دینا » برچسب ها » مالکیت

مطالب مربوط به برچسب: "مالکیت"

مقالات آموزشی
قانون کپی رایت 1397/12/01
قانون کپی رایت
در این مقاله به بررسی اینکه قانون کپی رایت چیست و مدت آن چقدر است می پردازیم .  ... [بیشتر...]

شرایط اجاره مال مشاع 1397/11/02
شرایط اجاره مال مشاع
در این مقاله به بررسی شرایط اجاره مال مشاع می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مال مصرف شدنی و مال قابل بقا 1397/10/25
مال مصرف شدنی و مال قابل بقا
در این مقاله به بررسی مال مصرف شدنی و مال قابل بقا می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مال بدون مالک و انواع آن 1397/10/25
مال بدون مالک و انواع آن
در این مقاله به بررسی مال بدون مالک و انواع آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

منفعت مال چیست و انواع آن 1397/10/24
منفعت مال چیست و انواع آن
در این مقاله به بررسی منفعت مال و انواع آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

بازسازی ساختمان با مخالفت مالکین 1397/10/10
بازسازی ساختمان با مخالفت مالکین
در این مقاله به بررسی بازسازی ساختمان با مخالفت مالکین می پردازیم . ... [بیشتر...]

اقسام دلیل در حقوق 1397/10/05
اقسام دلیل در حقوق
در این مقاله به توضیح اقسام دلیل اعم از دلیل از پیش فراهم شده و دلیل اتفاقی ، دلیل قانونی و دلیل اخلاقی و دلیل مستقیم و دلیل غیر مستقیم خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

مالکیت کوچه بن بست 1397/10/03
مالکیت کوچه بن بست
در این مقاله به بررسی قوانین تملک کوچه بن بست می پردازیم . ... [بیشتر...]

حق انتفاع چیست 1397/10/02
حق انتفاع چیست
حق انتفاع ، اجازه استفاده از منافع مال است که توسط مالک به فرد دیگری داده می شود . این حق ، انواع مختلفی بر اساس مدت انتقال آن دارد . در حق انتفاع مالکیت منتقل نمی شود و مالک ... [بیشتر...]

تفاوت ملک مشاع و ملک مفروز 1397/08/30
تفاوت ملک مشاع و ملک مفروز
در این مقاله به بررسی تفاوت ملک مشاع و ملک مفروز می پردازیم .  ... [بیشتر...]

توان اجرایی و اثباتی سند رسمی 1397/08/26
توان اجرایی و اثباتی سند رسمی
در این مقاله به بررسی توان اجرایی سند رسمی و توان اثباتی سند رسمی خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

تفاوت تصرف عدوانی حقوقی و تصرف عدوانی کیفری 1397/08/07
تفاوت تصرف عدوانی حقوقی و تصرف عدوانی کیفری
در این مقاله به بررسی تفاوت تصرف عدوانی حقوقی و تصرف عدوانی کیفری می پردازیم .  ... [بیشتر...]

دعاوی عینی و انواع آن 1397/08/07
دعاوی عینی و انواع آن
در این مقاله دعاوی عینی ، انواع دعاوی عینی و ثمره تفکیک دعوای عینی را مطرح می نماییم .  ... [بیشتر...]

شکایت از جرم تصرف عدوانی کیفری و مجازات آن 1397/08/07
شکایت از جرم تصرف عدوانی کیفری و مجازات آن
در این مقاله به بررسی شکایت از جرم تصرف عدوانی کیفری و مجازات آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

سازمان مالکیت معنوی کجاست 1397/06/25
سازمان مالکیت معنوی کجاست
در این مقاله به بررسی سازمان مالکیت معنوی می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مفهوم حق مالکیت 1397/06/19
مفهوم حق مالکیت
در این مقاله به تعریف حق مالکیت می پردازیم .  ... [بیشتر...]

پیگیری صدور سند مالکیت 1400/02/21
پیگیری صدور سند مالکیت
مالکینی که درخواست صدور سند مالکیت خود را در سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت ثبت نموده اند، می توانند با مراجعه به سایت پیگیری صدور سند مالکیت و با استفاده... [بیشتر...]

شناسه یکتا سند مالکیت 1400/02/01
شناسه یکتا سند مالکیت
شناسه یکتا سند مالکیت یا کد یکتا ملک،  شماره ای 18 رقمی است که در قسمت بالایی سند مالکیت و در سمت راست آن قابل مشاهده می باشد. شماره یکتا سند مالکیت، متفاوت از کد رهگیری ... [بیشتر...]

حق عینی چیست 1398/09/05
حق عینی چیست
حق عینی یکی ازانواع حقوق مالی است که در مقابل حق دینی قرار می گیرد . حق عینی حقی است که بر عین خارجی اعمال می شود در حالی که حق دینی حقی است که نسبت به اشخاص وجود دارد . مثال ... [بیشتر...]

تخلیه ید چیست 1398/01/13
تخلیه ید چیست
در این مقاله به بررسی اینکه دعوی تخلیه ید چیست و تفاوت آن با خلع ید می پردازیم .  ... [بیشتر...]

تفاوت دعوی خلع ید و تصرف عدوانی 1398/01/11
تفاوت دعوی خلع ید و تصرف عدوانی
در این مقاله به بررسی تفاوت دعوی خلع ید و تصرف عدوانی می پردازیم . ... [بیشتر...]

دادخواست خلع ید و نمونه آن 1398/01/10
دادخواست خلع ید و نمونه آن
در این مقاله به بررسی یک دادخواست خلع ید و نمونه آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top