دینا » برچسب ها » ولی قهری

مطالب مربوط به برچسب: "ولی قهری"

مقالات آموزشی
ولایت قهری پدر و جد پدری 1397/09/10
ولایت قهری پدر و جد پدری
در این مقاله به بررسی ولایت قهری ، ولایت قهری پدر و جد پدری و اشخاص تحت ولایت قهری خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

ولی خاص چه کسانی هستند 1397/09/07
ولی خاص چه کسانی هستند
در این مقاله به بررسی ولایت چیست و ولی خاص کیست خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

حکم نکاح مجنون 1397/08/02
حکم نکاح مجنون
در این مقاله به بررسی حکم نکاح مجنون ، نکاح مجنون دائمی و نکاح مجنون ادواری خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

وصایت چیست و تفاوت آن با وصیت 1397/05/24
وصایت چیست و تفاوت آن با وصیت
در این مقاله به بررسی وصایت در قانون مدنی ، تفاوت وصایت با وصیت و تفاوت وصایت با قیمومت خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

جد پدری کیست 1398/06/12
جد پدری کیست
در این مقاله به بررسی اینکه جد پدری کیست خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

انعزال ولی قهری و موارد آن 1398/02/26
انعزال ولی قهری و موارد آن
در این مقاله انعزال ولی قهری و موارد انعزال ولی قهری را بررسی می کنیم .  ... [بیشتر...]

عزل ولی قهری و موارد آن 1398/02/24
عزل ولی قهری و موارد آن
در این مقاله عزل ولی قهری و موارد عزل ولی قهری را بررسی می نماییم . ... [بیشتر...]

اجرت ولی قهری 1398/02/24
اجرت ولی قهری
در این مقاله وظایف و اختیارات ولی قهری و اجرت ولی قهری را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

مسئول تربیت اطفال و فرزندان 1398/02/23
مسئول تربیت اطفال و فرزندان
در این مقاله به بررسی این سوال می پردازیم که چه کسانی عهده دار تربیت اطفال و فرزندان هستند . ... [بیشتر...]

افراد تحت ولایت قهری 1398/02/22
افراد تحت ولایت قهری
در این مقاله به بررسی محجورین تحت ولایت قهری اعم از صغیر ، سفیه و مجنون خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

حدود اختیارات ولی قهری در قانون مدنی 1398/02/22
حدود اختیارات ولی قهری در قانون مدنی
در این مقاله قصد داریم به بررسی حدود اختیارات ولی قهری در قانون مدنی بپردازیم .  ... [بیشتر...]

چه کسانی اولیای قهری هستند 1398/02/21
چه کسانی اولیای قهری هستند
در این مقاله به بررسی ولایت قهری و اولیای قهری چه کسانی هستند می پردازیم . ... [بیشتر...]

وظایف ولی قهری 1398/02/18
وظایف ولی قهری
در این مقاله قصد داریم به بررسی وظایف ولی قهری اعم از اداره امور مالی و ادراه امور غیر مالی محجورین بپردازیم . ... [بیشتر...]

ولایت قهری مادر 1398/02/18
ولایت قهری مادر
در این مقاله معنای ولایت قهری و ولایت قهری مادر را بررسی می کنیم . ... [بیشتر...]

فسخ حکم سرپرستی کودک 1398/01/18
فسخ حکم سرپرستی کودک
در این مقاله به بررسی موارد فسخ حکم سرپرستی کودک مطابق قانون خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

شرایط سرپرستی کودکان بی سرپرست 1398/01/09
شرایط سرپرستی کودکان بی سرپرست
در این مقاله به بررسی شرایط کودکان تحت سرپرستی مطابق قانون خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top