دینا » برچسب ها » نکاح

مطالب مربوط به برچسب: "نکاح"

مقالات آموزشی
نفقه جاریه زن چیست 1397/12/09
نفقه جاریه زن چیست
در این مقاله به توضیح پرداخت نفقه زن ، ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه و مفهوم نفقه جاریه زن خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

قانون مدنی چیست 1397/12/05
قانون مدنی چیست
در این مقاله  به بررسی حقوق مدنی ، قانون مدنی و موضوعات قانون مدنی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

جرم ندادن نفقه زن چیست 1397/11/29
جرم ندادن نفقه زن چیست
در این مقاله به بررسی نفقه زن ، جرم ندادن نفقه و مجازات ندادن نفقه خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

مجازات وعده و فریب در ازدواج 1397/11/27
مجازات وعده و فریب در ازدواج
در این مقاله به بررسی مجازات وعده و فریب در ازدواج می پردازیم .  ... [بیشتر...]

انقضای مدت عقد ازدواج موقت 1397/10/29
انقضای مدت عقد ازدواج موقت
در این مقاله عقد موقت ، انحلال عقد موقت ، انقضای مدت عقد موقت و عده عقد موقت را بررسی می کنیم .  ... [بیشتر...]

عده زن باردار 1397/10/29
عده زن باردار
در این مقاله به بررسی عده زن ، انواع عده زن و عده زن باردار خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

شروط ضمن عقد چیست 1397/10/22
شروط ضمن عقد چیست
در این مقاله ابتدا به بررسی شروط ضمن عقد ، شروط دوازده گانه ضمن عقد و بهترین شروط ضمن عقد می پردازیم . ... [بیشتر...]

ارسال اظهارنامه عدم تمکین 1397/10/02
ارسال اظهارنامه عدم تمکین
در این مقاله به توضیح اظهارنامه عدم تمکین ، ارسال اظهارنامه عدم تمکین و نمونه اظهارنامه عدم تمکین خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

آثار نشوز زوجه 1397/09/06
آثار نشوز زوجه
در این مقاله به بررسی نفقه زن ناشزه ، ازدواج مجدد مرد و محرومیت از حقوق مالی بعد از طلاق به دلیل نشوز زوجه خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

در چه صورت مهریه نصف می شود 1397/09/05
در چه صورت مهریه نصف می شود
در این مقاله به بررسی نصف شدن مهریه زن و موارد آن خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

طلاق به علت عدم پرداخت نفقه 1397/08/30
طلاق به علت عدم پرداخت نفقه
در این مقاله به بررسی نفقه زن ، ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه زن و طلاق به علت عدم پرداخت نفقه خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

فریب یا تدلیس در ازدواج 1397/08/27
فریب یا تدلیس در ازدواج
در این مقاله به بررسی تدلیس در ازدواج ، سکوت درباره عیب و ضمانت اجرای تدلیس خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

حکم مهریه زن ناشزه 1397/08/19
حکم مهریه زن ناشزه
در این مقاله به بررسی مهریه زن ، زن ناشزه کیست و مهریه زن ناشزه خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

نفقه زن ماهانه چقدر است 1397/08/19
نفقه زن ماهانه چقدر است
 در این مقاله به بررسی تکلیف پرداخت نفقه زن ، نفقه شامل چیست و نفقه ماهانه زن خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

مالکیت زن بر مهریه 1397/08/05
مالکیت زن بر مهریه
در این مقاله حق مهریه زن ، پرداخت مهریه زن و نپرداختن مهریه زن را مورد بررسی قرار می دهیم .  ... [بیشتر...]

حکم نکاح مجنون 1397/08/02
حکم نکاح مجنون
در این مقاله به بررسی حکم نکاح مجنون ، نکاح مجنون دائمی و نکاح مجنون ادواری خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

عدم تمکین زوجه و مهریه 1397/07/30
عدم تمکین زوجه و مهریه
در این مقاله ابتدا به بررسی مهریه زن و عدم تمکین پرداخته و در ادامه رابطه عدم تمکین و مهریه را مورد بررسی قرار دهیم . ... [بیشتر...]

