دینا » برچسب ها » ارث

مطالب مربوط به برچسب: "ارث"

مقالات آموزشی
تقسیم ارث فرزند فوت شده 1397/12/06
تقسیم ارث فرزند فوت شده
در حالت فوت فرزند پیش از والدین، در صورت وجود والدین بدون فرزندان متوفی، سهم ارث مادر یک سوم و سهم ارث پدر، دو سوم می باشد. در حالت وجود فرزندان، سهم هر یک از والدین، یک ششم ب... [بیشتر...]

قانون مدنی چیست 1397/12/05
قانون مدنی چیست
در این مقاله  به بررسی حقوق مدنی ، قانون مدنی و موضوعات قانون مدنی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

خویشاوندان سببی و نسبی بر طبق قانون 1397/11/27
خویشاوندان سببی و نسبی بر طبق قانون
در این مقاله به بررسی خویشاوندان سببی و نسبی بر طبق قانون می پردازیم . ... [بیشتر...]

شرایط مطالبه مهریه زوجه متوفی توسط وراث 1397/11/17
شرایط مطالبه مهریه زوجه متوفی توسط وراث
در این مقاله به بررسی مطالبه مهریه زوجه متوفی توسط وراث می پردازیم . ... [بیشتر...]

نحوه ارث بردن از اموال منقول 1397/11/10
نحوه ارث بردن از اموال منقول
در این مقاله به بررسی نحوه ارث بردن از اموال منقول می پردازیم .  ... [بیشتر...]

قتل مورث مانعی برای ارث بردن 1397/10/30
قتل مورث مانعی برای ارث بردن
در این مقاله به بررسی قتل مورث مانعی برای ارث بردن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

ارث زوج و زوجه 1397/10/19
ارث زوج و زوجه
در این مقاله به بررسی ارث زوج و زوجه می پردازیم . ... [بیشتر...]

موانع ارث در قانون مدنی 1397/03/30
موانع ارث در قانون مدنی
در این مقاله موانع ارث به چه معناست و موانع ارث در قانون مدنی کدامند را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

شرایط بازماندگان برای دریافت مستمری متوفی و نحوه تقسیم آن 1397/10/09
شرایط بازماندگان برای دریافت مستمری متوفی و نحوه تقسیم آن
در این مقاله به بررسی شرایط بازماندگان برای دریافت مستمری متوفی و نحوه تقسیم آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

شرایط و نحوه برخورداری از حقوق متوفی 1397/10/09
شرایط و نحوه برخورداری از حقوق متوفی
در این مقاله به بررسی شرایط و نحوه برخورداری از حقوق متوفی می پردازیم . ... [بیشتر...]

مالیات بر ارث و نحوه محاسبه آن 1397/10/03
مالیات بر ارث و نحوه محاسبه آن
اموال به جا مانده از متوفی بعد از فوت او بین وراثش تقسیم می شوند . قبل از تقسیم اموال باید دیون او اعم از بدهی ، مهریه و یا مالیات از ماترک کسر شود . یکی از این دیون مالیات بر... [بیشتر...]

محرومیت از ارث 1397/09/26
محرومیت از ارث
در این مقاله به بررسی محرومیت از ارث می پردازیم .  ... [بیشتر...]

ارث فرزند نامشروع 1397/09/21
ارث فرزند نامشروع
در این مقاله به بررسی ارث فرزند نامشروع و شرایط ارث بردن فرزند نامشروع خواهیم پرداخت .   ... [بیشتر...]

ارث بردن فرزند رضاعی 1397/09/21
ارث بردن فرزند رضاعی
در این مقاله قرابت رضاعی ، شرایط ایجاد خویشاوندی رضاعی و ارث بردن فرزند رضاعی را بررسی می نماییم .  ... [بیشتر...]

ارث غایب مفقودالاثر 1397/08/29
ارث غایب مفقودالاثر
در این مقاله به بررسی غایب مفقود الاثر و تعلق ارث به غایب مفقود الاثر می پردازیم .  ... [بیشتر...]

