دینا » برچسب ها » فرجام خواهی

مطالب مربوط به برچسب: "فرجام خواهی"

مقالات آموزشی
حکم نهایی و حکم غیر نهایی چیست و تفاوت آن 1397/04/06
حکم نهایی و حکم غیر نهایی چیست و تفاوت آن
در این مقاله حکم نهایی و تفاوت آن با حکم غیر نهایی را مورد بررسی قرار می دهیم .   ... [بیشتر...]

مهلت فرجام خواهی و زمان آغاز آن 1397/04/05
مهلت فرجام خواهی و زمان آغاز آن
یکی از مهم ترین مراحل اعتراض به حکم صادر شده از دادگاه ها ، فرجام خواهی است که احکام و شرایط مربوط به آن در قانون مشخص شده است . با این وجود ، فرجام خواهی از حکم تنها در بازه ... [بیشتر...]

رای اصراری چیست 1397/12/02
رای اصراری چیست
در این مقاله به بررسی اینکه رای اصراری چیست می پردازیم . ... [بیشتر...]

صدور قرار رد دادخواست 1397/04/02
صدور قرار رد دادخواست
در این مقاله موارد رد دادخواست توسط مدیر دفتر دادگاه و موارد رد دادخواست توسط دادگاه را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

اعتراض به حکم غیابی 1397/10/09
اعتراض به حکم غیابی
در این مقاله حکم غیابی ، اعتراض به حکم غیابی و مهلت اعتراض به حکم غیابی را مورد بررسی قرار خواهیم داد .  ... [بیشتر...]

مرجع تقدیم دادخواست فرجام خواهی کجاست 1397/08/26
مرجع تقدیم دادخواست فرجام خواهی کجاست
در این مقاله به بررسی فرجام خواهی ، مهلت فرجام خواهی و مرجع فرجام خواهی خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

حدود اختیارات وکیل دادگستری 1397/08/15
حدود اختیارات وکیل دادگستری
در این مقاله ابتدا حدود اختیارات وکیل در قانون و سپس حدود اختیارات وکیل در وکالتنامه را مورد بررسی قرار می دهیم .  ... [بیشتر...]

نقض رای در دیوان عالی کشور یعنی چه 1397/08/06
نقض رای در دیوان عالی کشور یعنی چه
در این مقاله نقض رأی در دیوان عالی کشور  و  اقدامات دیوان عالی کشور پس از نقض را بررسی می نماییم .  ... [بیشتر...]

دعاوی مالی و غیر مالی 1397/06/14
دعاوی مالی و غیر مالی
در این مقاله به بررسی دعاوی مالی ، دعاوی غیر مالی و تفاوت دعاوی مالی و دعوای غیر مالی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

فرجام خواهی خارج از مهلت 1397/06/07
فرجام خواهی خارج از مهلت
در این مقاله ابتدا مهلت فرجام خواهی را مطرح نموده و در ادامه فرجام خواهی خارج از مهلت را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

آرای غیر قابل فرجام 1397/06/07
آرای غیر قابل فرجام
در این مقاله احکام غیر قابل فرجام و قرارهای غیر قابل فرجام را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

آرای قابل فرجام خواهی حقوقی 1397/06/06
آرای قابل فرجام خواهی حقوقی
در این مقاله به بررسی آرای قابل فرجام دادگاه تجدید نظر و آرای قابل فرجام دادگاه نخستین را مورد بررسی قرار خواهیم داد . ... [بیشتر...]

فرجام خواهی حقوقی چیست 1397/06/06
فرجام خواهی حقوقی چیست
در این مقاله به بررسی فرجام خواهی حقوقی ، مرجع رسیدگی به فرجام خواهی و آراء قابل فرجام خواهی حقوقی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

دعوای اعتراض ثالث اصلی 1397/05/30
دعوای اعتراض ثالث اصلی
در این مقاله به بررسی اعتراض ثالث اصلی ، دعوای اعتراض شخص ثالث اصلی و مهلت اعتراض ثالث اصلی خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

دعوای اعتراض شخص ثالث 1397/05/29
دعوای اعتراض شخص ثالث
در این مقاله اعتراض شخص ثالث و دعوای اعتراض شخص ثالث را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

اعتبار امر قضاوت شده در دعاوی حقوقی 1397/05/28
اعتبار امر قضاوت شده در دعاوی حقوقی
 در این مقاله امر قضاوت شده و آثار امر قضاوت شده را مورد بررسی قرار می دهیم .  ... [بیشتر...]

شرایط و نحوه فرجام خواهی از قرار ابطال دادخواست 1398/06/09
شرایط و نحوه فرجام خواهی از قرار ابطال دادخواست
در این مقاله شرایط و نحوه فرجام خواهی از قرار ابطال دادخواست را بررسی می کنیم . ... [بیشتر...]

نمونه دادخواست واخواهی خارج از مهلت 1398/05/05
نمونه دادخواست واخواهی خارج از مهلت
در این مقاله نمونه دادخواست واخواهی خارج از مهلت یا موعد را ارائه می کنیم . ... [بیشتر...]

وظایف دیوان عالی کشور 1397/04/21
وظایف دیوان عالی کشور
در این مقاله به بررسی وظایف دیوان عالی کشور خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

 اعاده دادرسی حقوقی 1397/04/14
اعاده دادرسی حقوقی
بنابراین در این مقاله به این موضوع می پردازیم که اعاده دادرسی حقوقی چیست و از چه احکامی می توان اعاده دادرسی نمود . ... [بیشتر...]

تفاوت اقرار قاطع و غیر قاطع 1398/02/04
تفاوت اقرار قاطع و غیر قاطع
در این مقاله به بررسی اقرار قاطع دعوا و اقرار غیر قاطع و تفاوت اقرار قاطع و اقرار غیر قاطع می پردازیم . ... [بیشتر...]

اصلاح رای و حکم دادگاه 1397/12/18
اصلاح رای و حکم دادگاه
در این مقاله تصحیح رای دادگاه ، شرایط تصحیح رای دادگاه و آثار تصحیح رای دادگاه را بررسی می نماییم . ... [بیشتر...]

موارد نقض حکم در دیوان عالی کشور 1397/04/06
موارد نقض حکم در دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور به عنوان مرجع فرجام خواهی در مواردی حکم فرجام خواسته را نقض می کند که از جمله این موارد می توان به عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رای ، مخالفت رای با موازین... [بیشتر...]

فرجام خواهی تبعی چیست 1397/12/14
فرجام خواهی تبعی چیست
در این مقاله به بررسی موضوعاتی همچون انواع فرجام خواهی ، فرجام خواهی تبعی چیست و شرایط فرجام خواهی تبعی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

فرجام خواه کیست 1397/12/13
فرجام خواه کیست
در این مقاله به بررسی معنی فرجام خواه ، فرجام خواه کیست و دلایل نقض رای در مرحله فرجام خواهی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

دادخواست فرجام خواهی چیست 1397/12/13
دادخواست فرجام خواهی چیست
در این مقاله قصد داریم به بررسی فرجام خواهی ، دادخواست فرجام خواهی و پیوست های دادخواست فرجام خواهی بپردازیم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top