دینا » برچسب ها » انواع مجازات

مطالب مربوط به برچسب: "انواع مجازات"

مقالات آموزشی
جرم پولشویی و مجازات آن 1397/12/09
جرم پولشویی و مجازات آن
در این مقاله به بررسی اینکه جرم پولشویی چیست و مجازات آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

نمونه رضایت نامه گذشت شاکی در پرونده کیفری 1397/11/08
نمونه رضایت نامه گذشت شاکی در پرونده کیفری
در این مقاله به بررسی نمونه رضایت نامه گذشت شاکی در پرونده کیفری می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات شروع به جرم 1397/11/08
مجازات شروع به جرم
در این مقاله به بررسی مجازات شروع به جرم می پردازیم .  ... [بیشتر...]

شریک جرم و مجازات او 1397/11/06
شریک جرم و مجازات او
در این مقاله به بررسی شریک جرم و مجازات او می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات زورگیری و اخاذی 1397/10/17
مجازات زورگیری و اخاذی
در این مقاله به بررسی مجازات جرم زورگیری یا اخاذی می پردازیم .   ... [بیشتر...]

حمایت از بزه دیدگان ناشی از اسید پاشی 1397/10/16
حمایت از بزه دیدگان ناشی از اسید پاشی
در این مقاله به بررسی حمایت از بزه دیدگان ناشی از اسید پاشی می پردازیم . ... [بیشتر...]

جرم اسید پاشی و مجازات آن 1397/10/15
جرم اسید پاشی و مجازات آن
در این مقاله به بررسی جرم اسید پاشی و مجازات آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

تاثیر سو پیشینه در محرومیت از حقوق اجتماعی 1397/10/11
تاثیر سو پیشینه در محرومیت از حقوق اجتماعی
در این مقاله به سو پیشینه و محرومیت از حقوق اجتماعی می پردازیم . ... [بیشتر...]

تکدی گری و کلاشی و مجازات آن 1397/10/08
تکدی گری و کلاشی و مجازات آن
در این مقاله به جرم تکدی گری و کلاشی و مجازات آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

رشوه چیست و مجازات آن 1397/10/05
رشوه چیست و مجازات آن
در این مقاله به بررسی اینکه رشوه چیست و مجازات آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات مخفی کردن یا فرار متهم و مجرم 1397/10/05
مجازات مخفی کردن یا فرار متهم و مجرم
در این مقاله به بررسی مجازات مخفی کردن یا فراری دادن متهم یا مجرم می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات کودک آزاری 1397/10/01
مجازات کودک آزاری
در این مقاله به بررسی مجازات کودک آزاری می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات تکرار جرم چیست 1397/09/28
مجازات تکرار جرم چیست
در این مقاله به بررسی تکرار جرم می پردازیم .  ... [بیشتر...]

جرم انتشار عکس و فیلم مستهجن در فضای مجازی و مجازات آن 1397/09/28
جرم انتشار عکس و فیلم مستهجن در فضای مجازی و مجازات آن
در این مقاله به بررسی جرم انتشار عکس و فیلم مستهجن در فضای مجازی و مجازات آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

جرم جعل رایانه ای و مجازات آن 1397/09/27
جرم جعل رایانه ای و مجازات آن
در این مقاله به بررسی جرم جعل رایانه ای و مجازات آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

قصاص نفس چیست و شرایط اعمال آن 1397/09/27
قصاص نفس چیست و شرایط اعمال آن
در این مقاله به بررسی قصاص نفس و شرایط اعمال آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات سردستگی گروه مجرمانه 1397/09/25
مجازات سردستگی گروه مجرمانه
در این مقاله به بررسی مجازات سردستگی گروه مجرمانه می پردازیم .  ... [بیشتر...]

حبس تعلیقی چیست ؟ 1397/09/24
حبس تعلیقی چیست ؟
در شرایطی قاضی می تواند در مورد حبس های تعذیری درجه سه تا هشت ، حکم به حبس تعلیقی دهد به این معنا که اگر مجرم در زمان معینی جرمی مرتکب نشود محکومیت در مورد او اجرا نخواهد شد و... [بیشتر...]

