مطالب مربوط به برچسب: "مهلت اظهارنامه مالیاتی"

مقالات آموزشی
مهلت ثبت نام اظهارنامه مالیاتی 1399/03/27
مهلت ثبت نام اظهارنامه مالیاتی
صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی باید حساب سود و زیان و درآمد خود را هر ساله در قالب یک اظهارنامه مالیاتی به اداره مالیات تسلیم کنند . برای ارسال این اظهارنامه ها مهلت مشخصی مطابق ب... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top