دینا » برچسب ها » نفقه

مطالب مربوط به برچسب: "نفقه "

مقالات آموزشی
نمونه شکایت ترک نفقه 1397/12/13
نمونه شکایت ترک نفقه
در این مقاله به بررسی نمونه شکایت ترک نفقه می پردازیم . ... [بیشتر...]

نفقه جاریه زن چیست 1397/12/09
نفقه جاریه زن چیست
در این مقاله به توضیح پرداخت نفقه زن ، ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه و مفهوم نفقه جاریه زن خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

طلاق غیابی از طرف زن 1397/12/08
طلاق غیابی از طرف زن
در این مقاله طلاق غیابی توسط زن و شرایط طلاق غیابی از سوی زن را بررسی می نماییم . ... [بیشتر...]

عقد دائم چیست 1397/12/05
عقد دائم چیست
در این مقاله ابتدا به بررسی عقد دائم پرداخته و سپس تکالیف زوجین در عقد دائم و انحلال عقد دائم را بررسی می نماییم . ... [بیشتر...]

مطالبه نفقه زوجه چگونه است 1397/12/05
مطالبه نفقه زوجه چگونه است
در این مقاله به بررسی نفقه زوجه ، شرط پرداخت نفقه و مطالبه نفقه زوجه خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

جرم ندادن نفقه زن چیست 1397/11/29
جرم ندادن نفقه زن چیست
در این مقاله به بررسی نفقه زن ، جرم ندادن نفقه و مجازات ندادن نفقه خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

نفقه فرزند بعد از طلاق 1397/11/28
نفقه فرزند بعد از طلاق
در این مقاله به بررسی نفقه فرزند بعد از طلاق می پردازیم . ... [بیشتر...]

نفقه اقارب چیست 1397/11/28
نفقه اقارب چیست
در این مقاله به بررسی نفقه اقارب چیست ؟ می پردازیم . ... [بیشتر...]

شکایت ترک انفاق 1397/11/07
شکایت ترک انفاق
در این مقاله به بررسی شکایت ترک انفاق می پردازیم . ... [بیشتر...]

راه های مطالبه نفقه 1397/11/07
راه های مطالبه نفقه
در این مقاله به بررسی راه های مطالبه نفقه می پردازیم .  ... [بیشتر...]

نفقه زن در طلاق خلع 1397/11/02
نفقه زن در طلاق خلع
در این مقاله به بررسی طلاق خلع ، نفقه زن در طلاق و نفقه زن در طلاق خلع خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

آثار عدم تمکین زن 1397/10/26
آثار عدم تمکین زن
در این مقاله به بررسی آثار حقوقی عدم تمکین زن از جمله عدم تعلق نفقه ، محرومیت از حقوق مالی زنان بعد از طلاق و ازدواج مجدد مرد خواهیم پر... [بیشتر...]

شروط ضمن عقد چیست 1397/10/22
شروط ضمن عقد چیست
در این مقاله ابتدا به بررسی شروط ضمن عقد ، شروط دوازده گانه ضمن عقد و بهترین شروط ضمن عقد می پردازیم . ... [بیشتر...]

مهریه حال باشد یعنی چه 1397/10/04
مهریه حال باشد یعنی چه
در این مقاله به توضیح مهریه حال چیست خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

ارسال اظهارنامه عدم تمکین 1397/10/02
ارسال اظهارنامه عدم تمکین
در این مقاله به توضیح اظهارنامه عدم تمکین ، ارسال اظهارنامه عدم تمکین و نمونه اظهارنامه عدم تمکین خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

نفقه از چه زمانی به زن تعلق می گیرد 1397/09/21
نفقه از چه زمانی به زن تعلق می گیرد
یکی از مهم ترین حقوق مالی زنان که به موجب عقد نکاح به آنها تعلق می گیرد ، نفقه است . بنابراین ، زن پس از عقد نکاح و در صورت تمکین از شوهر ، حق دریافت نفقه دارد و در صورت عدم ت... [بیشتر...]

