دینا » برچسب ها » انواع قرارداد

مطالب مربوط به برچسب: "انواع قرارداد"

مقالات آموزشی
تفاوت عقد قرض و عقد عاریه 1397/11/08
تفاوت عقد قرض و عقد عاریه
در این مقاله به بررسی تفاوت عقد قرض و عقد عاریه می پردازیم .  ... [بیشتر...]

عقد عاریه چیست و چه ویژگی هایی دارد 1397/11/07
عقد عاریه چیست و چه ویژگی هایی دارد
در این مقاله به بررسی عقد عاریه و ویژگی های آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

تفاوت عقد معلق و عقد مشروط 1397/11/01
تفاوت عقد معلق و عقد مشروط
در این مقاله به تفاوت عقد معلق و مشروط می پردازیم .  ... [بیشتر...]

در چه مواردی حق حبس وجود ندارد ؟ 1397/03/30
در چه مواردی حق حبس وجود ندارد ؟
در این مقاله به بررسی مواردی که حق حبس وجود ندارد می پردازیم .  ... [بیشتر...]

انعقاد قرارداد اجاره بدون مدت 1397/10/16
انعقاد قرارداد اجاره بدون مدت
در این مقاله به بررسی انعقاد قرارداد اجاره بدون مدت و فسخ آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

عقد قرض در قانون مدنی 1397/10/15
عقد قرض در قانون مدنی
در این مقاله به بررسی عقد قرض در قانون مدنی می پردازیم . ... [بیشتر...]

تعریف عقد تملیکی و عقد عهدی و تفاوت آنها 1397/03/29
تعریف عقد تملیکی و عقد عهدی و تفاوت آنها
یکی از مهم ترین تقسیم بندی هایی که می توان از انواع عقود ارائه نمود ، عقد عهدی و عقد تملیکی می باشد و بسته به اینکه مالی به تملک دیگری درآمده باشد ، یا تعهدی به عهده دیگر... [بیشتر...]

خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد 1397/10/04
خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد
در این مقاله به بررسی خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد می پردازیم .  ... [بیشتر...]

عقد معین و عقد نامعین و تفاوت آنها 1397/03/28
عقد معین و عقد نامعین و تفاوت آنها
در این مقاله به بیان مفهوم عقد معین و عقد نامعین و تفاوت آنها می پردازیم . ... [بیشتر...]

تعریف عقد رضایی عقد تشریفاتی عقد عینی و تفاوت آنها 1397/03/28
تعریف عقد رضایی عقد تشریفاتی عقد عینی و تفاوت آنها
 در این مقاله به بررسی مفهوم عقد رضایی ، عقد تشریفاتی و عقد عینی می پردازیم .  ... [بیشتر...]

اعمال حقوقی و وقایع حقوقی 1397/09/06
اعمال حقوقی و وقایع حقوقی
در این مقاله به بررسی اعمال حقوقی و وقایع حقوقی می پردازیم . ... [بیشتر...]

قرارداد کار چیست ، ویژگی و شرایط صحت آن 1397/08/27
قرارداد کار چیست ، ویژگی و شرایط صحت آن
در این مقاله به بررسی اینکه قرارداد کار چیست ، ویژگی و شرایط صحت آن می پردازیم .    ... [بیشتر...]

معامله فضولی چیست و آثار آن 1397/08/24
معامله فضولی چیست و آثار آن
در این مقاله به بررسی معامله فضولی چیست و آثار آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

عقد صلح ، اوصاف و ارکان آن 1397/07/29
عقد صلح ، اوصاف و ارکان آن
در این مقاله به بررسی عقد صلح و اوصاف و ارکان آن می پردازیم .    ... [بیشتر...]

شرایط عقد رهن 1397/07/26
شرایط عقد رهن
در این مقاله به شرایط عقد رهن می پردازیم . ... [بیشتر...]

قرارداد رهن ، ماهیت و ارکان آن 1397/07/25
قرارداد رهن ، ماهیت و ارکان آن
در این مقاله به بررسی عقد رهن ، ماهیت و ارکان آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

نمونه قرارداد رهن خانه 1397/07/25
نمونه قرارداد رهن خانه
در این مقاله به بررسی نمونه قرارداد رهن خانه می پردازیم . ... [بیشتر...]

