1397/10/19
دادگاه طلاق کجاست
در این مقاله به بررسی دادگاه طلاق کجاست خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

دادخواست اجرت المثل ایام زوجیت زن 1397/10/11
دادخواست اجرت المثل ایام زوجیت زن
در این مقاله شرایط دریافت اجرت المثل ایام زوجیت ، دادخواست اجرت المثل ایام زوجیت و نمونه دادخواست اجرت المثل ایام زوجیت را بررسی می نماییم . ... [بیشتر...]

انواع طلاق بدون رجوع 1397/10/08
انواع طلاق بدون رجوع
در این مقاله به بررسی انواع طلاق ، طلاق رجعی و طلاق بائن و طلاق بدون رجوع خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

استرداد طلا از زوجه 1397/09/16
استرداد طلا از زوجه
در این مقاله به بررسی هبه طلا به زوجه ، رجوع از هبه طلاجات و استرداد طلاجات از سوی زوج خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

مالکیت طلا در طلاق
مالکیت طلا در طلاق
 در این مقاله مالکیت طلا در طلاق و استرداد طلا بعد از طلاق را مورد بررسی قرار می دهیم .  ... [بیشتر...]

استرداد جهیزیه با داشتن سیاهه و بدون آن 1397/03/23
استرداد جهیزیه با داشتن سیاهه و بدون آن
استرداد و بازگرداندن جهیزیه زن با استفاده از روش های مختلفی همچون ارائه لیست یا سیاهه جهیزیه امکان پذیر می باشد که مدارک ذکر شده ، باید ضمیمه دادخواست استرداد جهیزیه شود ... [بیشتر...]

استرداد جهیزیه و روش های آن 1397/03/23
استرداد جهیزیه و روش های آن
در این مقاله به دنبال این هستیم تا استرداد جهیزیه و روش های استرداد جهیزیه را شرح دهیم . ... [بیشتر...]

انحلال ازدواج موقت و روش های آن 1397/09/10
انحلال ازدواج موقت و روش های آن
در این مقاله به بررسی انحلال ازدواج موقت و موارد انحلال ازدواج موقت می پردازیم . ... [بیشتر...]

نمونه دادخواست طلاق به علت عدم پرداخت نفقه 1397/08/30
نمونه دادخواست طلاق به علت عدم پرداخت نفقه
در این مقاله به بررسی طلاق به علت عدم پرداخت نفقه ، دادگاه صالح طلاق به علت عدم پرداخت نفقه و نمونه دادخواست طلاق به علت عدم پرداخت نفقه خواهیم پ... [بیشتر...]

طلاق به علت عدم پرداخت نفقه 1397/08/30
طلاق به علت عدم پرداخت نفقه
در این مقاله به بررسی نفقه زن ، ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه زن و طلاق به علت عدم پرداخت نفقه خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

نمونه دادخواست طلاق بر مبنای عسر و حرج 1397/08/28
نمونه دادخواست طلاق بر مبنای عسر و حرج
در این مقاله به بررسی نمونه دادخواست طلاق بر مبنای عسر و حرج می پردازیم .  ... [بیشتر...]

دعاوی خانوادگی و انواع آن 1397/08/25
دعاوی خانوادگی و انواع آن
در این مقاله به بررسی دعاوی خانوادگی ، انواع دعاوی خانوادگی و دادگاه صالح دعاوی خانوادگی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

حضانت مادر بعد از فوت پدر 1397/08/20
حضانت مادر بعد از فوت پدر
در این مقاله حضانت چیست ، حضانت مادر بعد از طلاق والدین و حضانت مادر بعد از فوت پدر را بررسی می نماییم .  ... [بیشتر...]

آثار طلاق بائن 1397/08/19
آثار طلاق بائن
در این مقاله ابتدا طلاق بائن را بررسی نموده و سپس آثار طلاق بائن را به تفکیک مطرح می نماییم .  ... [بیشتر...]