اقدامات تامینی چیست و موسسه تامینی کجاست 1397/09/20
اقدامات تامینی چیست و موسسه تامینی کجاست
در این مقاله به بررسی اقدامات تامینی و معرفی موسسه تامینی می پردازیم . ... [بیشتر...]

رسیدگی به تصادف منجر به جرح یا تلفات بدنی و مجازات آن 1397/09/19
رسیدگی به تصادف منجر به جرح یا تلفات بدنی و مجازات آن
در این مقاله به بررسی  نحوه رسیدگی به تصادف منجر به جرح یا تلفات بدنی و مجازات آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات رانندگی بدون گواهینامه 1397/09/18
مجازات رانندگی بدون گواهینامه
در این مقاله به بررسی مجازات رانندگی بدون گواهینامه می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات تعزیری چیست 1397/09/03
مجازات تعزیری چیست
در این مقاله به بررسی اینکه مجازات تعزیری چیست می پردازیم .   ... [بیشتر...]

تفاوت سرقت تعزیری و سرقت حدی 1397/09/01
تفاوت سرقت تعزیری و سرقت حدی
در این مقاله به بررسی تفاوت سرقت تعزیری و سرقت حدی می پردازیم .   ... [بیشتر...]

مجازات جرم کلاهبرداری 1397/08/20
مجازات جرم کلاهبرداری
در این مقاله به بررسی مجازات جرم کلاهبرداری می پردازیم .    ... [بیشتر...]

تقسیم بندی درجات مجازات تعزیری 1397/03/19
تقسیم بندی درجات مجازات تعزیری
در این مقاله به درجه بندی مجازات های تعزیری در قانون مجازات اسلامی می پردازیم .     ... [بیشتر...]

انواع مجازات اصلی ، تبعی ، تکمیلی 1397/03/13
انواع مجازات اصلی ، تبعی ، تکمیلی
مجازات ها  از طرف قانونگذار تعیین و در متن قانون ذکر شده است که در قانون مجازات ایران مجازات ها را به سه دسته کلی اصلی ، تبعی و تکمیلی تقسیم کرده است . مجازات ا... [بیشتر...]

مجازات جرم خیانت در امانت 1397/07/28
مجازات جرم خیانت در امانت
در این مقاله به بررسی مجازات جرم خیانت در امانت می پردازیم . ... [بیشتر...]

جرم خیانت در امانت چیست 1397/07/28
جرم خیانت در امانت چیست
در این مقاله به بررسی جرم خیانت در امانت می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات چک برگشتی 1397/07/21
مجازات چک برگشتی
در این مقاله به بررسی مجازات چک برگشتی می پردازیم . ... [بیشتر...]

مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون مجازات جدید 1397/07/18
مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون مجازات جدید
در این مقاله به مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون مجازات جدید می پردازیم . ... [بیشتر...]

جرم قابل گذشت ، شرایط و نحوه اعمال آن 1397/03/08
جرم قابل گذشت ، شرایط و نحوه اعمال آن
 در این مقاله به بررسی این که چه نوع جرمی قابل گذشت است ، شرایط  و نحوه گذشت شاکی از جرم قابل گذشت می پردازیم .   ... [بیشتر...]

مجازات حمل مواد مخدر 1397/07/01
مجازات حمل مواد مخدر
در این مقاله به بررسی مجازات حمل مواد مخدر می پردازیم .  ... [بیشتر...]

معاونت در جرم و معاون جرم 1397/06/15
معاونت در جرم و معاون جرم
در این مقاله به معاونت در جرم و معاون جرم می پردازیم .  ... [بیشتر...]

فرق اعدام با قصاص 1397/06/14
فرق اعدام با قصاص
در این مقاله به بررسی فرق قصاص با اعدام می پردازیم . ... [بیشتر...]