نفقه زن شاغل 1397/07/28
نفقه زن شاغل
در این مقاله به بررسی نفقه زن ، نفقه زن شاغل و میزان نفقه زن شاغل می پردازیم . ... [بیشتر...]

نفقه به چه کسانی تعلق می گیرد 1397/07/22
نفقه به چه کسانی تعلق می گیرد
در این مقاله سوال نفقه زن در ازدواج دائم ، نفقه زن در ازدواج موقت ، نفقه زن در صورت تمکین ، نفقه زن در صورت عدم تمکین را مورد بررسی قرار می دهیم .    ... [بیشتر...]

گرفتن مهریه 1397/07/17
گرفتن مهریه
در این مقاله به بررسی گرفتن مهریه بدون طلاق ، گرفتن مهریه قبل از طلاق ، گرفتن مهریه بعد از طلاق و گرفتن مهریه بعد از فوت شوهر خواهیم پر... [بیشتر...]

شروط دوازده گانه طلاق 1397/07/16
شروط دوازده گانه طلاق
در این مقاله به بررسی شروط دوازده گانه طلاق به چه معناست و شروط دوازده گانه طلاق کدامند را مورد بررسی قرار دهیم .  ... [بیشتر...]

مبلغ نفقه زن 1397/07/16
مبلغ نفقه زن
در این مقاله الزام به پرداخت نفقه ، نفقه شامل چیست و مبلغ نفقه زن را مورد بررسی قرار می دهیم .  ... [بیشتر...]

نفقه دختر عقد کرده 1397/07/15
نفقه دختر عقد کرده
در این مقاله به بررسی نفقه زن ، نفقه زن پیش از عقد و نفقه دختر عقد کرده می پردازیم .  ... [بیشتر...]

ارتباط تمکین با نفقه 1397/07/10
ارتباط تمکین با نفقه
در این مقاله به بررسی تمکین چیست ، نفقه زن و رابطه تمکین با نفقه خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

شروط ضمن عقد نکاح 1397/07/09
شروط ضمن عقد نکاح
در این مقاله ابتدا مفهوم شرط ضمن عقد را مطرح می کنیم و سپس به بررسی انواع شروط ضمن عقد خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

گرفتن مهریه بدون طلاق 1397/06/31
گرفتن مهریه بدون طلاق
در این مقاله به بررسی مهریه زن ، مطالبه مهریه و مطالبه مهریه بدون طلاق خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

آرای قابل فرجام خواهی حقوقی 1397/06/06
آرای قابل فرجام خواهی حقوقی
در این مقاله به بررسی آرای قابل فرجام دادگاه تجدید نظر و آرای قابل فرجام دادگاه نخستین را مورد بررسی قرار خواهیم داد . ... [بیشتر...]

عقد نکاح چیست 1397/06/04
عقد نکاح چیست
در این مقاله به توضیح عقد نکاح ، شرایط صحت عقد نکاح ، موانع نکاح و آثار عقد نکاح خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

مستثیات اقاله 1397/05/10
مستثیات اقاله
در این مقاله به بررسی مستثنیات اقاله از قیبل عقد نکاح ، عقدضمان ، عقد وقف می پردازیم . ... [بیشتر...]