طلاق در زمان عادت ماهیانه 1397/08/19
طلاق در زمان عادت ماهیانه
در این مقاله به بررسی حکم طلاق در عادت ماهانه و موارد مجاز طلاق در عادت ماهانه خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

طلاق بائن غیر مدخوله 1397/08/12
طلاق بائن غیر مدخوله
یکی از موارد طلاق بائن ، طلاقی است که قبل از وقوع رابطه زناشویی میان زوجین به وقوع پیوسته باشد . این نوع طلاق که تحت عنوان طلاق بائن غیر مدخوله یا طلاق غیر مدخول بها نیز نامگذ... [بیشتر...]

طلاق از چه راه ها و روش هایی امکانپذیر است 1397/03/19
طلاق از چه راه ها و روش هایی امکانپذیر است
در این مقاله در پاسخ به این سوال که طلاق از چه روش هایی امکانپذیر است ، طلاق از طرف مرد ، طلاق از طرف زن و طلاق توافقی را بررسی می نماییم . ... [بیشتر...]

اسناد ثبت احوال و انواع آن 1397/08/02
اسناد ثبت احوال و انواع آن
در این مقاله ابتدا مفهوم اسناد ثبت احوال و سپس انواع اسناد ثبت احوال را مورد بررسی قرار می دهیم .  ... [بیشتر...]

عُسر و حَرَج زن و مصادیق آن 1397/03/13
عُسر و حَرَج زن و مصادیق آن
در این مقاله ابتدا به بیان مفهوم عسر و حرج زوجه می پردازیم و در ادامه مصادیق عسر و حرج زوجه را بیان می نماییم . ... [بیشتر...]

حق ملاقات فرزند قبل از طلاق 1397/07/28
حق ملاقات فرزند قبل از طلاق
در صورتی که به هر دلیلی والدین جدا از هم زندگی کنند و حضانت به عهده یکی از آنها قرار گرفته باشد ، طرف دیگر حق دارد که با فرزند خویش ملاقات نماید . لذا ملاقات با فرزند حتی قبل ... [بیشتر...]

شرایط رجوع در طلاق رجعی 1397/07/24
شرایط رجوع در طلاق رجعی
در این مقاله ابتدا به بررسی طلاق رجعی و رجوع از طلاق پرداخته و در ادامه شرایط رجوع در طلاق رجعی را مورد بررسی قرار می دهیم .    ... [بیشتر...]

ملاقات با کودک در کلانتری 1397/07/23
ملاقات با کودک در کلانتری
در این مقاله به بررسی ملاقات با کودک ، زمان و مکان ملاقات با فرزند و ملاقات با کودک در کلانتری خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

طلاق از طرف زن و موارد آن 1397/03/12
طلاق از طرف زن و موارد آن
موارد طلاق از طرف زن در قانون مدنی محدود به چهار مورد می باشد که من جمله شرایط دادخواست طلاق از طرف زن نیز می باشند : 1 - وکالت در طلاق اعم از وکالت مشروط و مطلق 2 - عدم پرداخ... [بیشتر...]

حضانت دائمی فرزند 1397/07/17
حضانت دائمی فرزند
در این مقاله حضانت فرزندان ، سن حضانت و حضانت دائمی فرزند را مورد بررسی قرار دهیم . ... [بیشتر...]

گرفتن مهریه 1397/07/17
گرفتن مهریه
در این مقاله به بررسی گرفتن مهریه بدون طلاق ، گرفتن مهریه قبل از طلاق ، گرفتن مهریه بعد از طلاق و گرفتن مهریه بعد از فوت شوهر خواهیم پر... [بیشتر...]

حضانت فرزند قبل از طلاق 1397/07/11
حضانت فرزند قبل از طلاق
در این مقاله به بررسی اینکه حضانت چیست ، حضانت بر عهده چه کسانی است و حضانت فرزند قبل از طلاق با کیست خواهیم پرداخت .   ... [بیشتر...]

