مطالب مربوط به برچسب: "اعاده دادرسی کیفری"

مقالات آموزشی
مهلت اعاده دادرسی حقوقی 1397/06/22
مهلت اعاده دادرسی حقوقی
در این مقاله به بررسی اعاده دادرسی حقوقی و مهلت اعاده دادرسی حقوقی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

اعاده دادرسی در امور کیفری 1397/06/20
اعاده دادرسی در امور کیفری
در این مقاله به بررسی اعاده دادرسی در امور کیفری می پردازیم .  ... [بیشتر...]

موارد اعاده دادرسی کیفری 1397/06/18
موارد اعاده دادرسی کیفری
در این مقاله به بررسی موارد اعاده دادرسی کیفری خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1397/06/18
ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری
یکی از موارد اعاده دادرسی در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده که به موجب آن در صورتی که رئیس قوه قضاییه ، رئیس دیوان عالی کشور ، دادستان کل کشور ، رئیس کل دادگست... [بیشتر...]

ثبت درخواست اعاده دادرسی کیفری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی 1399/11/15
ثبت درخواست اعاده دادرسی کیفری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
چنانچه درخواست اعاده دادرسی کیفری مشمول ماده 474 قانون آیین دارسی کیفری باشد، نحوه ثبت درخواست‌ اعاده دادرسی کیفری در دفاتر خدمات الکترونیک، بدین صورت است که باید تمام تو... [بیشتر...]

اثر اعاده دادرسی کیفری 1398/10/24
اثر اعاده دادرسی کیفری
اعاده دادرسی کیفری یکی از راه های فوق العاده رسیدگی به شکایت است ، تجویز اعاده دادرسی اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می افتد و اگر از متهم تامین اخذ نشد است یا اگر از مته... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top