دینا » برچسب ها » ابلاغ

مطالب مربوط به برچسب: "ابلاغ"

مقالات آموزشی
دریافت ابلاغیه الکترونیکی از سامانه ثنا
دریافت ابلاغیه الکترونیکی از سامانه ثنا
دریافت ابلاغیه های در سایت سامانه ثنا امکان پذیر است که برای گرفتن این ابلاغیه ها باید مراحل ثبت نام در سامانه ابلاغیه ها و سپس ورود به این سامانه با استفاده از کد ملی و رمز ش... [بیشتر...]

قرار تحقیق محلی 1397/10/06
قرار تحقیق محلی
در این مقاله ابتدا به توضیح تحقیق محلی و سپس قرار تحقیق محلی و اجرای قرار تحقیق محلی خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

ارسال اظهارنامه عدم تمکین 1397/10/02
ارسال اظهارنامه عدم تمکین
در این مقاله به توضیح اظهارنامه عدم تمکین ، ارسال اظهارنامه عدم تمکین و نمونه اظهارنامه عدم تمکین خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

قرار معاینه محل 1397/09/28
قرار معاینه محل
در این مقاله به بررسی معاینه محل ، قرار معاینه محل و اجرای قرار معاینه محل خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

ارکان قرار کارشناسی رسمی دادگستری 1397/09/26
ارکان قرار کارشناسی رسمی دادگستری
در این مقاله به بررسی ارکان قرار کارشناسی از جمله موضوع قرار کارشناسی ، تعداد و مشخصات کارشناس ، مدت اظهارنظر کارشناس و دستمزد کارشناس خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

حکم غیابی چیست و چه تفاوتی با حکم حضوری دارد 1397/03/24
حکم غیابی چیست و چه تفاوتی با حکم حضوری دارد
احکامی که توسط دادگاه صادر می شود را می توان به دو دسته احکام حضوری و احکام غیابی تقسیم بندی کرد که اصل بر حضوری بودن حکم دادگاه است ؛ مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مق... [بیشتر...]

تصرف امانی چیست 1397/09/18
تصرف امانی چیست
در این مقاله به بررسی تصرف امانی و اقامه دعوای تصرف امانی خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

نیابت قضایی داخلی در امور حقوقی 1397/09/13
نیابت قضایی داخلی در امور حقوقی
در این مقاله نیابت قضایی داخلی ، شروط استفاده از نیابت قضایی داخلی و چگونگی اجرای نیابت قضایی داخلی را مورد بررسی قرار می دهیم .  ... [بیشتر...]

راه های پیگیری پرونده در دادسرا 1397/09/12
راه های پیگیری پرونده در دادسرا
در این مقاله به بررسی راه های پیگیری پرونده در دادسرا می پردایم . ... [بیشتر...]

ابلاغ قانونی چیست و شامل چه مواردی است 1397/03/21
ابلاغ قانونی چیست و شامل چه مواردی است
ابلاغ صحیح و به موقع تصمیمات و اقداماتی که پیش روی طرفین قرار دارد ، یکی از مسائل مهم فرایند دادرسی عادلانه در مورد دعاوی مطرح در دادگستری است که به دو شکل قانو... [بیشتر...]

گزارش اصلاحی چیست 1397/08/12
گزارش اصلاحی چیست
در این مقاله به بررسی اینکه گزارش اصلاحی چیست ، موارد صدور گزارش اصلاحی و آثار صدور گزارش اصلاحی خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

ابلاغیه الکترونیکی شورای حل اختلاف 1397/07/11
ابلاغیه الکترونیکی شورای حل اختلاف
در این مقاله به ابلاغیه الکترونیکی شورای حل اختلاف می پردازیم . ... [بیشتر...]

سایت ابلاغ قضایی 1397/06/12
سایت ابلاغ قضایی
در این مقاله به بررسی ابلاغ قضایی الکترونیکی ، سایت ابلاغ قضایی الکترونیکی و استفاده از سایت ابلاغ قضایی الکترونیکی خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

دعوای اعتراض ثالث اصلی 1397/05/30
دعوای اعتراض ثالث اصلی
در این مقاله به بررسی اعتراض ثالث اصلی ، دعوای اعتراض شخص ثالث اصلی و مهلت اعتراض ثالث اصلی خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

ابلاغ استحضاری چیست 1400/03/25
ابلاغ استحضاری چیست
از یک منظر می توان ابلاغیه ها را به ابلاغ استحضاری و ابلاغ غیر استحضاری تقسیم بندی کرد که به موجب اخطار استحضاری صرفا موضوعی به اطلاع مخاطب ابلاغ می رسد . موارد صدور اخطا... [بیشتر...]

ورود به سامانه ابلاغ 1399/11/12
ورود به سامانه ابلاغ
برای ورود به سامانه ابلاغ، ضروری است که ابتدا متقاضیان در سامانه ثبت نام الکترونیک ثنا، اقدام به ثبت نام نمایند. در مرحله بعد، متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت ابلاغ ... [بیشتر...]

سایت ابلاغیه الکترونیکی 1399/09/24
سایت ابلاغیه الکترونیکی
 تمامی مراجعین قوه قضاییه جهت استفاده از خدمات این قوه ملزم به مراجعه در صفحه اصلی سایت مربوط به ابلاغیه الکترونیکی یا همان ثنا ، ثبت نام و ایجاد حساب کاربری در... [بیشتر...]

تفاوت جعل با انکار و تردید 1398/04/15
تفاوت جعل با انکار و تردید
در این مقاله به بررسی تفاوت های جعل با انکار و تردید خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

مجهول المکان بودن خوانده دعوی 1398/02/23
مجهول المکان بودن خوانده دعوی
در این مقاله به بررسی مجهول المکان بودن خوانده دعوی می پردازیم . ... [بیشتر...]

اصلاح رای و حکم دادگاه 1397/12/18
اصلاح رای و حکم دادگاه
در این مقاله تصحیح رای دادگاه ، شرایط تصحیح رای دادگاه و آثار تصحیح رای دادگاه را بررسی می نماییم . ... [بیشتر...]

طلاق غیابی از طرف مرد 1397/12/18
طلاق غیابی از طرف مرد
در این مقاله طلاق از طرف مرد ، طلاق غیابی از طرف مرد و شرایط طلاق غیابی از طرف مرد را بررسی می نماییم . ... [بیشتر...]

دادخواست اعاده دادرسی در امور مدنی 1397/12/14
دادخواست اعاده دادرسی در امور مدنی
در این مقاله به توضیح اعاده دادرسی حقوقی ، دادخواست اعاده دادرسی حقوقی و مهلت ارائه دادخواست اعاده دادرسی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

فرجام خواهی تبعی چیست 1397/12/14
فرجام خواهی تبعی چیست
در این مقاله به بررسی موضوعاتی همچون انواع فرجام خواهی ، فرجام خواهی تبعی چیست و شرایط فرجام خواهی تبعی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top