رجوع از طلاق چیست 1397/07/07
رجوع از طلاق چیست
در این مقاله به بررسی طلاق ، اقسام طلاق و رجوع از طلاق چیست خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

قانون حمایت از خانواده چیست 1397/07/04
قانون حمایت از خانواده چیست
در این مقاله قصد داریم تا ابتدا به توضیح قانون حمایت خانواده پرداخته و موضوعات قانون حمایت خانواده را مورد بررسی قرار بدهیم . ... [بیشتر...]

تفاوت گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق 1397/03/07
تفاوت گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق
اخذ گواهی عدم امکان سازش برای ثبت طلاق توسط زوجین در برخی از انواع طلاق ضروری است که با این گواهی می توان به دفتر خانه مراجعه نموده و ثبت طلاق را درخواست نمود . با این حا... [بیشتر...]

عیوب مردان در فسخ نکاح از طرف زن 1397/07/02
عیوب مردان در فسخ نکاح از طرف زن
در این مقاله ابتدا فسخ نکاح از طرف زن و سپس ، موارد فسخ نکاح از طرف زن را مورد بررسی قرار می دهیم .  ... [بیشتر...]

گرفتن مهریه بدون طلاق 1397/06/31
گرفتن مهریه بدون طلاق
در این مقاله به بررسی مهریه زن ، مطالبه مهریه و مطالبه مهریه بدون طلاق خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

عدم حضور در دفترخانه برای ثبت طلاق 1397/03/07
عدم حضور در دفترخانه برای ثبت طلاق
پس از این که زوجین به دادگاه مراجعه و گواهی عدم امکان سازش و یا حکم طلاق دریافت کردند ، لازم است به ترتیب ، ظرف سه و شش ماه پس از ابلاغ رای قطعی و رای فرجامی دا... [بیشتر...]

نفقه بعد از طلاق زن 1397/06/24
نفقه بعد از طلاق زن
طبق قانون مدنی در عقد دائم شوهر بایستی به زوجه خود نفقه بپردازد و این حکم مادامی که زن از همسر خود تمکین نماید ، به قوت خود باقیست . لذا اگر زن و شوهر از هم طلاق گرفته باشند ،... [بیشتر...]

دعاوی مالی و غیر مالی 1397/06/14
دعاوی مالی و غیر مالی
در این مقاله به بررسی دعاوی مالی ، دعاوی غیر مالی و تفاوت دعاوی مالی و دعوای غیر مالی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

ملاقات با فرزند بعد از طلاق و زمان و مکان آن 1397/03/05
ملاقات با فرزند بعد از طلاق و زمان و مکان آن
ملاقات با فرزند حق هر یک از والدین است که حضانت فرزند خود را به عهده ندارد ؛ با این حال در صورتی که در خصوص زمان و مکان ملاقات با فرزند پس از طلاق والدین مشکلاتی به وجود ... [بیشتر...]

شرایط دریافت اجرت المثل ایام زوجیت 1397/06/11
شرایط دریافت اجرت المثل ایام زوجیت
در این مقاله به بررسی اجرت المثل ایام زوجیت ، شرایط دریافت اجرت المثل ایام زوجیت و مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

اجرت المثل ایام زوجیت 1397/06/11
اجرت المثل ایام زوجیت
 در این مقاله به توضیح اجرت المثل زن و شرایط دریافت اجرت المثل ایام زوجیت خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

آرای قابل فرجام خواهی حقوقی 1397/06/06
آرای قابل فرجام خواهی حقوقی
در این مقاله به بررسی آرای قابل فرجام دادگاه تجدید نظر و آرای قابل فرجام دادگاه نخستین را مورد بررسی قرار خواهیم داد . ... [بیشتر...]

زنانی که عده طلاق ندارند 1397/06/05
زنانی که عده طلاق ندارند
در این مقاله ، به عده طلاق ، عده طلاق دختر باکره و عده طلاق زن یائسه می پردازیم .  ... [بیشتر...]