مطالبه نفقه بعد از فوت همسر 1397/09/21
مطالبه نفقه بعد از فوت همسر
در این مقاله به بررسی نفقه زن بعد از فوت شوهر  و نحوه مطالبه نفقه بعد از فوت شوهر خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

وظایف و اختیارات امین اموال غایب 1397/09/11
وظایف و اختیارات امین اموال غایب
در این مقاله به بررسی امین اموال غایب و وظایف و اختیارات امین خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

اقامتگاه زن شوهردار
اقامتگاه زن شوهردار
در این مقاله به بررسی اقامتگاه زن شوهردار و استثنائات اقامتگاه زن شوهردار خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

آثار نشوز زوجه 1397/09/06
آثار نشوز زوجه
در این مقاله به بررسی نفقه زن ناشزه ، ازدواج مجدد مرد و محرومیت از حقوق مالی بعد از طلاق به دلیل نشوز زوجه خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

طلاق به علت عدم پرداخت نفقه 1397/08/30
طلاق به علت عدم پرداخت نفقه
در این مقاله به بررسی نفقه زن ، ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه زن و طلاق به علت عدم پرداخت نفقه خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

دعاوی خانوادگی و انواع آن 1397/08/25
دعاوی خانوادگی و انواع آن
در این مقاله به بررسی دعاوی خانوادگی ، انواع دعاوی خانوادگی و دادگاه صالح دعاوی خانوادگی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

نفقه در دوران حق حبس 1397/08/21
نفقه در دوران حق حبس
در این مقاله به بررسی حق حبس زوجه و نفقه زن در دوران حق حبس خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

نفقه زن ماهانه چقدر است 1397/08/19
نفقه زن ماهانه چقدر است
 در این مقاله به بررسی تکلیف پرداخت نفقه زن ، نفقه شامل چیست و نفقه ماهانه زن خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

نفقه زن شاغل 1397/07/28
نفقه زن شاغل
در این مقاله به بررسی نفقه زن ، نفقه زن شاغل و میزان نفقه زن شاغل می پردازیم . ... [بیشتر...]

مبلغ نفقه فرزند 1397/07/25
مبلغ نفقه فرزند
در این مقاله نفقه فرزند ، شرایط تعلق نفقه به فرزند ، مبلغ نفقه فرزند و مجازات عدم پرداخت نفقه فرزند را مورد بررسی قرار می دهیم .   ... [بیشتر...]

شرایط رجوع در طلاق رجعی 1397/07/24
شرایط رجوع در طلاق رجعی
در این مقاله ابتدا به بررسی طلاق رجعی و رجوع از طلاق پرداخته و در ادامه شرایط رجوع در طلاق رجعی را مورد بررسی قرار می دهیم .    ... [بیشتر...]

نفقه به چه کسانی تعلق می گیرد 1397/07/22
نفقه به چه کسانی تعلق می گیرد
در این مقاله سوال نفقه زن در ازدواج دائم ، نفقه زن در ازدواج موقت ، نفقه زن در صورت تمکین ، نفقه زن در صورت عدم تمکین را مورد بررسی قرار می دهیم .    ... [بیشتر...]

مبلغ نفقه زن 1397/07/16
مبلغ نفقه زن
در این مقاله الزام به پرداخت نفقه ، نفقه شامل چیست و مبلغ نفقه زن را مورد بررسی قرار می دهیم .  ... [بیشتر...]

نفقه دختر عقد کرده 1397/07/15
نفقه دختر عقد کرده
در این مقاله به بررسی نفقه زن ، نفقه زن پیش از عقد و نفقه دختر عقد کرده می پردازیم .  ... [بیشتر...]

 ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه توسط مرد 1397/03/09
ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه توسط مرد
در این مقاله به ضمانت اجرای حقوقی عدم پرداخت نفقه زن و ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت نفقه زن خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

ارتباط تمکین با نفقه 1397/07/10
ارتباط تمکین با نفقه
در این مقاله به بررسی تمکین چیست ، نفقه زن و رابطه تمکین با نفقه خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

نفقه زن در صیغه 1397/07/05
نفقه زن در صیغه
در این مقاله نفقه در عقد موقت و شرط نفقه در عقد موقت را مورد بررسی قرار می دهیم .  ... [بیشتر...]

قانون حمایت از خانواده چیست 1397/07/04
قانون حمایت از خانواده چیست
در این مقاله قصد داریم تا ابتدا به توضیح قانون حمایت خانواده پرداخته و موضوعات قانون حمایت خانواده را مورد بررسی قرار بدهیم . ... [بیشتر...]

