دینا » برچسب ها » قانون تجارت

مطالب مربوط به برچسب: "قانون تجارت"

مقالات آموزشی
ثبت اسم تجاری 1397/10/11
ثبت اسم تجاری
در این مقاله به بررسی شرایط ثبت اسم تجاری می پردازیم .   ... [بیشتر...]

ورشکستگی به تقلب 1397/10/11
ورشکستگی به تقلب
در این مقاله به بررسی ورشکستگی به تقلب و مجازات آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

دادگاه صالح برای رسیدگی به ورشکستگی 1397/10/10
دادگاه صالح برای رسیدگی به ورشکستگی
در این مقاله به بررسی دادگاه صالح برای رسیدگی به ورشکستگی می پردازیم .  ... [بیشتر...]

ورشکستگی به تقصیر 1397/10/10
ورشکستگی به تقصیر
در این مقاله به بررسی ورشکستگی به تقصیر و مجازات آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

انواع ورشکستگی 1397/10/09
انواع ورشکستگی
در این مقاله به بررسی انواع ورشکستگی می پردازیم .  ... [بیشتر...]

انواع ورشکستگی به تقصیر 1397/10/09
انواع ورشکستگی به تقصیر
در این مقاله به بررسی انواع ورشکستگی به تقصیر اعم از اجباری و اختیاری می پردازیم . ... [بیشتر...]

شرکت تعاونی تولید و مصرف 1397/09/25
شرکت تعاونی تولید و مصرف
در این مقاله به بررسی شرکت تعاونی تولید و مصرف می پردازیم . ... [بیشتر...]

شرکت تعاونی تولید و مصرف 1397/09/25
شرکت تعاونی تولید و مصرف
در این مقاله به بررسی شرکت تعاونی تولید و مصرف می پردازیم . ... [بیشتر...]

تفاوت موسسه و شرکت 1397/08/23
تفاوت موسسه و شرکت
در این مقاله به بررسی تفاوت موسسه و شرکت می پردازیم .   ... [بیشتر...]

تاجر کیست و انواع آن 1397/08/22
تاجر کیست و انواع آن
همانگونه که در عرف نیز شناخته شده است ، اشخاصی که به امر تجارت می پردازند و آن را شغل معمول خود قرار می دهند ، تاجر شناخته می شوند . با این حال اینکه چه اشخاصی تاجر محسوب می ش... [بیشتر...]

تعریف شخصیت حقیقی و شخص حقوقی 1397/08/21
تعریف شخصیت حقیقی و شخص حقوقی
در این مقاله به بررسی انواع شخصیت در حقوق می پردازیم . ... [بیشتر...]

شرکت سهامی و انواع آن 1397/08/13
شرکت سهامی و انواع آن
در این مقاله به بررسی شرکت سهامی و انواع آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

شرکت مسئولیت محدود و نحوه نام گذاری آن 1397/08/12
شرکت مسئولیت محدود و نحوه نام گذاری آن
در این مقاله به بررسی شرکت مسئولیت محدود و نحوه نام گذاری آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

نماینده قانونی شرکت 1399/12/18
نماینده قانونی شرکت
نماینده قانونی شرکت چه در شرکت های سهامی و چه در شرکت های غیر سهامی هیات مدیره شرکت خواهد بود که یا خودشان امور مربوط به شرکت را تحت عنوان نمایندگی انجام خواهند داد یا یک نفر ... [بیشتر...]

قانون تجارت چیست و تقسیم بندی مواد آن 1397/04/19
قانون تجارت چیست و تقسیم بندی مواد آن
در این مقاله به تاریخچه قانون تجارت ، اینکه قانون تجارت چیست و تقسیم بندی مواد آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

سفته عندالمطالبه و نحوه مطالبه آن 1398/01/18
سفته عندالمطالبه و نحوه مطالبه آن
در این مقاله به بررسی اینکه سفته عند المطالبه چیست و چگونه می توان وجه آن را دریافت کرد می پردازیم . ... [بیشتر...]

سفته با امضا و اثر انگشت و بدون آن 1398/01/17
سفته با امضا و اثر انگشت و بدون آن
در این مقاله به بررسی سفته با امضا و اثرانگشت و بدون آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

ارسال ناقص لایحه تجارت به شورای نگهبان و عدم امکان بررسی این لایحه
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: از آنجایی که لایحه تجارت حجم بالایی داشت و تنها بخشی از آن در مجلس تصویب شده بود، به صورت کامل به شورای نگهبان فرستاده نشد و طبق اصل ۷۴ قانون اسا... [بیشتر...]


وبلاگ هیواتک

Top