مسئول پرداخت دیه 1397/06/13
مسئول پرداخت دیه
در این مقاله به بررسی مسئول پرداخت دیه می پردازیم .  ... [بیشتر...]

دیه قطع نخاع 1397/06/11
دیه قطع نخاع
در این مقاله به بررسی دیه قطع نخاع می پردازیم .  ... [بیشتر...]

دیه شکستن ، در رفتن و ترک خوردن استخوان دنده 1397/06/10
دیه شکستن ، در رفتن و ترک خوردن استخوان دنده
در این مقاله به بررسی دیه استخوان دنده می پردازیم .  ... [بیشتر...]

دیه از بین بردن و فلج شدن لب 1397/06/10
دیه از بین بردن و فلج شدن لب
در این مقاله به بررسی دیه لب می پردازیم .   ... [بیشتر...]

دیه پارگی لب 1397/06/07
دیه پارگی لب
در این مقاله به بررسی دیه پارگی هر دو لب و دیه پارگی یکی از دو لب می پردازیم .   ... [بیشتر...]

دیه ریش 1397/06/06
دیه ریش
در این مقاله به دیه ریش می پردازیم . ... [بیشتر...]

دیه کندن موی سر زن 1397/06/05
دیه کندن موی سر زن
در این مقاله به بررسی دیه کندن مو سر مرد می پردازیم .  ... [بیشتر...]

دیه کندن موی سر مرد 1397/06/05
دیه کندن موی سر مرد
در این مقاله به بررسی دیه کندن مو سر مرد می پردازیم .  ... [بیشتر...]

دیه زوال عقل یا نقصان عقلی 1397/06/04
دیه زوال عقل یا نقصان عقلی
در این مقاله به دیه زوال یا نقصان عقل ، زوال یا نقصان عقل بر اثر حادثه و قصاص مرتکب می پردازیم .  ... [بیشتر...]

دیه پارگی پلک 1397/06/03
دیه پارگی پلک
در این مقاله به بررسی دیه پارگی پلک می پردازیم . ... [بیشتر...]

دیه از بین بردن پلک 1397/06/03
دیه از بین بردن پلک
در این مقاله به بررسی دیه از بین بردن پلک  می پردازیم . ... [بیشتر...]

دیه از دست دادن حس بویایی 1397/06/01
دیه از دست دادن حس بویایی
 در این مقاله به دیه از بین رفتن حس بویایی می پردازیم .  ... [بیشتر...]

دیه در آوردن چشم و از بین بردن آن 1397/05/30
دیه در آوردن چشم و از بین بردن آن
در این مقاله به بررسی دیه از بین بردن چشم می پردازیم . ... [بیشتر...]

دیه پارگی ، از بین بردن و فلج کردن لاله گوش 1397/05/29
دیه پارگی ، از بین بردن و فلج کردن لاله گوش
در این مقاله به بررسی دیه از بین بردن لاله گوش ، دیه پاره کردن لاله گوش و دیه فلج کردن لاله گوش می پردازیم . ... [بیشتر...]

دیه از بین رفتن دندان 1397/05/28
دیه از بین رفتن دندان
در این مقاله به بررسی دیه از بین بردن همه دندان ها ، دیه از بین بردن دندان های جلو و دیه از بین رفتن دندان های عقب می پردازیم . ... [بیشتر...]

دیه از ریشه کندن و شکستن دندان شیری 1397/05/28
دیه از ریشه کندن و شکستن دندان شیری
در این مقاله به بررسی دیه کندن دندان شیری در صورت رویش مجدد ، عدم رویش مجدد و دیه شکستن دندان شیری می پردازیم . ... [بیشتر...]

