دینا » برچسب ها » مجازات اصلی

مطالب مربوط به برچسب: "مجازات اصلی"

مقالات آموزشی
مجازات مخفی کردن یا فرار متهم و مجرم 1397/10/05
مجازات مخفی کردن یا فرار متهم و مجرم
در این مقاله به بررسی مجازات مخفی کردن یا فراری دادن متهم یا مجرم می پردازیم .  ... [بیشتر...]

قصاص نفس چیست و شرایط اعمال آن 1397/09/27
قصاص نفس چیست و شرایط اعمال آن
در این مقاله به بررسی قصاص نفس و شرایط اعمال آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

حبس تعلیقی چیست ؟ 1397/09/24
حبس تعلیقی چیست ؟
در شرایطی قاضی می تواند در مورد حبس های تعذیری درجه سه تا هشت ، حکم به حبس تعلیقی دهد به این معنا که اگر مجرم در زمان معینی جرمی مرتکب نشود محکومیت در مورد او اجرا نخواهد شد و... [بیشتر...]

مجازات تعزیری چیست 1397/09/03
مجازات تعزیری چیست
در این مقاله به بررسی اینکه مجازات تعزیری چیست می پردازیم .   ... [بیشتر...]

تقسیم بندی درجات مجازات تعزیری 1397/03/19
تقسیم بندی درجات مجازات تعزیری
در این مقاله به درجه بندی مجازات های تعزیری در قانون مجازات اسلامی می پردازیم .     ... [بیشتر...]

مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون مجازات جدید 1397/07/18
مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون مجازات جدید
در این مقاله به مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون مجازات جدید می پردازیم . ... [بیشتر...]

فرق اعدام با قصاص 1397/06/14
فرق اعدام با قصاص
در این مقاله به بررسی فرق قصاص با اعدام می پردازیم . ... [بیشتر...]

دیه در آوردن چشم و از بین بردن آن 1397/05/30
دیه در آوردن چشم و از بین بردن آن
در این مقاله به بررسی دیه از بین بردن چشم می پردازیم . ... [بیشتر...]

دیه شکستن گردن و نقص آن 1397/05/27
دیه شکستن گردن و نقص آن
در این مقاله به دیه شکستن گردن و کج شدن آن ، دیه شکستن گردن بدون خمیدگی گردن و دیه ناقص شدن گردن می پردازیم . ... [بیشتر...]

قانون مجازات اسلامی چیست 1397/04/12
قانون مجازات اسلامی چیست
 در این مقاله به بررسی تاریخچه قانون مجازات اسلامی ، قانون مجازات اسلامی چیست و تقسیم بندی آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

جهات تخفیف مجازات 1397/04/07
جهات تخفیف مجازات
 در این مقاله به بررسی اعمال جهات تخفیف مجازات ، انواع جهات تخفیف مجازات و تخفیف در مجازات محکومین می پردازیم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top