دینا » برچسب ها » تنظیم بازار

مطالب مربوط به برچسب: "تنظیم بازار"

مقالات آموزشی
حقوق مصرف کنندگان 1398/09/14
حقوق مصرف کنندگان
حقوق مصرف کنندگان یکی از موضوعاتی است که توسط قانونگذار به طور جدی حمایت می شود و حتی در مواردی ممکن است مجازات کیفری برای آن در نظر گرفته شود . در ایران طبق قانون حمایت از حق... [بیشتر...]

شورای ملی رقابت 1398/09/11
شورای ملی رقابت
شورای ملی رقابت نهادی است فراقوه ای که از متخصصان رشته ی اقتصاد تشکیل شده است تا از حقوق رقابت پاسداری کند ؛ یعنی با مقرره گذاری در این زمینه از یک طرف و ایفای نقش شبه قض... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top