مطالب مربوط به برچسب: "هزینه اعدام قاتل"

مقالات آموزشی
اعدام در ماه حرام 1399/09/20
اعدام در ماه حرام
اجرای حکم اعدام در ماه های حرام سال ( شامل رجب، ذی القعده، ذی الحجه و محرم ) مانند بقیه ماه های عادی سال قابل اجرا بوده اما با این تفاوت که هزینه دیه پرداختی برای اجرای ح... [بیشتر...]

هزینه اعدام قاتل و تفاضل دیه آن 1398/03/12
هزینه اعدام قاتل و تفاضل دیه آن
در این مقاله به بررسی هزینه اعدام قاتل و تفاضل دیه آن می پردازیم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top