 تنصیف اموال و دارایی مرد پس از طلاق و شرایط اعمال آن 1397/03/02
تنصیف اموال و دارایی مرد پس از طلاق و شرایط اعمال آن
در این مقاله به توضیح شرط تنصیف اموال و دارایی مرد پس از طلاق و شرایط اعمال تنصیف اموال و دارایی مرد پس از طلاق و شرایط مال مورد تنصیف خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

طلاق از طرف مرد چقدر طول می کشد 1400/04/15
طلاق از طرف مرد چقدر طول می کشد
در پاسخ به این سوال که طلاق از طرف مرد چقدر طول می کشد ، باید گفت که این موضوع به عوامل مختلفی بستگی دارد ؛ از جمله ثبت دادخواست طلاق و نوبت دهی توسط دادگاه ، ارسال احضاریه طل... [بیشتر...]

تست بارداری در طلاق 1400/03/29
تست بارداری در طلاق
در قانون دریافت گواهی آزمایش بارداری برای ثبت طلاق پیش بینی شده است تا بر اساس آن وضعیت بارداری یا عدم بارداری زن مشخص شود . نحوه دریافت گواهی آزمایش عدم بارداری با مراجعه به ... [بیشتر...]

در دادگاه طلاق چگونه حرف بزنیم 1400/03/29
در دادگاه طلاق چگونه حرف بزنیم
زوجینی که در دادگاه خانواده دعوای طلاق مطرح کرده اند این سوال را می پرسند که در دادگاه طلاق چگونه حرف بزنیم ؟ نحوه حرف زدن در دادگاه طلاق باید به گونه ای باشد که شخص متقاضی طل... [بیشتر...]

حکم طلاق بدون ثبت 1400/03/29
حکم طلاق بدون ثبت
بر اساس قانون حمایت خانواده ثبت طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق یا محضر الزامی است و همچنین حکم طلاق بدون ثبت در این قانون تعیین شده است . حکم و مجازات عدم ثبت طلاق در دفترخا... [بیشتر...]

مدارک لازم برای ثبت طلاق در محضر 1400/03/05
مدارک لازم برای ثبت طلاق در محضر
بعد از اینکه دادگاه گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق صادر نمود ، متقاضی طلاق باید به محضر یا دفترخانه ازدواج و طلاق مراجعه و مدارک و اطلاعات مورد نیاز برای ثبت طلاق در دفترخان... [بیشتر...]

زوال دعوا و موارد آن 1397/05/28
زوال دعوا و موارد آن
در این مقاله ، مفهوم زوال دعوا و موارد زوال دعوا را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

عدم حضور زوجین در مشاوره طلاق 1400/03/04
عدم حضور زوجین در مشاوره طلاق
حضور زن و شوهر در فرآیند انجام مشاوره طلاق توافقی الزامی است و باید شخصا در مراکز مشاوره طلاق حاضر شوند ؛ لذا عدم حضور زوجین در مشاوره طلاق امکان پذیر نیست . تبعات حاضر ن... [بیشتر...]

اگر زن تمکین نکند می تواند طلاق بگیرد 1400/03/04
اگر زن تمکین نکند می تواند طلاق بگیرد
در پاسخ به این سوال که اگر زن تمکین نکند می تواند طلاق بگیرد ، باید نوع طلاق از طرف زن را مورد توجه قرار داد . عدم تمکین زن برای طلاق عسر و حرج مسئله ساز است ؛ چرا که اصولا تا... [بیشتر...]

نداشتن سند ازدواج برای طلاق 1400/03/03
نداشتن سند ازدواج برای طلاق
برای ارائه دادخواست طلاق خواهان باید سند ازدواج یا قباله نکاحیه را به دادخواست ضمیمه کند . لذا نداشتن سند ازدواج یا کپی برابر با اصل شده آن برای طلاق مشکل ایجاد می کند . برای ... [بیشتر...]

