مطالب مربوط به برچسب: "جرم غیر قابل گذشت"

مقالات آموزشی
استثنائات عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری 1397/11/14
استثنائات عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری
در این مقاله به بررسی استثنائات عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری می پردازیم . ... [بیشتر...]

شرایط گذشت اولیای دم 1397/11/13
شرایط گذشت اولیای دم
در این مقاله به بررسی شرایط گذشت اولیای دم می پردازیم .  ... [بیشتر...]

اولیای دم چه کسانی هستند 1397/11/13
اولیای دم چه کسانی هستند
در این مقاله به بررسی اینکه اولیای دم چه کسانی هستند می پردازیم . ... [بیشتر...]

نمونه رضایت نامه گذشت شاکی در پرونده کیفری 1397/11/08
نمونه رضایت نامه گذشت شاکی در پرونده کیفری
در این مقاله به بررسی نمونه رضایت نامه گذشت شاکی در پرونده کیفری می پردازیم .  ... [بیشتر...]

تاثیر سو پیشینه در محرومیت از حقوق اجتماعی 1397/10/11
تاثیر سو پیشینه در محرومیت از حقوق اجتماعی
در این مقاله به سو پیشینه و محرومیت از حقوق اجتماعی می پردازیم . ... [بیشتر...]

عفو و انواع آن 1397/09/06
عفو و انواع آن
در این مقاله به بررسی عفو و انواع آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

جنبه عمومی جرم یا جرم غیر قابل گذشت 1397/08/12
جنبه عمومی جرم یا جرم غیر قابل گذشت
در این مقاله به بررسی جنبه عمومی جرم یا جرم غیر قابل گذشت می پردازیم . ... [بیشتر...]

جرم قابل گذشت ، شرایط و نحوه اعمال آن 1397/03/08
جرم قابل گذشت ، شرایط و نحوه اعمال آن
 در این مقاله به بررسی این که چه نوع جرمی قابل گذشت است ، شرایط  و نحوه گذشت شاکی از جرم قابل گذشت می پردازیم .   ... [بیشتر...]

موارد توقف اجرای مجازات 1397/06/22
موارد توقف اجرای مجازات
در این مقاله به بررسی موارد توقف اجرای مجازات می پردازیم .  ... [بیشتر...]

جرم عمدی 1397/06/14
جرم عمدی
در این مقاله به بررسی انواع جرم عمدی می پردازیم . ... [بیشتر...]

جرم آدم ربایی و مجازات آن 1398/02/16
جرم آدم ربایی و مجازات آن
در این مقاله به بررسی جرم آدم ربایی و مجازات آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

جرم رایانه ای چیست و مصادیق آن 1397/04/14
جرم رایانه ای چیست و مصادیق آن
در این مقاله به بررسی اینکه جرایم رایانه ای چیست و مصادیق جرم رایانه ای کدام است ، می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات مزاحمت برای نوامیس و بانوان 1398/02/15
مجازات مزاحمت برای نوامیس و بانوان
در این مقاله به بررسی مجازات مزاحمت نوامیس و بانوان می پردازیم .  ... [بیشتر...]

تفاوت جنبه عمومی و خصوصی جرم 1398/02/04
تفاوت جنبه عمومی و خصوصی جرم
در این مقاله به بررسی تفاوت جنبه عمومی و خصوصی جرم می پردازیم .  ... [بیشتر...]

جهات تخفیف مجازات 1397/04/07
جهات تخفیف مجازات
 در این مقاله به بررسی اعمال جهات تخفیف مجازات ، انواع جهات تخفیف مجازات و تخفیف در مجازات محکومین می پردازیم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top