اجازه جد پدری برای ازدواج دختر 1398/08/09
اجازه جد پدری برای ازدواج دختر
در این مقاله اجازه جد پدری برای ازدواج دختر را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

رضایت پدر برای ازدواج دختر 1398/08/08
رضایت پدر برای ازدواج دختر
در این مقاله رضایت پدر برای ازدواج دختر را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

شرط محل سکونت زن در ازدواج 1398/08/07
شرط محل سکونت زن در ازدواج
در این مقاله شرط محل سکونت زن در ازدواج را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

شرط عدم نزدیکی در ازدواج 1398/08/06
شرط عدم نزدیکی در ازدواج
در این مقاله شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

نکاح معاطاتی چیست ؟ 1398/08/06
نکاح معاطاتی چیست ؟
نکاح معاطاتی ، عقد ازدواجی است که تفاوت‌ هایی با آنچه که ما از نکاح می‌ دانیم دارد. این موضوع  به دلیل حساسیت‌ های آن ، هر چند در فقه اسلامی مخال... [بیشتر...]

حکم ازدواج سفیه 1398/08/05
حکم ازدواج سفیه
در این مقاله حکم ازدواج سفیه را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

تخلف از شرط فعل در عقد نکاح 1398/08/05
تخلف از شرط فعل در عقد نکاح
در این مقاله تخلف از شرط فعل در عقد نکاح را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

شرط فعل در عقد نکاح 1398/08/02
شرط فعل در عقد نکاح
در این مقاله شرط فعل در عقد نکاح را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

تخلف از شرط نتیجه در عقد نکاح 1398/08/01
تخلف از شرط نتیجه در عقد نکاح
در این مقاله تخلف از شرط نتیجه در عقد نکاح را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

شرط نتیجه در عقد نکاح 1398/08/01
شرط نتیجه در عقد نکاح
در این مقاله شرط نتیجه در عقد نکاح را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

پیامدهای تخلف از شرط صفت در ازدواج 1398/07/29
پیامدهای تخلف از شرط صفت در ازدواج
در این مقاله پیامدهای تخلف از شرط صفت در ازدواج را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

شرط صفت در ازدواج 1398/07/29
شرط صفت در ازدواج
در این مقاله مفهوم شرط صفت در ازدواج را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

موانع نکاح کدامند 1397/04/31
موانع نکاح کدامند
 در این مقاله ابتدا تعریف موانع نکاح و در ادامه موانع نکاح کدامند را مورد بررسی قرار خواهیم داد .  ... [بیشتر...]

حق حبس زن در ازدواج دوم 1398/07/28
حق حبس زن در ازدواج دوم
در این مقاله حق حبس زن در ازدواج دوم را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

انواع شروط صحیح ضمن عقد نکاح 1398/07/18
انواع شروط صحیح ضمن عقد نکاح
در این مقاله انواع شروط صحیح ضمن عقد نکاح را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

شروط باطل و مبطل ضمن عقد نکاح 1398/07/18
شروط باطل و مبطل ضمن عقد نکاح
در این مقاله شروط باطل و مبطل ضمن عقد نکاح را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

شرایط ایجاب و قبول در عقد نکاح 1398/07/17
شرایط ایجاب و قبول در عقد نکاح
در این مقاله شرایط ایجاب و قبول در عقد نکاح را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

تفاوت های عقد دائم و موقت 1398/07/16
تفاوت های عقد دائم و موقت
در این مقاله تفاوت های عقد دائم و موقت را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

تعیین مهریه در عقد نکاح 1398/07/16
تعیین مهریه در عقد نکاح
در این مقاله تعیین مهریه در عقد نکاح را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

احکام خواستگاری در قانون مدنی 1398/07/15
احکام خواستگاری در قانون مدنی
در این مقاله احکام خواستگاری در قانون مدنی را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

اکراه در عقد نکاح و آثار آن 1398/07/15
اکراه در عقد نکاح و آثار آن
در این مقاله اکراه در عقد نکاح و آثار آن را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

اشتباه در عقد نکاح 1398/07/15
اشتباه در عقد نکاح
در این مقاله اشتباه در عقد نکاح را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

نحوه اظهار اراده در عقد نکاح 1398/07/15
نحوه اظهار اراده در عقد نکاح
در این مقاله نحوه اظهار اراده در نکاح را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

