دینا » برچسب ها » وصی

مطالب مربوط به برچسب: "وصی"

مقالات آموزشی
وصی کیست 1397/10/29
وصی کیست
در این مقاله به توضیح وصیت چیست ، انواع وصیت و وصی کیست خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

موصی به چیست 1397/10/29
موصی به چیست
در این مقاله به توضیح وصیت ، ارکان وصیت ، موصی به و شرایط موصی به خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

ولی خاص چه کسانی هستند 1397/09/07
ولی خاص چه کسانی هستند
در این مقاله به بررسی ولایت چیست و ولی خاص کیست خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

مهلت گرفتن شناسنامه برای نوزادان 1397/08/21
مهلت گرفتن شناسنامه برای نوزادان
در این مقاله به بررسی ثبت ولادت طفل و مهلت قانونی ثبت ولادت طفل خواهیم پرداخت  ... [بیشتر...]

حکم نکاح مجنون 1397/08/02
حکم نکاح مجنون
در این مقاله به بررسی حکم نکاح مجنون ، نکاح مجنون دائمی و نکاح مجنون ادواری خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

محجور کیست 1397/07/23
محجور کیست
در این مقاله به بررسی محجور کیست ، انواع محجوران و حمایت از محجوران خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

قیمومیت چیست 1397/07/21
قیمومیت چیست
در این مقاله به بررسی معنای قیمومیت ، قیم کیست و وظایف قیم خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

وصایت چیست و تفاوت آن با وصیت 1397/05/24
وصایت چیست و تفاوت آن با وصیت
در این مقاله به بررسی وصایت در قانون مدنی ، تفاوت وصایت با وصیت و تفاوت وصایت با قیمومت خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

تعیین قیم و موارد آن 1397/05/18
تعیین قیم و موارد آن
در این مقاله به بررسی تعیین قیم برای محجوران و موارد تعیین قیم مطابق قانون مدنی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

موارد عزل و انعزال قیم 1397/04/28
موارد عزل و انعزال قیم
در این مقاله عزل قیم ، موارد عزل قیم و انعزال قیم را مورد بررسی قرار می دهیم .  ... [بیشتر...]

اجرت ولی قهری 1398/02/24
اجرت ولی قهری
در این مقاله وظایف و اختیارات ولی قهری و اجرت ولی قهری را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

مسئول تربیت اطفال و فرزندان 1398/02/23
مسئول تربیت اطفال و فرزندان
در این مقاله به بررسی این سوال می پردازیم که چه کسانی عهده دار تربیت اطفال و فرزندان هستند . ... [بیشتر...]

حدود اختیارات ولی قهری در قانون مدنی 1398/02/22
حدود اختیارات ولی قهری در قانون مدنی
در این مقاله قصد داریم به بررسی حدود اختیارات ولی قهری در قانون مدنی بپردازیم .  ... [بیشتر...]

ولایت قهری مادر 1398/02/18
ولایت قهری مادر
در این مقاله معنای ولایت قهری و ولایت قهری مادر را بررسی می کنیم . ... [بیشتر...]

شرایط حضانت فرزند چیست 1398/02/17
شرایط حضانت فرزند چیست
در این مقاله قصد داریم به بررسی شرایط حضانت فرزند بر اساس قانون بپردازیم . ... [بیشتر...]

فسخ حکم سرپرستی کودک 1398/01/18
فسخ حکم سرپرستی کودک
در این مقاله به بررسی موارد فسخ حکم سرپرستی کودک مطابق قانون خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

شرایط سرپرستی کودکان بی سرپرست 1398/01/09
شرایط سرپرستی کودکان بی سرپرست
در این مقاله به بررسی شرایط کودکان تحت سرپرستی مطابق قانون خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top