دینا » برچسب ها » قانون کار

مطالب مربوط به برچسب: "قانون کار"

مقالات آموزشی
نحوه شکایت کارگر از کارفرما 1397/09/07
نحوه شکایت کارگر از کارفرما
در این مقاله به بررسی نحوه شکایت کارگر از کارفرما می پردازیم .  ... [بیشتر...]

نحوه شکایت از کارفرما بابت حقوق 1397/09/07
نحوه شکایت از کارفرما بابت حقوق
در این مقاله به بررسی نحوه شکایت از کارفرما بابت حقوق می پردازیم .  ... [بیشتر...]

حداقل حقوق قانون کار در سال
حداقل حقوق قانون کار در سال
بر اساس مصوبه شورای عالی کار که در تاریخ 23 اسفند ماه 1399 اعلام گردید، حداقل میزان دستمزد روزانه قانون کار برای کارگران در سال ۱۴۰۰، مبلغ 885.165 ریال بوده و د... [بیشتر...]

انواع قرارداد کار اعم از دائم ، موقت و معین 1397/08/27
انواع قرارداد کار اعم از دائم ، موقت و معین
در این مقاله به بررسی انواع قرارداد کار اعم از دائم ، موقت و معین می پردازیم .  ... [بیشتر...]

قرارداد کار چیست ، ویژگی و شرایط صحت آن 1397/08/27
قرارداد کار چیست ، ویژگی و شرایط صحت آن
در این مقاله به بررسی اینکه قرارداد کار چیست ، ویژگی و شرایط صحت آن می پردازیم .    ... [بیشتر...]

پاداش بازنشستگی 1399/09/22
پاداش بازنشستگی
پاداش بازنشستگی در حقیقت نوعی حمایت مالی است از جانب دولت برای کارکنان دستگاه های دولتی که پس از دوره ی کاری آنان و بازنشسته شدن آنها به آنان تعلق می گیرد. دولت وظیفه دارد که ... [بیشتر...]

آثار تعطیل شدن کارگاه در قانون کار 1398/09/19
آثار تعطیل شدن کارگاه در قانون کار
تعطیلی کارگاه که سبب بیکاری تعدادی از کارگران می شود و لزوم حمایت از این افراد ، سبب شده است تا در قانون کار و قانون بیمه بیکاری حمایت هایی در خصوص این قبیل کارگران وضع شود که... [بیشتر...]

بازنشستگی تامین اجتماعی 1398/09/16
بازنشستگی تامین اجتماعی
بازنشستگی یعنی دست کشیدن از فعالیت حرفه ای و دریافت مستمری از صندوق بازنشستگی ، که در ایران کارگران مشمول قانون کار از خدمات بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی استفاده می کنن... [بیشتر...]

مشاغل سخت و زیان آور 1398/09/16
مشاغل سخت و زیان آور
مشاغل سخت و زیان آور به دلیل شرایط حساسی که دارند زیر ذره بین قانون قرار دارند ؛ چرا که کارگران این مشاغل در معرض خطرات جدی قرار دارند و از آن جا که قانون کار نسبت به کارگران ... [بیشتر...]

شرایط کار زنان در قانون کار 1398/09/08
شرایط کار زنان در قانون کار
در این مقاله به بررسی شرایط کار زنان در قانون کار می پردازیم . ... [بیشتر...]

شرایط کار نوجوانان در قانون کار 1398/09/06
شرایط کار نوجوانان در قانون کار
کارگر نوجوان به نیروی کاری گفته می شود که در بازه سنی 15 تا 18 سال قرار دارند و به دلیل کم سن بودن باید مورد آزمایش های پزشکی قرار گیرند و ساعات کاری کمتری نسبت به سایر کارگرا... [بیشتر...]

تعطیلات کارگران در قانون کار 1398/09/06
تعطیلات کارگران در قانون کار
پیش بینی مدت زمانی برای اوقات فراغت کارگران سبب شده است که روزهایی به عنوان تعطیل هفتگی ( روز جمعه ) و روزهایی نیز به عنوان تعطیلات رسمی برای آنها در نظر گرفته شود . ... [بیشتر...]

موارد تعلیق قرارداد کار
موارد تعلیق قرارداد کار
در این مقاله به بررسی موارد تعلیق قرارداد کار می پردازیم . ... [بیشتر...]

مرخصی استحقاقی قانون کار 1398/09/03
مرخصی استحقاقی قانون کار
یکی از انواع مرخصی های قانون کار ، مرخصی استحقاقی یا مرخصی سالانه است که این نوع از مرخصی به صورت یکسان برای کلیه مشمولان قانون کار اعم از کارگران و کارمندان به مدت یک ما... [بیشتر...]

