مطالب مربوط به برچسب: "جرایم موجب مجازات حد"

مقالات آموزشی
مجازات تکرار جرم چیست 1397/09/28
مجازات تکرار جرم چیست
در این مقاله به بررسی تکرار جرم می پردازیم .  ... [بیشتر...]

زنای به عنف و مجازات آن 1397/09/17
زنای به عنف و مجازات آن
زنای به عنف یکی از انواع زنا است . زنا یعنی رابطه جنسی بین زن و مردی که با هم زن و شوهر نیستند . زنای به عنف یعنی اینکه مردی به زور و بدون رضایت زنی اقدام به رابطه جنسی ب... [بیشتر...]

اثبات زنا 1397/09/11
اثبات زنا
در این مقاله به بررسی اثبات زنا می پردازیم .  ... [بیشتر...]

زنای غیر محصنه چیست و حکم آن 1397/09/11
زنای غیر محصنه چیست و حکم آن
در این مقاله به بررسی زنای غیر محصنه چیست و حکم آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

انواع زنا 1397/09/08
انواع زنا
در این مقاله به بررسی انواع زنا می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات تعزیری چیست 1397/09/03
مجازات تعزیری چیست
در این مقاله به بررسی اینکه مجازات تعزیری چیست می پردازیم .   ... [بیشتر...]

تفاوت سرقت تعزیری و سرقت حدی 1397/09/01
تفاوت سرقت تعزیری و سرقت حدی
در این مقاله به بررسی تفاوت سرقت تعزیری و سرقت حدی می پردازیم .   ... [بیشتر...]

مجازات حدی ، انواع و نحوه اعمال آن 1397/03/19
مجازات حدی ، انواع و نحوه اعمال آن
یکی از مهم ترین انواع مجازات هایی که در قانون مجازات اسلامی مورد پیش بینی قرار گرفته است ، مجازات های حدی می باشند که در واقع به آن دسته از مجازات هایی گفته می شوند که مقدار و... [بیشتر...]

فرق اعدام با قصاص 1397/06/14
فرق اعدام با قصاص
در این مقاله به بررسی فرق قصاص با اعدام می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات دایر کردن محل شرب خمر 1397/05/23
مجازات دایر کردن محل شرب خمر
در این مقاله به بررسی جرم دایر کردن محلی برای شرب خمر و مجازات دایر کردن محل شب خمر می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات قاچاق مشروبات الکلی 1397/05/23
مجازات قاچاق مشروبات الکلی
در این مقاله به بررسی جرم قاچاق مشروبات الکلی ، مجازات قاچاق مشروبات الکلی و مجازات قاچاق مشروبات الکلی بیش از بیست لیتر می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی در ماشین 1397/05/21
مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی در ماشین
در این مقاله به بررسی جرم حمل مشروبات الکلی ، مجازات حمل مشروبات الکلی و مجازات همراه داشتن مشروبات الکلی در ماشین می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات شرب خمر 1397/05/20
مجازات شرب خمر
در این مقاله به بررسی شرب خمر ، مصادیق خمر و مجازات شرب خمر می پردازیم . ... [بیشتر...]

جرم سرقت یا دزدی و انواع آن 1397/05/17
جرم سرقت یا دزدی و انواع آن
در این مقاله به بررسی مفهوم جرم سرقت و انواع جرم سرقت می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات سرقت حدی 1397/05/15
مجازات سرقت حدی
در این مقاله مجازات سرقت حدی برای بار اول ، بار دوم ، بار سوم و برای بار چهارم را بررسی می کنیم . ... [بیشتر...]

سرقت حدی و شرایط آن 1397/05/15
سرقت حدی و شرایط آن
 در این مقاله به بررسی سرقت حدی ، شرایط سرقت حدی و لزوم وجود تمام شرایط برای حدی بودن سرقت می پردازیم .  ... [بیشتر...]

محاربه چیست و مجازات آن 1398/02/25
محاربه چیست و مجازات آن
در این مقاله به بررسی محاربه و مجازات آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

جرم افساد فی الارض و مجازات آن 1398/02/25
جرم افساد فی الارض و مجازات آن
در این مقاله به بررسی جرم افساد فی الارض و مجازات آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

جهات تخفیف مجازات 1397/04/07
جهات تخفیف مجازات
 در این مقاله به بررسی اعمال جهات تخفیف مجازات ، انواع جهات تخفیف مجازات و تخفیف در مجازات محکومین می پردازیم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top