دینا » برچسب ها » گذشت شاکی

مطالب مربوط به برچسب: "گذشت شاکی"

مقالات آموزشی
شرایط گذشت اولیای دم 1397/11/13
شرایط گذشت اولیای دم
در این مقاله به بررسی شرایط گذشت اولیای دم می پردازیم .  ... [بیشتر...]

اولیای دم چه کسانی هستند 1397/11/13
اولیای دم چه کسانی هستند
در این مقاله به بررسی اینکه اولیای دم چه کسانی هستند می پردازیم . ... [بیشتر...]

نظام نیمه آزادی چیست 1397/09/21
نظام نیمه آزادی چیست
در این مقاله به بررسی نظام نیمه آزادی می پردازیم . ... [بیشتر...]

جنبه عمومی جرم یا جرم غیر قابل گذشت 1397/08/12
جنبه عمومی جرم یا جرم غیر قابل گذشت
در این مقاله به بررسی جنبه عمومی جرم یا جرم غیر قابل گذشت می پردازیم . ... [بیشتر...]

جرم قابل گذشت ، شرایط و نحوه اعمال آن 1397/03/08
جرم قابل گذشت ، شرایط و نحوه اعمال آن
 در این مقاله به بررسی این که چه نوع جرمی قابل گذشت است ، شرایط  و نحوه گذشت شاکی از جرم قابل گذشت می پردازیم .   ... [بیشتر...]

موارد توقف اجرای مجازات 1397/06/22
موارد توقف اجرای مجازات
در این مقاله به بررسی موارد توقف اجرای مجازات می پردازیم .  ... [بیشتر...]

گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت 1398/10/24
گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت
جرایم به طور کلی به دو دسته قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم می شود در جرایم غیر قابل گذشت ، گذشت شاکی در عدم تعقیب یا عدم رسیدگی به این جرایم اثر نخواهد داشت و گذشت شاکی در ای... [بیشتر...]

تفاوت جنبه عمومی و خصوصی جرم 1398/02/04
تفاوت جنبه عمومی و خصوصی جرم
در این مقاله به بررسی تفاوت جنبه عمومی و خصوصی جرم می پردازیم .  ... [بیشتر...]

جهات تخفیف مجازات 1397/04/07
جهات تخفیف مجازات
 در این مقاله به بررسی اعمال جهات تخفیف مجازات ، انواع جهات تخفیف مجازات و تخفیف در مجازات محکومین می پردازیم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top