دینا » برچسب ها » عقد موقت

مطالب مربوط به برچسب: "عقد موقت"

مقالات آموزشی
عقد دائم چیست 1397/12/05
عقد دائم چیست
در این مقاله ابتدا به بررسی عقد دائم پرداخته و سپس تکالیف زوجین در عقد دائم و انحلال عقد دائم را بررسی می نماییم . ... [بیشتر...]

بخشیدن مدت عقد موقت 1397/10/22
بخشیدن مدت عقد موقت
در این مقاله به توضیح بخشیدن مدت عقد موقت خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

صیغه و شرایط آن 1397/10/17
صیغه و شرایط آن
صیغه یا ازدواج موقت نوعی از ازدواج است که با خواندن خطبه صیغه محقق می شود و نتیجه آن هم محرمیت زن و مرد به یکدیگر است. برای این که صیغه صحیح باشد، باید مدت زمان آن و میزان مهر... [بیشتر...]

نفقه زن ماهانه چقدر است 1397/08/19
نفقه زن ماهانه چقدر است
 در این مقاله به بررسی تکلیف پرداخت نفقه زن ، نفقه شامل چیست و نفقه ماهانه زن خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

مبلغ نفقه زن 1397/07/16
مبلغ نفقه زن
در این مقاله الزام به پرداخت نفقه ، نفقه شامل چیست و مبلغ نفقه زن را مورد بررسی قرار می دهیم .  ... [بیشتر...]

نفقه دختر عقد کرده 1397/07/15
نفقه دختر عقد کرده
در این مقاله به بررسی نفقه زن ، نفقه زن پیش از عقد و نفقه دختر عقد کرده می پردازیم .  ... [بیشتر...]

نفقه زن در صیغه 1397/07/05
نفقه زن در صیغه
در این مقاله نفقه در عقد موقت و شرط نفقه در عقد موقت را مورد بررسی قرار می دهیم .  ... [بیشتر...]

شرایط ازدواج موقت دختر باکره 1400/02/21
شرایط ازدواج موقت دختر باکره
بر اساس قانون مدنی، یکی از مهم ترین شرایط ازدواج موقت دختر باکره هستند ، آن است که پدر و یا جد پدری وی اجازه و یا رضایت خود را اعلام کرده باشند . علاوه بر این ، دو شرط مه... [بیشتر...]

نکاح موقت شفاهی 1400/02/18
نکاح موقت شفاهی
بر اساس قانون ، جز در موارد استثنایی همچون باردار شدن زن در عقد موقت و یا شرط ضمن عقد ، ثبت صیغه موقت الزامی نیست و به همین دلیل ، نکاح موقت شفاهی یا صیغه لفظی میان زن و شوهر ... [بیشتر...]

صیغه ۹۹ ساله 1399/10/17
صیغه ۹۹ ساله
صیغه نود و نه ساله هم همان عقد موقت بوده و مقدار سال عقد، ماهیت آن را تغییر نخواهد داد . در این نوع صیغه زن حق ارث بردن از مرد را ندارد ، همچنین تعیین مهریه برا... [بیشتر...]

عده بذل و انقضای مدت 1397/05/20
عده بذل و انقضای مدت
در این مقاله عده بذل مدت و عده انقضای مدت را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

تشریفات ثبت ازدواج دائم 1397/05/15
تشریفات ثبت ازدواج دائم
در این مقاله لزوم ثبت ازدواج دائم و تشریفات ثبت ازدواج دائم را مورد برسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

وکالت زن برای بذل مدت در عقد موقت 1398/12/11
وکالت زن برای بذل مدت در عقد موقت
از آن جهت که بذل مدت در عقد موقت یا صیغه به اختیار مرد انجام می شود ، خود وی می تواند ضمن عقد نکاح موقت به زن وکالت بدهد که در صورت ایجاد شرایطی خاص و یا هر زمان که تمایل داشت... [بیشتر...]

انواع نکاح در قانون مدنی 1398/07/15
انواع نکاح در قانون مدنی
در این مقاله انواع نکاح در قانون مدنی را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

ضمانت اجرای عدم ثبت ازدواج موقت 1398/01/31
ضمانت اجرای عدم ثبت ازدواج موقت
در این مقاله ثبت ازدواج موقت و ضمانت اجرای عدم ثبت ازدواج موقت را بررسی می کنیم . ... [بیشتر...]

نحوه اثبات صیغه یا ازدواج موقت 1398/01/31
نحوه اثبات صیغه یا ازدواج موقت
در این مقاله ازدواج موقت و اثبات ازدواج موقت و نحوه اثبات ازدواج موقت را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

ارث بردن فرزند در ازدواج موقت 1398/01/24
ارث بردن فرزند در ازدواج موقت
با توجه به اینکه مطابق قانون مدنی، دختر و پسری که در دوران زوجیت متولد می گردد، ملحق به شوهر است و نظر به اینکه زوجیت اعم است از دائم و موقت، بنابراین فرزند ناشی از ازدواج موق... [بیشتر...]

نمونه دادخواست الزام به ثبت ازدواج موقت 1398/01/20
نمونه دادخواست الزام به ثبت ازدواج موقت
 در این مقاله به بررسی الزام به ثبت ازدواج موقت ، دعوای الزام به ثبت ازدواج موقت و دادخواست الزام به ثبت ازدواج موقت خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top