دیه شکستن گردن و نقص آن 1397/05/27
دیه شکستن گردن و نقص آن
در این مقاله به دیه شکستن گردن و کج شدن آن ، دیه شکستن گردن بدون خمیدگی گردن و دیه ناقص شدن گردن می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات دایر کردن محل شرب خمر 1397/05/23
مجازات دایر کردن محل شرب خمر
در این مقاله به بررسی جرم دایر کردن محلی برای شرب خمر و مجازات دایر کردن محل شب خمر می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات قاچاق مشروبات الکلی 1397/05/23
مجازات قاچاق مشروبات الکلی
در این مقاله به بررسی جرم قاچاق مشروبات الکلی ، مجازات قاچاق مشروبات الکلی و مجازات قاچاق مشروبات الکلی بیش از بیست لیتر می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی در ماشین 1397/05/21
مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی در ماشین
در این مقاله به بررسی جرم حمل مشروبات الکلی ، مجازات حمل مشروبات الکلی و مجازات همراه داشتن مشروبات الکلی در ماشین می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات شرب خمر 1397/05/20
مجازات شرب خمر
در این مقاله به بررسی شرب خمر ، مصادیق خمر و مجازات شرب خمر می پردازیم . ... [بیشتر...]

ارکان جرم سرقت 1397/05/18
ارکان جرم سرقت
 در این مقاله به بررسی ارکان جرم سرقت از جمله ربودن ، مال و تعلیق به غیر می پردازیم .  ... [بیشتر...]

جرم سرقت یا دزدی و انواع آن 1397/05/17
جرم سرقت یا دزدی و انواع آن
در این مقاله به بررسی مفهوم جرم سرقت و انواع جرم سرقت می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات انواع سرقت تعزیری 1397/05/16
مجازات انواع سرقت تعزیری
در این مقاله به بررسی مجازات سرقت تعزیری می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات سرقت حدی 1397/05/15
مجازات سرقت حدی
در این مقاله مجازات سرقت حدی برای بار اول ، بار دوم ، بار سوم و برای بار چهارم را بررسی می کنیم . ... [بیشتر...]

سرقت حدی و شرایط آن 1397/05/15
سرقت حدی و شرایط آن
 در این مقاله به بررسی سرقت حدی ، شرایط سرقت حدی و لزوم وجود تمام شرایط برای حدی بودن سرقت می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات تغییر و انتشار عکس و فیلم خصوصی 1397/05/07
مجازات تغییر و انتشار عکس و فیلم خصوصی
در این مقاله به بررسی مجازات جرم تغییر و انتشار عکس و فیلم خصوصی می پردازیم .   ... [بیشتر...]

محاربه چیست و مجازات آن 1398/02/25
محاربه چیست و مجازات آن
در این مقاله به بررسی محاربه و مجازات آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

جرم افساد فی الارض و مجازات آن 1398/02/25
جرم افساد فی الارض و مجازات آن
در این مقاله به بررسی جرم افساد فی الارض و مجازات آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

سب النبی و مجازات آن 1398/02/24
سب النبی و مجازات آن
در این مقاله به بررسی معنی سب النبی و مجازات آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات اهانت به رهبری 1398/02/22
مجازات اهانت به رهبری
در این مقاله به بررسی مجازات اهانت به رهبری می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات سوء قصد به جان مقامات خارجی 1398/02/22
مجازات سوء قصد به جان مقامات خارجی
در این مقاله به بررسی مجازات سوء قصد به جان مقامات خارجی می پردازیم . ... [بیشتر...]

فیشینگ چیست و مجازات آن 1398/02/22
فیشینگ چیست و مجازات آن
در این مقاله به بررسی فیشینگ و مجازات آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

جاسوسی رایانه ای و مجازات آن 1398/02/21
جاسوسی رایانه ای و مجازات آن
در این مقاله به بررسی جاسوسی رایانه ای و مجازات آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات دستکاری و تغییر پلاک خودرو 1398/02/19
مجازات دستکاری و تغییر پلاک خودرو
در این مقاله به بررسی مجازات دستکاری و تغییر پلاک خودرو می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات جرم منازعه 1398/02/18
مجازات جرم منازعه
در این مقاله به بررسی جرم منازعه و مجازات نزاع می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات روزه خواری در ملا عام 1398/02/18
مجازات روزه خواری در ملا عام
در این مقاله به بررسی مجازات روزه خواری در ملا عام می پردازیم .  ... [بیشتر...]

