دینا » برچسب ها » مجازات تعزیری

مطالب مربوط به برچسب: "مجازات تعزیری"

مقالات آموزشی
جرم پولشویی و مجازات آن 1397/12/09
جرم پولشویی و مجازات آن
در این مقاله به بررسی اینکه جرم پولشویی چیست و مجازات آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات افشا کردن اسرار بیمار 1397/11/18
مجازات افشا کردن اسرار بیمار
در این مقاله به بررسی مجازات افشا کردن اسرار بیمار می پردازیم .  ... [بیشتر...]

نمونه رضایت نامه گذشت شاکی در پرونده کیفری 1397/11/08
نمونه رضایت نامه گذشت شاکی در پرونده کیفری
در این مقاله به بررسی نمونه رضایت نامه گذشت شاکی در پرونده کیفری می پردازیم .  ... [بیشتر...]

آزادی مشروط چیست 1397/10/29
آزادی مشروط چیست
در این مقاله به بررسی آزادی مشروط چیست و شرایط اعمال آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

مرور زمان در جرائم تعزیری 1397/10/22
مرور زمان در جرائم تعزیری
در این مقاله به بررسی مرور زمان در جرائم تعزیری می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات زورگیری و اخاذی 1397/10/17
مجازات زورگیری و اخاذی
در این مقاله به بررسی مجازات جرم زورگیری یا اخاذی می پردازیم .   ... [بیشتر...]

جرم اسید پاشی و مجازات آن 1397/10/15
جرم اسید پاشی و مجازات آن
در این مقاله به بررسی جرم اسید پاشی و مجازات آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

ورشکستگی به تقلب 1397/10/11
ورشکستگی به تقلب
در این مقاله به بررسی ورشکستگی به تقلب و مجازات آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

تکدی گری و کلاشی و مجازات آن 1397/10/08
تکدی گری و کلاشی و مجازات آن
در این مقاله به جرم تکدی گری و کلاشی و مجازات آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

جرم اهانت به مقدسات و مجازات آن 1397/10/06
جرم اهانت به مقدسات و مجازات آن
در این مقاله به بررسی جرم اهانت به مقدسات و مجازات آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

شکایت از نگهداری سگ در آپارتمان 1397/10/05
شکایت از نگهداری سگ در آپارتمان
در این مقاله به بررسی شکایت بابت نگهداری سگ در آپارتمان و مجازات آن می پردازیم.   ... [بیشتر...]

رشوه چیست و مجازات آن 1397/10/05
رشوه چیست و مجازات آن
در این مقاله به بررسی اینکه رشوه چیست و مجازات آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات مخفی کردن یا فرار متهم و مجرم 1397/10/05
مجازات مخفی کردن یا فرار متهم و مجرم
در این مقاله به بررسی مجازات مخفی کردن یا فراری دادن متهم یا مجرم می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات کودک آزاری 1397/10/01
مجازات کودک آزاری
در این مقاله به بررسی مجازات کودک آزاری می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات تکرار جرم چیست 1397/09/28
مجازات تکرار جرم چیست
در این مقاله به بررسی تکرار جرم می پردازیم .  ... [بیشتر...]

حبس تعزیری چیست 1397/09/25
حبس تعزیری چیست
حبس تعزیری یکی از مجازات های تعزیری است که میزان آن در شرع مشخص نشده است و قانون گذار میزان مجازات آن را تعیین کرده است . حبس تعزیری به هشت درجه تقسیم شده است که حبس تعزی... [بیشتر...]

حبس تعلیقی چیست ؟ 1397/09/24
حبس تعلیقی چیست ؟
در شرایطی قاضی می تواند در مورد حبس های تعذیری درجه سه تا هشت ، حکم به حبس تعلیقی دهد به این معنا که اگر مجرم در زمان معینی جرمی مرتکب نشود محکومیت در مورد او اجرا نخواهد شد و... [بیشتر...]

مجازات و اقدامات تامینی نوجوانان بین 15 تا 18 سال 1397/09/24
مجازات و اقدامات تامینی نوجوانان بین 15 تا 18 سال
در این مقاله به بررسی مجازات و اقدامات تامینی نوجوانان بین 15 تا 18 سال می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی کودکان زیر 15 سال 1397/09/24
مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی کودکان زیر 15 سال
در این مقاله به بررسی مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی کودکان زیر 15 سال می پردازیم . ... [بیشتر...]

