مطالب مربوط به برچسب: "آثار صدور حکم موت فرضی"

مقالات آموزشی
نمونه دادخواست صدور حکم موت فرضی 1397/09/10
نمونه دادخواست صدور حکم موت فرضی
 در این مقاله به بررسی موت فرضی ، موارد صدور حکم موت فرضی و نمونه دادخواست صدور حکم موت فرضی خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

غایب مفقودالاثر 1397/05/13
غایب مفقودالاثر
در این مقاله به تشریح اینکه غایب مفقودالاثر به چه معناست و تعریف غایب مفقودالاثر خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

اثر صدور حکم موت فرضی 1397/05/11
اثر صدور حکم موت فرضی
در این مقاله به بررسی  اثر صدور حکم موت فرضی در امور مالی و اثر صدور حکم موت فرضی در امور غیر مالی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

صدور حکم موت فرضی 1397/05/10
صدور حکم موت فرضی
در این مقاله به بررسی حکم موت فرضی و تشریفات صدور حکم موت فرضی می پردازیم . ... [بیشتر...]

موت فرضی چیست 1397/05/10
موت فرضی چیست
در این مقاله به پاسخ این سوالات می پردازیم که موت فرضی چیست و در چه مواردی شخص غایب زنده فرض نمی شود . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top