مبلغ نفقه زن در سال 97 1397/07/03
مبلغ نفقه زن در سال 97
در این مقاله ابتدا به نفقه زن پرداخته و سپس پرداخت نفقه زن و مبلغ نفقه زن را مورد بررسی قرار بدهیم .  ... [بیشتر...]

نفقه زن چقدر است 1397/06/21
نفقه زن چقدر است
در این مقاله ابتدا به توضیح نفقه زن پرداخته و در ادامه میزان نفقه زن را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

نفقه فرزند 1397/06/18
نفقه فرزند
 در این مقاله نخست به نفقه فرزند پرداخته و در ادامه مصادیق نفقه فرزند و ویژگی های نفقه فرزند را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

عقد نکاح چیست 1397/06/04
عقد نکاح چیست
در این مقاله به توضیح عقد نکاح ، شرایط صحت عقد نکاح ، موانع نکاح و آثار عقد نکاح خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

حقوق زن بعد از فوت شوهر 1400/03/20
حقوق زن بعد از فوت شوهر
گاهی این تصور ایجاد می شود که حقوق زن بعد از مرگ همسر از بین رفته و به لحاظ حقوقی دیگر قابل مطالبه نیستند ؛ اما این تصور صحیح نیست و حقوق زن بعد از فوت شوهر نیز به قوت خود باق... [بیشتر...]

نفقه در دوران عقد 1397/05/24
نفقه در دوران عقد
در این مقاله ، به بررسی نفقه زن ، حق نفقه در دوران عقد و نفقه در صورت استفاده از حق حبس خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

شباهت و تفاوت های ازدواج دائم و موقت 1397/03/01
شباهت و تفاوت های ازدواج دائم و موقت
در این مقاله قصد داریم به بیان شباهت های ازدواج دائم و موقت و تفاوت های ازدواج دائم و موقت با تأکید بر حقوق زنان بپردازیم . ... [بیشتر...]

حق حبس زوجه در عقد نکاح 1397/05/23
حق حبس زوجه در عقد نکاح
در این مقاله ، حق حبس ، حق حبس در نکاح و آثار استفاده از حق حبس را مورد بررسی قرار می دهیم .  ... [بیشتر...]

نفقه زن لیسانس و فوق لیسانس 1399/10/11
نفقه زن لیسانس و فوق لیسانس
شوهر ملزم به پرداخت نفقه زن است حتی اگر زن خودش شاغل باشد . اما در نحوه محاسبه نفقه زن با توجه به مقام و منصب و شان و تحصیلات زن ، متفاوت خواهد بود ، مثلا میزان نفقه زن لیسانس... [بیشتر...]

تعدیل نفقه زن 1399/10/10
تعدیل نفقه زن
اگر مردی به دلیل نپرداختن نفقه زن محکوم به پرداخت مبلغ معینی شود اما نتواند آن را  بدلیل اتفاق افتادن شرایطی که مسبب آن خودش نبوده است پرداخت کند ، می تواند دادخواست تعدی... [بیشتر...]

نفقه دختر بعد از طلاق 1399/10/10
نفقه دختر بعد از طلاق
پرداخت نفقه دختر تا زمانی که ازدواج نکرده است ، حتی بعد از طلاق پدر و مادرش  و زمانی که تحت حضانت و سرپرستی مادر است بر عهده پدر است . اما بعد از این که دختر ازدواج کرد و... [بیشتر...]

تعدیل نفقه چیست 1399/10/09
تعدیل نفقه چیست
مردی که از طرف دادگاه محکوم به پرداخت نفقه شده است یا نفقه گیرنده ای که مستحق دریافت نفقه شده است ، هر دو می توانند به دلایلی مانند بیماری ، تورم ، کاهش یا افزایش توان مالی در... [بیشتر...]

تعدیل نفقه فرزند 1399/10/09
تعدیل نفقه فرزند
مردی که محکوم به پرداخت مبلغ معینی نفقه به فرزند یا فرزندان دختر و پسر خود شده است ، اگر در طول زمان با بروز مشکلاتی مثل بیماری ، ناتوانی مالی و تورم توان پرداخت آن مبلغ ... [بیشتر...]