شرایط طلاق غیابی از همسر خارجی 1400/02/23
شرایط طلاق غیابی از همسر خارجی
شرایط طلاق غیابی از همسر خارجی چه از طرف مرد باشد و چه از طرف زن ، مشابه طلاق غیابی از همسران ایرانی است . به این صورت که زن در صورت اثبات شرایط لازم برای طلاق از طرف زن ، می ... [بیشتر...]

طلاق صوری چیست 1400/02/21
طلاق صوری چیست
در صورتی که زن و مردی بدون اینکه واقعا قصد جدا شدن و خاتمه رابطه زوجیت را داشته باشند ، اقدام به طلاق نمایند تا بتوانند از برخی از مزایای قانونی مقرر برای خانم های طلاق گرفته ... [بیشتر...]

طلاق زن حامله 1400/02/11
طلاق زن حامله
طلاق زن حامله تفاوتی در احکام و شرایط با طلاق زن غیر حامله ندارد و طلاق در زمان بارداری ممکن است. من جمله شرایط جدا شدن از همسر باردار این است که عده طلاق زن حامله ب... [بیشتر...]

طلاق زن به دلیل نازا بودن 1399/10/16
طلاق زن به دلیل نازا بودن
به موجب قانون مرد برای درخواست طلاق زن نیاز به دلیل محکمه پسند ندارد ، به عنوان مثال لازم نیست که در دادگاه ثابت کند که زنش نازا است . نازا بودن زن تاثیری در مهریه و یا سایر ح... [بیشتر...]

اگر زن درخواست طلاق دهد و مرد راضی نباشد 1399/10/01
اگر زن درخواست طلاق دهد و مرد راضی نباشد
زن نیز مانند مرد می تواند با ثبت نام در سامانه ثنا و رفتن به جلسات مشاوره قبل از طلاق همچنین تنظیم و ثبت دادخواست در دفتر خدمات الکترونیک قضایی درخواست طلاق بدهد با این تفاوت ... [بیشتر...]

هزینه دادخواست طلاق از طرف زن 1399/10/01
هزینه دادخواست طلاق از طرف زن
هزینه دادخواست طلاق از طرف زن در سال 1400 شامل موارد متعددی است، از جمله: هزینه تنظیم و ثبت دادخواست ، هزینه جلسات مشاوره قبل از طلاق ، هزینه دادرسی ، هزینه اعتراض ب... [بیشتر...]

تفاوت طلاق رجعی و بائن 1397/05/17
تفاوت طلاق رجعی و بائن
در این مقاله طلاق رجعی ، طلاق بائن و تفاوت های طلاق رجعی و بائن را مورد بررسی قرار می دهیم .  ... [بیشتر...]

عقیم بودن همسر 1399/09/19
عقیم بودن همسر
طبق بند 10 قانون حمایت از خانواده، در صورتی که زوج طی بازه زمانی پنج سال قادر به بچه دار شدن نبوده باشد، زوجه می تواند بعد این بازه زمانی طرح دعوی طلاق نموده و در نهایت با تای... [بیشتر...]

شرایط مهریه در صورت درخواست طلاق از طرف زن 1399/09/17
شرایط مهریه در صورت درخواست طلاق از طرف زن
در صورت وجود یکی از شرایط داشتن حق طلاق ، داشتن یکی از شروط 12 گانه تعریف شده در دفتر نکاح و یا درصورت اثبات عسر و حرج از سوی او می توان درخواست طلاق خود را اعلام کند که در ای... [بیشتر...]

طلاق گرفتن زن بدون دلیل 1399/09/16
طلاق گرفتن زن بدون دلیل
زن بدون داشتن دلیل محکمه پسند اگر شوهر راضی به جدایی نباشد زن مجاز به طلاق گرفتن نمی باشد مگر با اثبات عسر و حرج در زندگی یا اثبات یکی از شرط دوازدگانه ضمن عقد اگر شوهر آ... [بیشتر...]

