دینا » برچسب ها » اعاده دادرسی

مطالب مربوط به برچسب: "اعاده دادرسی"

مقالات آموزشی
موارد تقاضای اعاده دادرسی حقوقی 1397/04/05
موارد تقاضای اعاده دادرسی حقوقی
در این مقاله در خصوص اینکه در چه مواردی می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود ، جهات اعاده دادرسی را مطرح می نماییم . ... [بیشتر...]

رای اصراری چیست 1397/12/02
رای اصراری چیست
در این مقاله به بررسی اینکه رای اصراری چیست می پردازیم . ... [بیشتر...]

مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی
مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی
در این مقاله به بررسی اعاده دادرسی چیست ، مهلت عاده دادرسی و مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

حدود اختیارات وکیل دادگستری 1397/08/15
حدود اختیارات وکیل دادگستری
در این مقاله ابتدا حدود اختیارات وکیل در قانون و سپس حدود اختیارات وکیل در وکالتنامه را مورد بررسی قرار می دهیم .  ... [بیشتر...]

مهلت اعاده دادرسی حقوقی 1397/06/22
مهلت اعاده دادرسی حقوقی
در این مقاله به بررسی اعاده دادرسی حقوقی و مهلت اعاده دادرسی حقوقی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

اعاده دادرسی در امور کیفری 1397/06/20
اعاده دادرسی در امور کیفری
در این مقاله به بررسی اعاده دادرسی در امور کیفری می پردازیم .  ... [بیشتر...]

اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و هزینه دادرسی آن 1397/06/19
اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و هزینه دادرسی آن
اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به معنای اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور می باشد که هزینه آن با توجه به تعرفه خدمات قضایی همان سال محاسبه و دریافت می شود . ... [بیشتر...]

موارد اعاده دادرسی کیفری 1397/06/18
موارد اعاده دادرسی کیفری
در این مقاله به بررسی موارد اعاده دادرسی کیفری خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1397/06/18
ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری
یکی از موارد اعاده دادرسی در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده که به موجب آن در صورتی که رئیس قوه قضاییه ، رئیس دیوان عالی کشور ، دادستان کل کشور ، رئیس کل دادگست... [بیشتر...]

دعوای اعتراض شخص ثالث 1397/05/29
دعوای اعتراض شخص ثالث
در این مقاله اعتراض شخص ثالث و دعوای اعتراض شخص ثالث را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

ثبت درخواست اعاده دادرسی کیفری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی 1399/11/15
ثبت درخواست اعاده دادرسی کیفری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
چنانچه درخواست اعاده دادرسی کیفری مشمول ماده 474 قانون آیین دارسی کیفری باشد، نحوه ثبت درخواست‌ اعاده دادرسی کیفری در دفاتر خدمات الکترونیک، بدین صورت است که باید تمام تو... [بیشتر...]

اعاده دادرسی کیفری 1398/10/24
اعاده دادرسی کیفری
اعاده دادرسی در امور کیفری یکی از راه های فوق العاده شکایات از احکام صادره از دادگاه ها است درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارائه می گردد و اگر دیوان درخواست... [بیشتر...]

اثر اعاده دادرسی کیفری 1398/10/24
اثر اعاده دادرسی کیفری
اعاده دادرسی کیفری یکی از راه های فوق العاده رسیدگی به شکایت است ، تجویز اعاده دادرسی اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می افتد و اگر از متهم تامین اخذ نشد است یا اگر از مته... [بیشتر...]

رد دادخواست اعاده دادرسی 1398/06/19
رد دادخواست اعاده دادرسی
در این مقاله به بررسی رد دادخواست اعاده دادرسی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

تقاضای اعاده دادرسی در دادگاه تجدید نظر 1398/06/19
تقاضای اعاده دادرسی در دادگاه تجدید نظر
در این مقاله به بررسی تقاضای اعاده دادرسی در دادگاه تجدید نظر خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

نمونه دادخواست واخواهی خارج از مهلت 1398/05/05
نمونه دادخواست واخواهی خارج از مهلت
در این مقاله نمونه دادخواست واخواهی خارج از مهلت یا موعد را ارائه می کنیم . ... [بیشتر...]

وظایف دیوان عالی کشور 1397/04/21
وظایف دیوان عالی کشور
در این مقاله به بررسی وظایف دیوان عالی کشور خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

 اعاده دادرسی حقوقی 1397/04/14
اعاده دادرسی حقوقی
بنابراین در این مقاله به این موضوع می پردازیم که اعاده دادرسی حقوقی چیست و از چه احکامی می توان اعاده دادرسی نمود . ... [بیشتر...]

اصلاح رای و حکم دادگاه 1397/12/18
اصلاح رای و حکم دادگاه
در این مقاله تصحیح رای دادگاه ، شرایط تصحیح رای دادگاه و آثار تصحیح رای دادگاه را بررسی می نماییم . ... [بیشتر...]

دادخواست اعاده دادرسی در امور مدنی 1397/12/14
دادخواست اعاده دادرسی در امور مدنی
در این مقاله به توضیح اعاده دادرسی حقوقی ، دادخواست اعاده دادرسی حقوقی و مهلت ارائه دادخواست اعاده دادرسی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top