دینا » برچسب ها » انحلال عقد

مطالب مربوط به برچسب: "انحلال عقد"

مقالات آموزشی
عقد دائم چیست 1397/12/05
عقد دائم چیست
در این مقاله ابتدا به بررسی عقد دائم پرداخته و سپس تکالیف زوجین در عقد دائم و انحلال عقد دائم را بررسی می نماییم . ... [بیشتر...]

انقضای مدت عقد ازدواج موقت 1397/10/29
انقضای مدت عقد ازدواج موقت
در این مقاله عقد موقت ، انحلال عقد موقت ، انقضای مدت عقد موقت و عده عقد موقت را بررسی می کنیم .  ... [بیشتر...]

تاثیر فوت مستاجر در عقد اجاره 1397/10/29
تاثیر فوت مستاجر در عقد اجاره
در این مقاله به بررسی تاثیر فوت مستاجر در عقد اجاره می پردازیم .  ... [بیشتر...]

عده زن باردار 1397/10/29
عده زن باردار
در این مقاله به بررسی عده زن ، انواع عده زن و عده زن باردار خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

انواع طلاق بدون رجوع 1397/10/08
انواع طلاق بدون رجوع
در این مقاله به بررسی انواع طلاق ، طلاق رجعی و طلاق بائن و طلاق بدون رجوع خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

مالکیت طلا در طلاق
مالکیت طلا در طلاق
 در این مقاله مالکیت طلا در طلاق و استرداد طلا بعد از طلاق را مورد بررسی قرار می دهیم .  ... [بیشتر...]

انحلال ازدواج موقت و روش های آن 1397/09/10
انحلال ازدواج موقت و روش های آن
در این مقاله به بررسی انحلال ازدواج موقت و موارد انحلال ازدواج موقت می پردازیم . ... [بیشتر...]

خیارات در حقوق و انواع آن 1397/08/10
خیارات در حقوق و انواع آن
در این مقاله به بررسی خیارات در حقوق و انواع آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

مهریه فسخ نکاح 1397/08/06
مهریه فسخ نکاح
در این مقاله به بررسی مهریه فسخ نکاح قبل از نزدیکی و مهریه فسخ نکاح بعد از نزدیکی خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

عده در عقد موقت 1397/07/29
عده در عقد موقت
در این مقاله به بررسی عقد موقت ، انحلال عقد موقت و عده عقد موقت خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

رجوع از طلاق چیست 1397/07/07
رجوع از طلاق چیست
در این مقاله به بررسی طلاق ، اقسام طلاق و رجوع از طلاق چیست خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

فسخ قرارداد اجاره قبل از پایان یافتن مدت آن 1397/07/05
فسخ قرارداد اجاره قبل از پایان یافتن مدت آن
در این مقاله به فسخ قرارداد اجاره قبل از پایان یافتن مدت آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

عیوب مردان در فسخ نکاح از طرف زن 1397/07/02
عیوب مردان در فسخ نکاح از طرف زن
در این مقاله ابتدا فسخ نکاح از طرف زن و سپس ، موارد فسخ نکاح از طرف زن را مورد بررسی قرار می دهیم .  ... [بیشتر...]

تشریفات ثبت ازدواج دائم 1397/05/15
تشریفات ثبت ازدواج دائم
در این مقاله لزوم ثبت ازدواج دائم و تشریفات ثبت ازدواج دائم را مورد برسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

انحلال قرارداد و تفاوت آن با بطلان و تعلیق قرارداد 1397/05/14
انحلال قرارداد و تفاوت آن با بطلان و تعلیق قرارداد
در این مقاله بر آنیم تا درباه مفهوم انحلال قرارداد ، تفاوت انحلال قرارداد و بطلان آن و تفاوت انحلال قرارداد و تعلیق آن صحبت کنیم . ... [بیشتر...]

حق فسخ قرارداد 1397/05/14
حق فسخ قرارداد
در این قرارداد به بیان اینکه حق فسخ چیست ، حق فسخ در عقد لازم و حق فسخ در عقد جایز  می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مستثیات اقاله 1397/05/10
مستثیات اقاله
در این مقاله به بررسی مستثنیات اقاله از قیبل عقد نکاح ، عقدضمان ، عقد وقف می پردازیم . ... [بیشتر...]

اقاله قرارداد و آثار آن 1397/05/10
اقاله قرارداد و آثار آن
 در این مقاله به بررسی مفهوم اقاله ، محدوده اعمال اقاله و آثار اقاله قرارداد می پردازیم . ... [بیشتر...]

موارد انحلال قرارداد 1397/05/09
موارد انحلال قرارداد
در این مقاله به بررسی موارد انحلال قرارداد از جمله فسخ ، اقاله و انفساخ می پردازیم .  ... [بیشتر...]

شباهت ها و تفاوت های فسخ نکاح با طلاق 1397/05/01
شباهت ها و تفاوت های فسخ نکاح با طلاق
در این مقاله شباهت فسخ نکاح با طلاق و تفاوت فسخ نکاح با طلاق را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

فسخ نکاح از جانب مرد و موارد آن 1397/04/25
فسخ نکاح از جانب مرد و موارد آن
در این مقاله فسخ نکاح از طرف مرد و موارد فسخ نکاح از طرف مرد به علت عیب زن را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

فسخ نکاح و موارد آن 1397/04/25
فسخ نکاح و موارد آن
بنابراین ، در این مقاله به این می پردازیم که فسخ نکاح چیست و موارد فسخ نکاح کدامند . ... [بیشتر...]

فسخ نکاح به علت بیماری صرع یا غش 1398/02/11
فسخ نکاح به علت بیماری صرع یا غش
در این مقاله موارد فسخ نکاح در قانون مدنی و فسخ نکاح به دلیل صرع یا غش را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

فسخ نکاح به دلیل نازا بودن زن 1398/02/11
فسخ نکاح به دلیل نازا بودن زن
در این مقاله موارد فسخ نکاح از طرف مرد و فسخ نکاح به دلیل نازا بودن زن را بررسی می کنیم . ... [بیشتر...]

فسخ نکاح به جهت تدلیس 1398/01/27
فسخ نکاح به جهت تدلیس
در این مقاله فریب در ازدواج ، فسخ نکاح و رابطه فریب در ازدواج و فسخ نکاح را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

اماره فراش چیست 1398/01/19
اماره فراش چیست
در این مقاله تعریف اماره فراش ، توجیه اماره فراش ، تولد طفل در زمان زوجیت  و تولد طفل بعد از انحلال نکاح را بررسی می نماییم . ... [بیشتر...]

اسباب سقوط تعهدات 1398/01/05
اسباب سقوط تعهدات
در این مقاله به بررسی اسباب سقوط تعهدات می پردازیم .  ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top