مطالب مربوط به برچسب: "قرارهای صادر شده از دادگاهها"

مقالات آموزشی
تفاوت قرار رد دعوی و رد دادخواست 1397/12/11
تفاوت قرار رد دعوی و رد دادخواست
در این مقاله به بررسی تفاوت قرار رد دعوی و رد دادخواست می پردازیم . ... [بیشتر...]

قرار عدم اهلیت 1397/09/27
قرار عدم اهلیت
در این مقاله به بررسی قرار عدم اهلیت می پردازیم . ... [بیشتر...]

موارد صدور قرار رد دعوا 1397/09/21
موارد صدور قرار رد دعوا
در این مقاله به بررسی موارد صدور قرار رد دعوا می پردازیم .  ... [بیشتر...]

قرار رد دعوا چیست و شرایط صدور آن 1397/09/21
قرار رد دعوا چیست و شرایط صدور آن
در این مقاله به بررسی قرار رد دعوا و شرایط صدور آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

قرارهای منتهی به بازداشت 1397/08/14
قرارهای منتهی به بازداشت
در این مقاله به بررسی قرارهای منتهی به بازداشت می پردازیم . ... [بیشتر...]

قرار کفالت چیست و مقدار وجه الکفاله 1397/07/08
قرار کفالت چیست و مقدار وجه الکفاله
در این مقاله به بررسی قرار کفالت چیست و مقدار وجه الکفاله می پردازیم .  ... [بیشتر...]

قرار قرینه یا تمهیدی 1397/06/20
قرار قرینه یا تمهیدی
 در این مقاله به بررسی قرار قرینه یا تمهیدی و قرار ساده خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

زمان طرح دعوی اعتراض ثالث 1397/05/29
زمان طرح دعوی اعتراض ثالث
در این مقاله دعوای اعتراض شخص ثالث و مهلت اقامه دعوای اعتراض ثالث را مورد بررسی قرار می دهیم .   ... [بیشتر...]

قرار شبه قاطع چیست و انواع آن کدامند 1397/04/19
قرار شبه قاطع چیست و انواع آن کدامند
در این مقاله ابتدا اینکه قرار شبه قاطع چیست را مورد بررسی قرار داده و در ادامه انواع قرارهای شبه قاطع را بیان می کنیم . ... [بیشتر...]

 اعاده دادرسی حقوقی 1397/04/14
اعاده دادرسی حقوقی
بنابراین در این مقاله به این موضوع می پردازیم که اعاده دادرسی حقوقی چیست و از چه احکامی می توان اعاده دادرسی نمود . ... [بیشتر...]

قرارهای قاطع دعوا ، انواع و آثار آنها 1397/04/13
قرارهای قاطع دعوا ، انواع و آثار آنها
در این مقاله به قرارهای قاطع دعوا ، انواع قرارهای قاطع دعوا و آثار قرارهای قاطع دعوا خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

قرارهای اِعدادی یا مقدماتی ، انواع و آثار آنها 1397/04/13
قرارهای اِعدادی یا مقدماتی ، انواع و آثار آنها
ممکن است قاضی برای تعیین تکیلف در مورد یک پرونده از قرار هایی مانند معاینه محل ، تحقیقات محلی ، اناطه و ... کمک بگیرد که به آن ها در اصطلاح قرار های اعدادی یا مقدماتی گفته می ... [بیشتر...]

قرار چیست و انواع آن 1397/04/12
قرار چیست و انواع آن
در این مقاله ، به بررسی اینکه قرار چیست و انواع آن کدامند ، بر مبنای قانون آیین دادرسی مدنی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

قرار اناطه چیست 1398/01/05
قرار اناطه چیست
در این مقاله قرار اناطه چیست و انواع قرار اناطه را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top