مطالب مربوط به برچسب: "اختیارات وکیل دادگستری"

مقالات آموزشی
وکالت کاری چیست 1397/12/08
وکالت کاری چیست
در این مقاله به بررسی اینکه وکالت کاری چیست می پردازیم . ... [بیشتر...]

تعهدات موکل در عقد وکالت 1397/10/08
تعهدات موکل در عقد وکالت
در این مقاله به بررسی تعهدات موکل در عقد وکالت می پردازیم . ... [بیشتر...]

حدود اختیارات وکیل 1397/10/04
حدود اختیارات وکیل
در این مقاله به بررسی حدود وظایف و اختیارات وکیل می پردازیم . ... [بیشتر...]

عقد وکالت و انقضای آن 1397/09/13
عقد وکالت و انقضای آن
در این مقاله به بررسی عقد وکالت و انقضای آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

وکیل معاضدتی و شرایط درخواست آن 1397/09/11
وکیل معاضدتی و شرایط درخواست آن
در این مقاله به بررسی وکیل معاضدتی و شرایط  درخواست آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

وکیل تسخیری 1397/09/10
وکیل تسخیری
در این مقاله به بررسی وکیل تسخیری می پردازیم . ... [بیشتر...]

حدود اختیارات وکیل دادگستری 1397/08/15
حدود اختیارات وکیل دادگستری
در این مقاله ابتدا حدود اختیارات وکیل در قانون و سپس حدود اختیارات وکیل در وکالتنامه را مورد بررسی قرار می دهیم .  ... [بیشتر...]

اثبات وکالت وکیل در دادگاه 1397/08/15
اثبات وکالت وکیل در دادگاه
در این مقاله به بررسی اینکه اثبات وکالت چیست و اثبات وکالت وکیل در دادگاه خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

نمایندگی قانونی ، قضایی و قراردادی یعنی چه 1397/08/09
نمایندگی قانونی ، قضایی و قراردادی یعنی چه
در این مقاله به بررسی انواع نمایندگی اعم از نمایندگی قانونی ، نمایندگی قضایی و نمایندگی قراردادی خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

عذر موجه عدم حضور وکیل در جلسه دادگاه 1398/05/02
عذر موجه عدم حضور وکیل در جلسه دادگاه
در این مقاله به بررسی عذر موجه عدم حضور وکیل در دادگاه ، جهات و موارد آن را بیان کنیم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top