انواع نکاح در قانون مدنی 1398/07/15
انواع نکاح در قانون مدنی
در این مقاله انواع نکاح در قانون مدنی را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

وکالت در عقد نکاح 1398/07/14
وکالت در عقد نکاح
در این مقاله وکالت در عقد نکاح را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

نمونه دادخواست فسخ نکاح به دلیل ناتوانی جنسی مرد 1398/05/13
نمونه دادخواست فسخ نکاح به دلیل ناتوانی جنسی مرد
در این مقاله قصد داریم نمونه دادخواست فسخ نکاح به دلیل عیب عنن در زوج را ارائه نماییم . ... [بیشتر...]

فسخ نکاح به دلیل ناتوانی جنسی مرد و شرایط آن 1398/05/13
فسخ نکاح به دلیل ناتوانی جنسی مرد و شرایط آن
در این مقاله قصد داریم به بررسی فسخ نکاح به علت عنن و شرایط فسخ نکاح به علت عنن بپردازیم . ... [بیشتر...]

فسخ نکاح و موارد آن 1397/04/25
فسخ نکاح و موارد آن
بنابراین ، در این مقاله به این می پردازیم که فسخ نکاح چیست و موارد فسخ نکاح کدامند . ... [بیشتر...]

گرفتن شناسنامه برای فرزند نامشروع 1398/02/16
گرفتن شناسنامه برای فرزند نامشروع
در این مقاله نسب نامشروع طفل و گرفتن شناسنامه برای طفل نامشروع را بررسی می نماییم . ... [بیشتر...]

آثار نسب نامشروع 1398/02/12
آثار نسب نامشروع
در این مقاله به بررسی منع نکاح ، ارث فرزند نامشروع و سایر آثار نسب نامشروع خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

فسخ نکاح به دلیل نازا بودن زن 1398/02/11
فسخ نکاح به دلیل نازا بودن زن
در این مقاله موارد فسخ نکاح از طرف مرد و فسخ نکاح به دلیل نازا بودن زن را بررسی می کنیم . ... [بیشتر...]

نسب ناشی از زنا یا نسب نامشروع 1398/02/10
نسب ناشی از زنا یا نسب نامشروع
در این مقاله  نسب نامشروع چیست ، نسب نامشروع در حقوق ایران و رای وحدت رویه درباره نسب نامشروع را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

دادخواست منع اشتغال زوجه 1398/02/09
دادخواست منع اشتغال زوجه
در این مقاله منع اشتغال به کار زوجه و متن نمونه دادخواست منع اشتغال زوجه را ارائه می نماییم . ... [بیشتر...]

موارد منع اشتغال به کار زوجه توسط زوج 1398/02/08
موارد منع اشتغال به کار زوجه توسط زوج
در این مقاله به بررسی حق اشتغال به کار زوجه و موارد منع اشتغال به کار زوجه توسط زوج خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

حق اشتغال زنان ضمن عقد نکاح در عقدنامه 1398/02/08
حق اشتغال زنان ضمن عقد نکاح در عقدنامه
در این مقاله حق اشتغال زن در عقدنامه ، حق اشتغال زنان ضمن عقد نکاح و محدودیت های اشتغال زنان را مورد بررسی قرار خواهیم داد . ... [بیشتر...]

وطی به شبهه یا نکاح به شبهه چیست 1398/02/02
وطی به شبهه یا نکاح به شبهه چیست
در این مقاله وطی به شبهه چیست ، اقسام شبهه در وطی به شبهه و نسب ناشی از وطی به شبهه خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

ضمانت اجرای عدم ثبت ازدواج موقت 1398/01/31
ضمانت اجرای عدم ثبت ازدواج موقت
در این مقاله ثبت ازدواج موقت و ضمانت اجرای عدم ثبت ازدواج موقت را بررسی می کنیم . ... [بیشتر...]