آزادی مشروط و شرایط اعمال آن 1397/09/22
آزادی مشروط و شرایط اعمال آن
در این مقاله به بررسی تعریف آزادی مشروط و شرایط اعمال آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

رسیدگی به تصادف منجر به جرح یا تلفات بدنی و مجازات آن 1397/09/19
رسیدگی به تصادف منجر به جرح یا تلفات بدنی و مجازات آن
در این مقاله به بررسی  نحوه رسیدگی به تصادف منجر به جرح یا تلفات بدنی و مجازات آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات رانندگی بدون گواهینامه 1397/09/18
مجازات رانندگی بدون گواهینامه
در این مقاله به بررسی مجازات رانندگی بدون گواهینامه می پردازیم .  ... [بیشتر...]

قتل در تصادفات رانندگی و مجازات آن 1397/09/18
قتل در تصادفات رانندگی و مجازات آن
در این مقاله به بررسی قتل در تصادفات رانندگی و مجازات آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات تعزیری چیست 1397/09/03
مجازات تعزیری چیست
در این مقاله به بررسی اینکه مجازات تعزیری چیست می پردازیم .   ... [بیشتر...]

تفاوت سرقت تعزیری و سرقت حدی 1397/09/01
تفاوت سرقت تعزیری و سرقت حدی
در این مقاله به بررسی تفاوت سرقت تعزیری و سرقت حدی می پردازیم .   ... [بیشتر...]

تقسیم بندی درجات مجازات تعزیری 1397/03/19
تقسیم بندی درجات مجازات تعزیری
در این مقاله به درجه بندی مجازات های تعزیری در قانون مجازات اسلامی می پردازیم .     ... [بیشتر...]

مجازات جرم خیانت در امانت 1397/07/28
مجازات جرم خیانت در امانت
در این مقاله به بررسی مجازات جرم خیانت در امانت می پردازیم . ... [بیشتر...]

فرق اعدام با قصاص 1397/06/14
فرق اعدام با قصاص
در این مقاله به بررسی فرق قصاص با اعدام می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات دایر کردن محل شرب خمر 1397/05/23
مجازات دایر کردن محل شرب خمر
در این مقاله به بررسی جرم دایر کردن محلی برای شرب خمر و مجازات دایر کردن محل شب خمر می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات شرب خمر 1397/05/20
مجازات شرب خمر
در این مقاله به بررسی شرب خمر ، مصادیق خمر و مجازات شرب خمر می پردازیم . ... [بیشتر...]

جرم سرقت یا دزدی و انواع آن 1397/05/17
جرم سرقت یا دزدی و انواع آن
در این مقاله به بررسی مفهوم جرم سرقت و انواع جرم سرقت می پردازیم . ... [بیشتر...]

حکم تعلیقی چیست 1398/11/02
حکم تعلیقی چیست
دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد جرائم تعزیری درجه سه تا هشت اجرای تمام یا قسمتی از حکم و مجازات را معلق کند . البته امکان تقاضای تعلیق مجازات از طرف محکوم علیه و د... [بیشتر...]

مجازات اهانت به رهبری 1398/02/22
مجازات اهانت به رهبری
در این مقاله به بررسی مجازات اهانت به رهبری می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات سوء قصد به جان مقامات خارجی 1398/02/22
مجازات سوء قصد به جان مقامات خارجی
در این مقاله به بررسی مجازات سوء قصد به جان مقامات خارجی می پردازیم . ... [بیشتر...]

فیشینگ چیست و مجازات آن 1398/02/22
فیشینگ چیست و مجازات آن
در این مقاله به بررسی فیشینگ و مجازات آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات دستکاری و تغییر پلاک خودرو 1398/02/19
مجازات دستکاری و تغییر پلاک خودرو
در این مقاله به بررسی مجازات دستکاری و تغییر پلاک خودرو می پردازیم . ... [بیشتر...]

