مطالب مربوط به برچسب: "جنون دائمی و ادواری"

مقالات آموزشی
انواع جنون و مسئولیت کیفری مجنون 1397/11/03
انواع جنون و مسئولیت کیفری مجنون
در این مقاله به بررسی انواع جنون و مسئولیت کیفری مجنون می پردازیم .  ... [بیشتر...]

حکم نکاح مجنون 1397/08/02
حکم نکاح مجنون
در این مقاله به بررسی حکم نکاح مجنون ، نکاح مجنون دائمی و نکاح مجنون ادواری خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

اقرار به فرزندی کبیر دیوانه 1398/02/07
اقرار به فرزندی کبیر دیوانه
در این مقاله اقرار به نسب فرزندی ، شرایط اقرار به نسب فرزند و اقرار به فرزندی کبیر دیوانه را مورد بررسی قرار می دهیم .  ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top