نحوه اثبات صیغه یا ازدواج موقت 1398/01/31
نحوه اثبات صیغه یا ازدواج موقت
در این مقاله ازدواج موقت و اثبات ازدواج موقت و نحوه اثبات ازدواج موقت را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

نمونه دادخواست فسخ نکاح به دلیل تدلیس 1398/01/27
نمونه دادخواست فسخ نکاح به دلیل تدلیس
در این مقاله فسخ نکاح به علت تدلیس ، دادخواست فسخ نکاح به دلیل تدلیس و نمونه دادخواست فسخ نکاح به دلیل تدلیس را بررسی می کنیم . ... [بیشتر...]

فسخ نکاح به جهت تدلیس 1398/01/27
فسخ نکاح به جهت تدلیس
در این مقاله فریب در ازدواج ، فسخ نکاح و رابطه فریب در ازدواج و فسخ نکاح را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

مهریه فریب در ازدواج یا تدلیس 1398/01/26
مهریه فریب در ازدواج یا تدلیس
در این مقاله تدلیس در ازدواج ، تکلیف مهریه در تدلیس در ازدواج و خسارت تدلیس در ازدواج را بررسی می کنیم . ... [بیشتر...]

موارد الزام به ثبت ازدواج موقت یا صیغه 1398/01/20
موارد الزام به ثبت ازدواج موقت یا صیغه
در این مقاله به بررسی موارد الزامی ثبت ازدواج موقت خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

اماره فراش چیست 1398/01/19
اماره فراش چیست
در این مقاله تعریف اماره فراش ، توجیه اماره فراش ، تولد طفل در زمان زوجیت  و تولد طفل بعد از انحلال نکاح را بررسی می نماییم . ... [بیشتر...]

اثبات نسب مشروع 1398/01/18
اثبات نسب مشروع
در این مقاله اثبات رابطه زوجیت ، اثبات نسب مادری و اثبات نسب پدری را بررسی می کنیم . ... [بیشتر...]

نسب چیست و انواع آن 1398/01/10
نسب چیست و انواع آن
در این مقاله نسب چیست و انواع نسب را مورد بررسی قرار می دهیم .  ... [بیشتر...]

اقامتگاه زن ناشزه 1398/01/05
اقامتگاه زن ناشزه
در این مقاله اقامتگاه زن شوهردار و اقامتگاه زن ناشزه کجاست را توضیح خواهیم داد .  ... [بیشتر...]

آیا به زن ناشزه نفقه تعلق می گیرد 1398/01/05
آیا به زن ناشزه نفقه تعلق می گیرد
در این مقاله نفقه زن ، زن ناشزه و تکلیف پرداخت نفقه زن ناشزه را بررسی خواهیم کرد . ... [بیشتر...]

نفقه زن بعد از طلاق توافقی 1397/12/27
نفقه زن بعد از طلاق توافقی
در این مقاله پرداخت نفقه زن ، طلاق توافقی و نفقه زن بعد از طلاق توافقی را بررسی می نماییم .  ... [بیشتر...]

حقوق مالی زن بعد از طلاق 1397/12/27
حقوق مالی زن بعد از طلاق
در این مقاله به بررسی حقوق مالی زن بعد از طلاق خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

عدم تمکین در عقد موقت 1397/12/25
عدم تمکین در عقد موقت
در این مقاله ابتدا به بررسی عدم تمکین از جانب زن پرداخته و سپس عدم تمکین در عقد موقت را بررسی می نماییم . ... [بیشتر...]

عدم تمکین زن در دوران عقد 1397/12/25
عدم تمکین زن در دوران عقد
در این مقاله عدم تمکین زن و حکم عدم تمکین زن در دوران عقد را مطرح می نماییم . ... [بیشتر...]

عده طلاق بائن غیر مدخوله 1397/12/19
عده طلاق بائن غیر مدخوله
در این مقاله طلاق بائن و انواع آن ، طلاق بائن غیر مدخوله و عده طلاق بائن غیر مدخوله را بررسی می نماییم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top