انواع ضمانت نامه بانکی 1397/07/17
انواع ضمانت نامه بانکی
در این مقاله به بررسی انواع ضمانت نامه بانکی می پردازیم .  ... [بیشتر...]

ضمانت نامه بانکی و ویژگی های آن 1397/07/16
ضمانت نامه بانکی و ویژگی های آن
در این مقاله به بررسی ضمانت نامه بانکی و ویژگی های آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

قرارداد اجاره ، انواع و اوصاف آن 1397/07/07
قرارداد اجاره ، انواع و اوصاف آن
در این مقاله به بررسی قرارداد اجاره اوصاف و انواع آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

فسخ قرارداد اجاره قبل از پایان یافتن مدت آن 1397/07/05
فسخ قرارداد اجاره قبل از پایان یافتن مدت آن
در این مقاله به فسخ قرارداد اجاره قبل از پایان یافتن مدت آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

زمان دریافت و میزان دستمزد در جعاله 1397/06/21
زمان دریافت و میزان دستمزد در جعاله
در این مقاله به بررسی زمان دریافت و میزان دستمزد در جعاله می پردازیم . ... [بیشتر...]

ضمانت و ارکان آن 1397/06/20
ضمانت و ارکان آن
در این مقاله به بررسی ضمانت می پردازیم .  ... [بیشتر...]

انواع جعاله 1397/06/17
انواع جعاله
در این مقاله انواع جعاله را بررسی می کنیم . ... [بیشتر...]

قرارداد مضاربه چیست 1398/09/04
قرارداد مضاربه چیست
قرارداد مضاربه ، یکی از انواع عقود معین در قانون مدنی است که شرایط و ویژگی های آن توسط قانونگذار معین شده است . در این عقد ، یکی از طرفین به تامین سرمایه و دیگری به تجارت با س... [بیشتر...]

استثنائات فروش مال موقوفه 1397/04/24
استثنائات فروش مال موقوفه
در این مقاله نظام ویژه فروش مال موقوفه و موارد فروش مال موقوفه را بررسی می کنیم . ... [بیشتر...]

اوصاف عقد بیع 1397/04/23
اوصاف عقد بیع
در این مقاله به بررسی اوصاف عقد بیع می پردازیم . ... [بیشتر...]

نحوه جبران خسارت یا الزام به انجام تعهد 1398/03/28
نحوه جبران خسارت یا الزام به انجام تعهد
در این مقاله به بررسی نحوه جبران خسارت یا الزام به انجام تعهد می پردازیم . ... [بیشتر...]

وجه التزام چیست و نحوه تعیین آن 1397/04/20
وجه التزام چیست و نحوه تعیین آن
در این مقاله به بررسی مفهوم وجه التزام ، نحوه تعیین آن و قراردادهایی که می توان وجه التزام را در آنها شرط کرد ، می پردازیم .  ... [بیشتر...]

تعهد به انجام کار در قرارداد 1397/04/20
تعهد به انجام کار در قرارداد
در این مقاله شرایط تعهد به انجام دادن کار در قرارداد را بررسی می کنیم . ... [بیشتر...]

دانلود فرم خام مبایعه نامه املاک 1398/01/29
دانلود فرم خام مبایعه نامه املاک
در این مقاله به بررسی یک نمونه فرم خام مبایعه نامه املاک می پردازیم . ... [بیشتر...]

تفاوت مبایعه نامه و قولنامه 1398/01/25
تفاوت مبایعه نامه و قولنامه
در این مقاله به بررسی تفاوت مبایعه نامه و قولنامه می پردازیم . ... [بیشتر...]

نمونه مبایعه نامه املاک 1398/01/24
نمونه مبایعه نامه املاک
در این قرارداد به بررسی یک نمونه مبایعه نامه املاک می پردازیم .  ... [بیشتر...]

اسباب سقوط تعهدات 1398/01/05
اسباب سقوط تعهدات
در این مقاله به بررسی اسباب سقوط تعهدات می پردازیم .  ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top