سهم الارث جنین 1397/08/29
سهم الارث جنین
در این مقاله ارث ، ارث جنین و شرایط ارث بردن جنین را مورد بررسی قرار خواهیم داد .  ... [بیشتر...]

سهم ارث دو زن از شوهر 1397/08/22
سهم ارث دو زن از شوهر
در این مقاله به بررسی سهم ارث زن از شوهر و سهم الارث دو زن از یک شوهر خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

ارث در عقد موقت 1397/08/22
ارث در عقد موقت
در این مقاله به بررسی ارث زن و ارث زن در عقد موقت خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

گواهی انحصار وراثت چیست ، مراحل دریافت و مدارک لازم 1397/08/21
گواهی انحصار وراثت چیست ، مراحل دریافت و مدارک لازم
در این مقاله به بررسی گواهی انحصار وراثت چیست ، مراحل دریافت و مدارک لازم  می پردازیم .  ... [بیشتر...]

آثار طلاق بائن 1397/08/19
آثار طلاق بائن
در این مقاله ابتدا طلاق بائن را بررسی نموده و سپس آثار طلاق بائن را به تفکیک مطرح می نماییم .  ... [بیشتر...]

طبقات و درجات ارث 1397/08/06
طبقات و درجات ارث
در این مقاله به بررسی طبقات و درجات ارث می پردازیم .  ... [بیشتر...]

گرفتن مهریه 1397/07/17
گرفتن مهریه
در این مقاله به بررسی گرفتن مهریه بدون طلاق ، گرفتن مهریه قبل از طلاق ، گرفتن مهریه بعد از طلاق و گرفتن مهریه بعد از فوت شوهر خواهیم پر... [بیشتر...]

رجوع از طلاق چیست 1397/07/07
رجوع از طلاق چیست
در این مقاله به بررسی طلاق ، اقسام طلاق و رجوع از طلاق چیست خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

سایت انحصار وراثت اینترنتی 1400/03/17
سایت انحصار وراثت اینترنتی
در حال حاضر سامانه ای اختصاصی تحت عنوان سایت انحصار وراثت اینترنتی که بتوان تمامی مراحل انحصار وراثت را به شکل اینترنتی و غیر حضوری از طریق آن انجام داد، وجود نداشته؛ اما... [بیشتر...]

سهم ارث پدر از فرزند 1399/10/07
سهم ارث پدر از فرزند
در میان طبقات ارث ، پدر در طبقه اول قرار گرفته و در کنار سایر وراث طبقه اول یعنی مادر و فرزندان ارث می برد . به طور کلی ، در فرض عدم وجود مادر و فرزندان ، پدر ، تمام ترکه را&n... [بیشتر...]

سهم ارث مادر از فرزند 1399/10/06
سهم ارث مادر از فرزند
سهم ارث مادر متوفی با توجه به حضور و عدم حضور سایر وراث ، دارای حالت های متفاوتی می باشد . به طور کلی ، در فرض عدم وجود پدر و فرزندان ، سهم الارث مادر ، تمام ترکه است . در حال... [بیشتر...]

شرایط ارث بردن زن بعد از طلاق 1398/12/26
شرایط ارث بردن زن بعد از طلاق
بر اساس قانون مدنی زن و شوهر در صورتی از هم ارث می برند که رابطه زوجیت دائم میان آنها برقرار باشد ؛ با این حال در شرایطی ممکن است که زن بتواند پس از طلاق نیز از شوهر خود ارث ب... [بیشتر...]

انواع اصول عملیه در حقوق 1398/03/27
انواع اصول عملیه در حقوق
در این مقاله قصد داریم به بررسی انواع اصول عملیه در حقوق بپردازیم . ... [بیشتر...]

ترکه متوفی بدون وارث 1398/03/11
ترکه متوفی بدون وارث
هنگامی که فردی فوت کرده و در زمان فوت، خویشاوندی اعم از سببی و نسبی نداشته تا اموال او را به ارث ببرد، مطابق قوانین ایران، حکومت وارث او خواهد بود. استثنائا، اگر مردی فوت کرده... [بیشتر...]