جرم فحاشی و مجازات آن 1398/02/17
جرم فحاشی و مجازات آن
در این مقاله به بررسی جرم فحاشی و مجازات آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

جرم آدم ربایی و مجازات آن 1398/02/16
جرم آدم ربایی و مجازات آن
در این مقاله به بررسی جرم آدم ربایی و مجازات آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

جرم رایانه ای چیست و مصادیق آن 1397/04/14
جرم رایانه ای چیست و مصادیق آن
در این مقاله به بررسی اینکه جرایم رایانه ای چیست و مصادیق جرم رایانه ای کدام است ، می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مال خر کیست و مجازات مالخری 1398/02/16
مال خر کیست و مجازات مالخری
در این مقاله به بررسی اینکه مال خر کیست و مجازات مالخری چیست می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات خرید مال مسروقه 1398/02/15
مجازات خرید مال مسروقه
در این مقاله به بررسی مجازات خرید مال مسروقه می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات مزاحمت برای نوامیس و بانوان 1398/02/15
مجازات مزاحمت برای نوامیس و بانوان
در این مقاله به بررسی مجازات مزاحمت نوامیس و بانوان می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات مزاحمت پیامکی 1398/02/14
مجازات مزاحمت پیامکی
در این مقاله به بررسی مجازات مزاحمت پیامکی بررسی می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات تخریب آثار تاریخی و ملی 1398/02/11
مجازات تخریب آثار تاریخی و ملی
در این مقاله به بررسی مجازات تخریب آثار تاریخی و ملی می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات سرقت آثار تاریخی و ملی 1398/02/11
مجازات سرقت آثار تاریخی و ملی
در این مقاله به بررسی مجازات سرقت آثار تاریخی و ملی می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات تاخیر در بازگشت به زندان بعد از مرخصی 1398/02/10
مجازات تاخیر در بازگشت به زندان بعد از مرخصی
در این مقاله به بررسی مجازات تاخیر در بازگشت به زندان بعد از مرخصی می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات فک پلمپ 1398/02/10
مجازات فک پلمپ
در این مقاله به بررسی مجازات فک پلمپ می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات فرار از زندان و بازداشتگاه 1398/02/09
مجازات فرار از زندان و بازداشتگاه
در این مقاله به بررسی مجازات فرار از زندان و بازداشتگاه می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات جعل اسکناس و اسناد بانکی 1398/02/09
مجازات جعل اسکناس و اسناد بانکی
در این مقاله به بررسی مجازات جعل اسکناس و اسناد بانکی می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات جعل مدارک تحصیلی 1398/02/08
مجازات جعل مدارک تحصیلی
در این مقاله به بررسی مجازات جعل مدارک تحصیلی و استفاده از مدرک جعلی می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات جعل امضا 1398/02/08
مجازات جعل امضا
در این مقاله به بررسی مجازات جعل امضا می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات افشای سوالات امتحانی 1398/02/07
مجازات افشای سوالات امتحانی
در این مقاله به بررسی مجازات افشای سوالات امتحانی می پردازیم .  ... [بیشتر...]

قانون مجازات اسلامی چیست 1397/04/12
قانون مجازات اسلامی چیست
 در این مقاله به بررسی تاریخچه قانون مجازات اسلامی ، قانون مجازات اسلامی چیست و تقسیم بندی آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

نشر اکاذیب در فضای مجازی و مجازات آن 1398/02/03
نشر اکاذیب در فضای مجازی و مجازات آن
در این مقاله به بررسی جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی و مجازات آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

جهات تخفیف مجازات 1397/04/07
جهات تخفیف مجازات
 در این مقاله به بررسی اعمال جهات تخفیف مجازات ، انواع جهات تخفیف مجازات و تخفیف در مجازات محکومین می پردازیم . ... [بیشتر...]

انواع دادسراهای تخصصی 1397/04/06
انواع دادسراهای تخصصی
در این مقاله به بررسی دادسراهای اختصاصی می پردازیم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top