نفقه فرزند دختر تا چند سالگی است 1399/10/02
نفقه فرزند دختر تا چند سالگی است
در مورد نفقه فرزند تامین نیاز های مالی و متعارف فرزندان مثل تحصیل ، خوراک ، پوشاک ، مسکن و هزینه های درمانی مطابق با ماده ۱۹۹۹ قانون مدنی بر عهده پدر است . فرقی بین دختر و پسر... [بیشتر...]

نفقه چیست 1399/10/02
نفقه چیست
نفقه به معنی نیاز های مالی متعارف است که با توجه به متن قانون تا زمانی که زن از شوهر تمکین کند پرداخت آن بر عهده شوهر است . نفقه فرزند یا فرزندان هم قانونا پرداختش با پدر است ... [بیشتر...]

نمونه دادخواست مطالبه نفقه از طرف زوجه 1398/07/17
نمونه دادخواست مطالبه نفقه از طرف زوجه
در این مقاله نمونه دادخواست مطالبه نفقه از طرف زوجه را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

نفقه معوقه چیست 1398/07/17
نفقه معوقه چیست
در این مقاله نفقه معوقه را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

نمونه دادخواست مطالبه نفقه فرزند از طرف مادر 1398/06/12
نمونه دادخواست مطالبه نفقه فرزند از طرف مادر
پرداخت نفقه به فرزندان یکی از وظایف قانونی پدر است که در صورتی که پدر از پرداخت نفقه به فرزندان خود امتناع کند ، مادر به نمایندگی از فرزند د... [بیشتر...]

عذر موجه عدم تمکین زن 1398/05/02
عذر موجه عدم تمکین زن
در این مقاله قصد داریم به بررسی موارد عذر موجه عدم تمکین زن بر اساس قانون بپردازیم . ... [بیشتر...]

دادگاه صالح برای مطالبه نفقه فرزند 1398/04/26
دادگاه صالح برای مطالبه نفقه فرزند
در این مقاله به بررسی دادگاه صالح برای مطالبه نفقه فرزند می پردازیم . ... [بیشتر...]

نمونه دادخواست مطالبه نفقه معوقه زوجه 1398/03/20
نمونه دادخواست مطالبه نفقه معوقه زوجه
در این مقاله نمونه دادخواست مطالبه نفقه معوقه زوجه را ارائه می نماییم . ... [بیشتر...]

نحوه مطالبه نفقه معوقه فرزند 1398/03/20
نحوه مطالبه نفقه معوقه فرزند
در این مقاله نفقه فرزند ، شرایط پرداخت نفقه فرزند و مطالبه نفقه معوقه فرزند را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

آثار قرابت سببی 1398/01/06
آثار قرابت سببی
در این مقاله آثار قرابت سببی از جمله حرمت نکاح با خویشاوندان ، قضاوت در دعاوی و شهادت در دادگاه را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

آیا به زن ناشزه نفقه تعلق می گیرد 1398/01/05
آیا به زن ناشزه نفقه تعلق می گیرد
در این مقاله نفقه زن ، زن ناشزه و تکلیف پرداخت نفقه زن ناشزه را بررسی خواهیم کرد . ... [بیشتر...]

نفقه زن بعد از طلاق توافقی 1397/12/27
نفقه زن بعد از طلاق توافقی
در این مقاله پرداخت نفقه زن ، طلاق توافقی و نفقه زن بعد از طلاق توافقی را بررسی می نماییم .  ... [بیشتر...]

عدم تمکین در عقد موقت 1397/12/25
عدم تمکین در عقد موقت
در این مقاله ابتدا به بررسی عدم تمکین از جانب زن پرداخته و سپس عدم تمکین در عقد موقت را بررسی می نماییم . ... [بیشتر...]

عدم تمکین زن در دوران عقد 1397/12/25
عدم تمکین زن در دوران عقد
در این مقاله عدم تمکین زن و حکم عدم تمکین زن در دوران عقد را مطرح می نماییم . ... [بیشتر...]

نفقه ایام گذشته زن 1397/12/22
نفقه ایام گذشته زن
در این مقاله نفقه زن ، نفقه ایام گذشته زن و مطالبه نفقه ایام گذشته زن را مورد بررسی قرار خواهیم داد . ... [بیشتر...]

دادخواست مطالبه نفقه جاریه 1397/12/22
دادخواست مطالبه نفقه جاریه
در این مقاله نفقه جاریه زن ، مطالبه نفقه جاریه و دادخواست مطالبه نفقه جاریه را ارائه می نماییم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top