آثار نسب نامشروع 1398/02/12
آثار نسب نامشروع
در این مقاله به بررسی منع نکاح ، ارث فرزند نامشروع و سایر آثار نسب نامشروع خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

وضعیت حقوقی اطفال نامشروع در ایران 1398/02/10
وضعیت حقوقی اطفال نامشروع در ایران
در این مقاله قصد داریم به بررسی وضعیت حقوقی اطفال نامشروع بر اساس قانون و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور بپردازیم . ... [بیشتر...]

شرایط و آثار اقرار به نسب خویشاوندی 1398/02/07
شرایط و آثار اقرار به نسب خویشاوندی
در این مقاله اقرار به نسب خویشاوندی ، شرایط صحت اقرار به نسب خویشاوندی و آثار اقرار به نسب خویشاوندی را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

نحوه اثبات صیغه یا ازدواج موقت 1398/01/31
نحوه اثبات صیغه یا ازدواج موقت
در این مقاله ازدواج موقت و اثبات ازدواج موقت و نحوه اثبات ازدواج موقت را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

آثار اقرار به نسب فرزندی و خویشاوندی 1398/01/29
آثار اقرار به نسب فرزندی و خویشاوندی
در این مقاله به بررسی آثار اقرار به نسب فرزندی و آثار اقرار به نسب خویشاوندی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

اقرار به نسب فرزندی 1398/01/29
اقرار به نسب فرزندی
در این مقاله تعریف اقرار به نسب فرزند ، شرایط اقرار به نسب و آثار اقرار به نسب را بررسی می نماییم . ... [بیشتر...]

رجوع از لعان و آثار آن 1398/01/25
رجوع از لعان و آثار آن
در این مقاله به بررسی لعان یعنی چه و رجوع از لعان خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

آثار لعان چیست 1398/01/25
آثار لعان چیست
در این مقاله لعان چیست و آثار لعان بر اساس قانون مدنی را مورد بررسی قرار خواهیم داد . ... [بیشتر...]

ارث بردن فرزند در ازدواج موقت 1398/01/24
ارث بردن فرزند در ازدواج موقت
با توجه به اینکه مطابق قانون مدنی، دختر و پسری که در دوران زوجیت متولد می گردد، ملحق به شوهر است و نظر به اینکه زوجیت اعم است از دائم و موقت، بنابراین فرزند ناشی از ازدواج موق... [بیشتر...]

اثبات نسب پدری 1398/01/18
اثبات نسب پدری
در این مقاله به بررسی اثبات نسب پدری و اماره فراش خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

اثبات نسب مادری 1398/01/18
اثبات نسب مادری
در این مقاله اثبات نسب مادری و دادگاه اثبات نسب مادری را بررسی می کنیم . ... [بیشتر...]

صلاحیت اثبات نسب 1398/01/18
صلاحیت اثبات نسب
در این مقاله اثبات نسب و صلاحیت دادگاه اثبات نسب را بررسی می کنیم . ... [بیشتر...]

نسب مشروع و آثار آن 1398/01/18
نسب مشروع و آثار آن
در این مقاله نسب مشروع و اختلاف در نسب مشروع را بررسی می نماییم . ... [بیشتر...]

نحوه تقسیم ارث مادر 1398/01/07
نحوه تقسیم ارث مادر
در نحوه تقسیم ارث مادر، در فرض وجود پدر و مادر وی بدون فرزندان، یک سوم سهم مادر او و دو سوم، سهم پدر است. در فرض وجود فرزندان، سهم هر یک از پدر و مادر، یک ششم بوده، یک دوم به ... [بیشتر...]

آثار قرابت سببی 1398/01/06
آثار قرابت سببی
در این مقاله آثار قرابت سببی از جمله حرمت نکاح با خویشاوندان ، قضاوت در دعاوی و شهادت در دادگاه را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top