دادخواست طلاق توافقی 1399/09/02
دادخواست طلاق توافقی
دادخواست طلاق توافقی از طرف زن یا مرد یا هر دو می تواند از طریق یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به صورت از پیش تعیین شده و الکترونیکی انجام می شود یا از طریق مراجعه به... [بیشتر...]

تشریفات ثبت ازدواج دائم 1397/05/15
تشریفات ثبت ازدواج دائم
در این مقاله لزوم ثبت ازدواج دائم و تشریفات ثبت ازدواج دائم را مورد برسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

آثار طلاق رجعی 1397/05/14
آثار طلاق رجعی
در این مقاله آثار طلاق رجعی اعم از نفقه زن در طلاق رجعی و ارث در طلاق رجعی را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

طلاق به خاطر خیانت 1399/06/17
طلاق به خاطر خیانت
طلاق گرفتن به دلیل خیانت مرد به زن و یا برعکس باید بر اساس شواهد و دلایل کافی صورت پذیرد و هر کدام از طرفین باید با راه های اثبات خیانت آشنا باشند تا با ارائه آن به دادگا... [بیشتر...]

طلاق رجعی چیست 1397/05/14
طلاق رجعی چیست
طلاق رجعی یکی از انواع طلاق است که به موجب آن ، پس از طلاق و در طول مدت عده طلاق ، مرد می تواند به همسر خود رجوع کرده و بدون اینکه نیاز به عقد نکاح مجددی باشد ، با وی زند... [بیشتر...]

تقسیم اموال بعد از طلاق 1399/05/20
تقسیم اموال بعد از طلاق
بر اساس قانون ، استقلال مالی زن و مرد به رسمیت شناخته شده و علی رغم تاهل چه در طول زندگی مشترک و چه بعد از طلاق هر کس حق دخل و تصرف در اموال خودش را دارد . البته در ... [بیشتر...]

در چه مواردی زن حق طلاق دارد 1399/03/06
در چه مواردی زن حق طلاق دارد
بر اساس قوانین ما حق طلاق به مردان اختصاص داشته و زنان تنها در موارد محصوری که در قانون به آن ها اشاره شده است ، می توانند تقاضای طلاق کنند . از جمله موارد و معاذیری ... [بیشتر...]

بند اکراه در طلاق 1399/02/29
بند اکراه در طلاق
قانون حق طلاق را صرفا برای مرد قائل شده و طلاق از جانب زن تنها موارد مشخصی را که به موجب قانون به آن اختصاص داده شده ، شامل می شود . یکی از بند هایی که قرار بود به ا... [بیشتر...]

شرایط ارث بردن زن بعد از طلاق 1398/12/26
شرایط ارث بردن زن بعد از طلاق
بر اساس قانون مدنی زن و شوهر در صورتی از هم ارث می برند که رابطه زوجیت دائم میان آنها برقرار باشد ؛ با این حال در شرایطی ممکن است که زن بتواند پس از طلاق نیز از شوهر خود ارث ب... [بیشتر...]

انحلال نکاح و موارد آن 1397/05/09
انحلال نکاح و موارد آن
 در این مقاله به بررسی انحلال نکاح و اسباب انحلال نکاح خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

نفقه زن در دوران عده طلاق 1398/12/18
نفقه زن در دوران عده طلاق
بر اساس قانون مدنی ، به دلیل اینکه در طلاق رجعی مرد حق رجوع به زوجه را در طول مدت عده طلاق دارد ، این تکلیف قانونی را نیز خواهد داشت که در مدت عده طلاق ، به زن نفقه بپردازد . ... [بیشتر...]

طلاق از طرف مرد و مراحل آن 1397/02/29
طلاق از طرف مرد و مراحل آن
به طور کلی طلاق هم می تواند از طرف مرد باشد و هم از طرف زن و مردان می توانند با مراجعه به دادگاه و دریافت گواهی عدم امکان سازش همسر خود را طلاق دهند . البته این امر مستلزم پرد... [بیشتر...]

