دینا » برچسب ها » قیم

مطالب مربوط به برچسب: "قیم"

مقالات آموزشی
وظایف و اختیارات امین اموال غایب 1397/09/11
وظایف و اختیارات امین اموال غایب
در این مقاله به بررسی امین اموال غایب و وظایف و اختیارات امین خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

استعفای قیم 1397/08/29
استعفای قیم
در این مقاله به بررسی اینکه قیم کیست ، موارد تعیین قیم و استعفای قیم خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

مهلت گرفتن شناسنامه برای نوزادان 1397/08/21
مهلت گرفتن شناسنامه برای نوزادان
در این مقاله به بررسی ثبت ولادت طفل و مهلت قانونی ثبت ولادت طفل خواهیم پرداخت  ... [بیشتر...]

نمایندگی قانونی ، قضایی و قراردادی یعنی چه 1397/08/09
نمایندگی قانونی ، قضایی و قراردادی یعنی چه
در این مقاله به بررسی انواع نمایندگی اعم از نمایندگی قانونی ، نمایندگی قضایی و نمایندگی قراردادی خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

حکم نکاح مجنون 1397/08/02
حکم نکاح مجنون
در این مقاله به بررسی حکم نکاح مجنون ، نکاح مجنون دائمی و نکاح مجنون ادواری خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

محجور کیست 1397/07/23
محجور کیست
در این مقاله به بررسی محجور کیست ، انواع محجوران و حمایت از محجوران خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

قیمومیت چیست 1397/07/21
قیمومیت چیست
در این مقاله به بررسی معنای قیمومیت ، قیم کیست و وظایف قیم خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

قیم کیست و شرایط آن 1397/07/11
قیم کیست و شرایط آن
در جواب سوال قیم کیست باید گفت قیم کسی است که وظیفه دارد امور مالی و گاها غیر مالی محجور را بدست بگیرد و من جمله شرایط قیم این است که باید خود محجور یا ورشکسته نباشد ، به جرای... [بیشتر...]

مفهوم نمایندگی در حقوق 1397/05/27
مفهوم نمایندگی در حقوق
در این مقاله به بیان مفهوم نمایندگی حقوقی و انواع نمایندگی حقوقی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

وصایت چیست و تفاوت آن با وصیت 1397/05/24
وصایت چیست و تفاوت آن با وصیت
در این مقاله به بررسی وصایت در قانون مدنی ، تفاوت وصایت با وصیت و تفاوت وصایت با قیمومت خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

تعیین قیم و موارد آن 1397/05/18
تعیین قیم و موارد آن
در این مقاله به بررسی تعیین قیم برای محجوران و موارد تعیین قیم مطابق قانون مدنی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

موارد عزل و انعزال قیم 1397/04/28
موارد عزل و انعزال قیم
در این مقاله عزل قیم ، موارد عزل قیم و انعزال قیم را مورد بررسی قرار می دهیم .  ... [بیشتر...]

ضمانت اجرای عدم انجام وظایف توسط قیم 1398/03/27
ضمانت اجرای عدم انجام وظایف توسط قیم
در این مقاله به بررسی ضمانت اجرای عدم انجام وظایف توسط قیم می پردازیم .    ... [بیشتر...]

حدود اختیارات قیم 1398/03/27
حدود اختیارات قیم
در این مقاله به بررسی حدود اختیارات قیم  می پردازیم .  ... [بیشتر...]

موارد سقوط حق و تکلیف تربیت فرزندان 1398/02/28
موارد سقوط حق و تکلیف تربیت فرزندان
در این مقاله به بررسی موارد سقوط حق و تکلیف تربیت فرزندان اعم از جنون ، عدم مراقبت ، انحطاط اخلاقی و کفر والدین خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

حدود آزادی والدین در تربیت فرزندان 1398/02/25
حدود آزادی والدین در تربیت فرزندان
در این مقاله تربیت فرزندان در خانواده و حدود آزادی والدین در تربیت فرزندان را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

عزل ولی قهری و موارد آن 1398/02/24
عزل ولی قهری و موارد آن
در این مقاله عزل ولی قهری و موارد عزل ولی قهری را بررسی می نماییم . ... [بیشتر...]

اجرت ولی قهری 1398/02/24
اجرت ولی قهری
در این مقاله وظایف و اختیارات ولی قهری و اجرت ولی قهری را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

مسئول تربیت اطفال و فرزندان 1398/02/23
مسئول تربیت اطفال و فرزندان
در این مقاله به بررسی این سوال می پردازیم که چه کسانی عهده دار تربیت اطفال و فرزندان هستند . ... [بیشتر...]

افراد تحت ولایت قهری 1398/02/22
افراد تحت ولایت قهری
در این مقاله به بررسی محجورین تحت ولایت قهری اعم از صغیر ، سفیه و مجنون خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

حدود اختیارات ولی قهری در قانون مدنی 1398/02/22
حدود اختیارات ولی قهری در قانون مدنی
در این مقاله قصد داریم به بررسی حدود اختیارات ولی قهری در قانون مدنی بپردازیم .  ... [بیشتر...]

پرداخت اجرت یا مزد حضانت 1398/02/21
پرداخت اجرت یا مزد حضانت
در این مقاله اجرت یا مزد حضانت و موارد الزامی پرداخت اجرت حضانت را بررسی می کنیم .  ... [بیشتر...]

ولایت قهری مادر 1398/02/18
ولایت قهری مادر
در این مقاله معنای ولایت قهری و ولایت قهری مادر را بررسی می کنیم . ... [بیشتر...]

طرح دعوای نفی ولد در دادگاه 1398/01/29
طرح دعوای نفی ولد در دادگاه
در این مقاله به بررسی اقامه دعوای نفی ولد ، اقرار به ابوت و مدت زمان دعوای نفی ولد خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top