جرم آدم ربایی و مجازات آن 1398/02/16
جرم آدم ربایی و مجازات آن
در این مقاله به بررسی جرم آدم ربایی و مجازات آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مال خر کیست و مجازات مالخری 1398/02/16
مال خر کیست و مجازات مالخری
در این مقاله به بررسی اینکه مال خر کیست و مجازات مالخری چیست می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات خرید مال مسروقه 1398/02/15
مجازات خرید مال مسروقه
در این مقاله به بررسی مجازات خرید مال مسروقه می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات مزاحمت برای نوامیس و بانوان 1398/02/15
مجازات مزاحمت برای نوامیس و بانوان
در این مقاله به بررسی مجازات مزاحمت نوامیس و بانوان می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات مزاحمت پیامکی 1398/02/14
مجازات مزاحمت پیامکی
در این مقاله به بررسی مجازات مزاحمت پیامکی بررسی می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات تخریب آثار تاریخی و ملی 1398/02/11
مجازات تخریب آثار تاریخی و ملی
در این مقاله به بررسی مجازات تخریب آثار تاریخی و ملی می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات سرقت آثار تاریخی و ملی 1398/02/11
مجازات سرقت آثار تاریخی و ملی
در این مقاله به بررسی مجازات سرقت آثار تاریخی و ملی می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات تاخیر در بازگشت به زندان بعد از مرخصی 1398/02/10
مجازات تاخیر در بازگشت به زندان بعد از مرخصی
در این مقاله به بررسی مجازات تاخیر در بازگشت به زندان بعد از مرخصی می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات فک پلمپ 1398/02/10
مجازات فک پلمپ
در این مقاله به بررسی مجازات فک پلمپ می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات فرار از زندان و بازداشتگاه 1398/02/09
مجازات فرار از زندان و بازداشتگاه
در این مقاله به بررسی مجازات فرار از زندان و بازداشتگاه می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات جعل اسکناس و اسناد بانکی 1398/02/09
مجازات جعل اسکناس و اسناد بانکی
در این مقاله به بررسی مجازات جعل اسکناس و اسناد بانکی می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات جعل مدارک تحصیلی 1398/02/08
مجازات جعل مدارک تحصیلی
در این مقاله به بررسی مجازات جعل مدارک تحصیلی و استفاده از مدرک جعلی می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات جعل امضا 1398/02/08
مجازات جعل امضا
در این مقاله به بررسی مجازات جعل امضا می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات افشای سوالات امتحانی 1398/02/07
مجازات افشای سوالات امتحانی
در این مقاله به بررسی مجازات افشای سوالات امتحانی می پردازیم .  ... [بیشتر...]

قانون مجازات اسلامی چیست 1397/04/12
قانون مجازات اسلامی چیست
 در این مقاله به بررسی تاریخچه قانون مجازات اسلامی ، قانون مجازات اسلامی چیست و تقسیم بندی آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

نشر اکاذیب در فضای مجازی و مجازات آن 1398/02/03
نشر اکاذیب در فضای مجازی و مجازات آن
در این مقاله به بررسی جرم نشر اکاذیب در فضای مجازی و مجازات آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

جرم سیاسی چیست 1398/02/03
جرم سیاسی چیست
در این مقاله به بررسی اینکه جرم سیاسی چیست می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات معاونت در جرم 1398/02/02
مجازات معاونت در جرم
در این مقاله به بررسی مجازات معاونت در جرم می پردازیم .  ... [بیشتر...]

جهات تخفیف مجازات 1397/04/07
جهات تخفیف مجازات
 در این مقاله به بررسی اعمال جهات تخفیف مجازات ، انواع جهات تخفیف مجازات و تخفیف در مجازات محکومین می پردازیم . ... [بیشتر...]

افشای اسرار موکل توسط وکیل 1397/12/22
افشای اسرار موکل توسط وکیل
در این مقاله به بررسی افشای اسرار موکل توسط وکیل می پردازیم .  ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

اصلاح طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری
نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان موادی از طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری را اصلاح و موادی را حذف کردند . ... [بیشتر...]


تخفیف جرائم تعزیری طبق مصوبه مجلس
طبق مصوبه جدید مجلس بخشی از لایحه کاهش مجازات حبس تعزیری تصویب شد . ... [بیشتر...]


وبلاگ هیواتک

Top