شرایط صحت صیغه طلاق 1398/09/16
شرایط صحت صیغه طلاق
یکی از مهم ترین راه ها و روش هایی که به رابطه زوجیت میان زن و شوهر خاتمه می دهد ، طلاق است که با طی تشریفات خاص خود ، موجب انحلال رابطه زوجیت خواهد شد . به موجب قانون ، طی تشر... [بیشتر...]

نحوه طلاق فرد مجنون 1398/09/16
نحوه طلاق فرد مجنون
به موجب قانون مدنی ، اشخاص مجنون یا دیوانه ، فاقد قوه تعقل و درک کافی از شرایط پیرامون می باشند و به نوعی محجور محسوب می شوند . لذا این اشخاص قادر به انجام برخی... [بیشتر...]

طلاق عسر و حرج چیست 1398/09/15
طلاق عسر و حرج چیست
در صورتی که زن با سختی و دشواری غیر متعارفی در زندگی زناشویی با مرد مواجه شود که ادامه زندگی برای وی سخت و غیر قابل تحمل باشد ، می تواند به دادگاه مراجعه کرده و درخواست طلاق ع... [بیشتر...]

شباهت ها و تفاوت های فسخ نکاح با طلاق 1397/05/01
شباهت ها و تفاوت های فسخ نکاح با طلاق
در این مقاله شباهت فسخ نکاح با طلاق و تفاوت فسخ نکاح با طلاق را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

مصادیق عسر و حرج زن در قانون 1398/07/15
مصادیق عسر و حرج زن در قانون
در این مقاله مصادیق عسر و حرج زن در قانون را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه 1398/07/15
طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه
در این مقاله طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

نحوه تنظیم صورتجلسه طلاق توافقی و نمونه آن 1398/06/13
نحوه تنظیم صورتجلسه طلاق توافقی و نمونه آن
در این مقاله به بررسی نحوه تنظیم صورتجلسه طلاق توافقی وارائه نمونه آن خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

توافق نامه طلاق توافقی و اعتبار آن 1398/06/13
توافق نامه طلاق توافقی و اعتبار آن
در این مقاله به بررسی اینکه توافق نامه طلاق توافقی چیست و اعتبار آن چگونه است می پردازیم .  ... [بیشتر...]

تعلق اجرت المثل به زن در طلاق توافقی 1398/05/08
تعلق اجرت المثل به زن در طلاق توافقی
در این مقاله به بررسی تعلق اجرت المثل به زن در طلاق توافقی می پردازیم . ... [بیشتر...]

فسخ نکاح از جانب مرد و موارد آن 1397/04/25
فسخ نکاح از جانب مرد و موارد آن
در این مقاله فسخ نکاح از طرف مرد و موارد فسخ نکاح از طرف مرد به علت عیب زن را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

فسخ نکاح و موارد آن 1397/04/25
فسخ نکاح و موارد آن
بنابراین ، در این مقاله به این می پردازیم که فسخ نکاح چیست و موارد فسخ نکاح کدامند . ... [بیشتر...]

نمونه دادخواست طلاق مبارات و نحوه تنظیم آن 1398/04/18
نمونه دادخواست طلاق مبارات و نحوه تنظیم آن
در این مقاله به بررسی نمونه دادخواست طلاق مبارات و نحوه تنظیم آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

طلاق خلعی نوبت اول چیست 1398/04/17
طلاق خلعی نوبت اول چیست
در این مقاله مفهوم طلاق خلعی نوبت اول چیست را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

طلاق مبارات نوبت اول چیست 1398/04/17
طلاق مبارات نوبت اول چیست
در این مقاله به بررسی مفهوم طلاق مبارات نوبت اول چیست می پردازیم . ... [بیشتر...]

باطل شدن عقد موقت یا صیغه 1398/04/02
باطل شدن عقد موقت یا صیغه
در این مقاله باطل کردن ازدواج موقت و روش های انحلال عقد موقت را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

مدت اعتبار حکم طلاق 1398/03/20
مدت اعتبار حکم طلاق
در این مقاله به بررسی مدت اعتبار حکم طلاق می پردازیم .  ... [بیشتر...]

انصراف از طلاق توافقی 1398/03/01
انصراف از طلاق توافقی
در این مقاله به بررسی انصراف از طلاق توافقی می پردازیم . ... [بیشتر...]

مشاوره قبل از طلاق توافقی 1398/03/01
مشاوره قبل از طلاق توافقی
در این مقاله به بررسی مشاوره قبل از طلاق توافقی می پردازیم . ... [بیشتر...]

شاهد برای ثبت طلاق و شرایط آن 1398/02/28
شاهد برای ثبت طلاق و شرایط آن
در این مقاله به بررسی حضور شاهد برای طلاق و شرایط شاهد می پردازیم .  ... [بیشتر...]

حضور وکیل در دفترخانه برای ثبت طلاق 1398/02/22
حضور وکیل در دفترخانه برای ثبت طلاق
در این مقاله به بررسی حضور وکیل در دفترخانه برای ثبت طلاق می پردازیم .    ... [بیشتر...]

حضانت فرزند پسر تا چند سالگی است 1398/02/16
حضانت فرزند پسر تا چند سالگی است
در این مقاله به توضیح حضانت فرزند پسر و حضانت فرزند پسر تا چند سالگی است خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

فسخ نکاح به علت بیماری صرع یا غش 1398/02/11
فسخ نکاح به علت بیماری صرع یا غش
در این مقاله موارد فسخ نکاح در قانون مدنی و فسخ نکاح به دلیل صرع یا غش را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

فسخ نکاح به دلیل نازا بودن زن 1398/02/11
فسخ نکاح به دلیل نازا بودن زن
در این مقاله موارد فسخ نکاح از طرف مرد و فسخ نکاح به دلیل نازا بودن زن را بررسی می کنیم . ... [بیشتر...]

نحوه اثبات صیغه یا ازدواج موقت 1398/01/31
نحوه اثبات صیغه یا ازدواج موقت
در این مقاله ازدواج موقت و اثبات ازدواج موقت و نحوه اثبات ازدواج موقت را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

فسخ نکاح به جهت تدلیس 1398/01/27
فسخ نکاح به جهت تدلیس
در این مقاله فریب در ازدواج ، فسخ نکاح و رابطه فریب در ازدواج و فسخ نکاح را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

حقوق مالی زن بعد از طلاق 1397/12/27
حقوق مالی زن بعد از طلاق
در این مقاله به بررسی حقوق مالی زن بعد از طلاق خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

عده طلاق بائن غیر مدخوله 1397/12/19
عده طلاق بائن غیر مدخوله
در این مقاله طلاق بائن و انواع آن ، طلاق بائن غیر مدخوله و عده طلاق بائن غیر مدخوله را بررسی می نماییم . ... [بیشتر...]

سامانه تصمیم طلاق zaman.behzisti.net 1397/12/18
سامانه تصمیم طلاق zaman.behzisti.net
براساس قانون حمایت از خانواده 91 مراکز مشاوره خانواده در سراسر کشور ایجاد شده و متقاضیان طلاق باید قبل از هر اقدامی ابتدا مشخصات خود را در سامانه تصمیم طلاق ثبت کرده و اقدام ب... [بیشتر...]

طلاق غیابی از طرف مرد 1397/12/18
طلاق غیابی از طرف مرد
در این مقاله طلاق از طرف مرد ، طلاق غیابی از طرف مرد و شرایط طلاق غیابی از طرف مرد را بررسی می نماییم . ... [بیشتر...]

سامانه درخواست و پیگیری گواهی تجرد 1397/12/14
سامانه درخواست و پیگیری گواهی تجرد
در این مقاله به بررسی سامانه درخواست و پیگیری گواهی تجرد می پردازیم .  ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top