آثار توقیف یا بازداشت کارگر در قانون کار 1398/09/03
آثار توقیف یا بازداشت کارگر در قانون کار
در شرایطی که کارگران مشمول قانون کار به خاطر شکایت کارفرما توقیف یا بازداشت شده ولی بی گناهی آنها ثابت شود ، کارفرما مکلف است حقوق این مدت را به وی بپردازد . ... [بیشتر...]

مرخصی بارداری قانون کار 1398/09/02
مرخصی بارداری قانون کار
در قانون کار مرخصی بارداری بانوان به مدت 3 ماه یا 90 روز تعیین شده است که البته این مدت زمان ، با تصویب قوانین بعدی به شش ماه و نه ماه افزایش یافته است . ... [بیشتر...]

مرخصی بدون حقوق قانون کار 1398/09/02
مرخصی بدون حقوق قانون کار
یکی از انواع مرخصی های پیش بینی شده در قانون کار ، مرخصی بدون حقوق است که در این نوع از مرخصی ، مشمولان قانون کار اعم از کارگران و کارمندان می توانند به مدت دو سال از مرخصی به... [بیشتر...]

مرخصی تحصیلی قانون کار 1398/09/01
مرخصی تحصیلی قانون کار
یکی از انواع مرخصی های پیش بینی شده در قانون کار ، مرخصی تحصیلی است که به موجب آن ، مشمولان قانون کار اعم از کارمندان بخش خصوصی و کارگران کارگاه ها می توانند برای طی دوره... [بیشتر...]

حمایت از کارگران در قانون کار 1398/09/01
حمایت از کارگران در قانون کار
حقوق کار رشته ای از حقوق است که اصولا با جنبه حمایتی آن شناخته می شود ؛ به این معنا که در این رشته از حقوق ، اصل بر حمایت از کارگران می باشد و همه مقررات در این راستا تدوین شد... [بیشتر...]

آمره بودن حقوق کار 1398/08/29
آمره بودن حقوق کار
آمره بودن حقوق کار به معنای آن است که قواعدی در قانون مورد پیش بینی قرار گرفته است که عمل کردن به آنها و درج آنها در قراردادهای کاری الزامی بوده و هیچیک از کارگر و کارفرما نمی... [بیشتر...]

قرارداد کار معین و مشخص 1398/08/28
قرارداد کار معین و مشخص
قرارداد کار می تواند به صورت قرارداد کاری مشخص و معین منعقد شود و همانطور که از نام آن پیداست ، قرارداد کار معین به قراردادی گفته می شود که برای یک کار مشخص و معین بسته شده و ... [بیشتر...]

قرارداد کار کتبی و شفاهی 1398/08/26
قرارداد کار کتبی و شفاهی
بر اساس قانون کار ، قراردادهای کاری میان کارگر و کارفرما می توانند به دو صورت قرارداد کار کتبی و قرارداد کار به صورت شفاهی منعقد شوند . این دو نوع قرارداد با یکدیگر تفاوت داشت... [بیشتر...]

قرارداد کار دائم چیست 1398/08/26
قرارداد کار دائم چیست
بر اساس قانون کار ، یکی از انواع قراردادهای کار ، قرارداد کار دائم است . از جمله شرایط قرداد دائمی آن است برای مدت غیر موقت یا نامحدود منعقد می شود . یکی از مهم ترین ویژگی ها ... [بیشتر...]

قرارداد کار موقت 1398/08/26
قرارداد کار موقت
یکی از انواع قراردادهای کار بر اساس قانون ، قراردادهای کار برای مدت موقت می باشد و همانگونه که از نام آن پیداست ، قرارداد کار موقت در شرایطی مورد استفاده قرار می گیرد که کار ب... [بیشتر...]

منع بهره کشی یا استثمار کارگران 1398/08/26
منع بهره کشی یا استثمار کارگران
در این مقاله به بررسی منع بهره کشی یا استثمار کارگران می پردازیم . ... [بیشتر...]

حق آزادی انتخاب شغل 1398/08/26
حق آزادی انتخاب شغل
در این مقاله به بررسی حق آزادی انتحاب شغل می پردازیم . ... [بیشتر...]

تفسیر مفاد ماده 188 قانون کار 1398/08/21
تفسیر مفاد ماده 188 قانون کار
در این مقاله به بررسی تفسیر مفاد ماده 188 قانون کار می پردازیم . ... [بیشتر...]

مجازات کار اجباری در قانون کار 1398/08/21
مجازات کار اجباری در قانون کار
در این مقاله به بررسی مجازات کار اجباری در قانون کار می پردازیم . ... [بیشتر...]

سندیکای کارگری چیست 1398/08/20
سندیکای کارگری چیست
کارگر و کارفرما همیشه موضوعات مورد توجه قانونگذار بوده اند . روابط میان این دو گروه و نابرابری همیشگی آن ها باعث شده تا قانون چتر حمایتی خود را بر سر کارگران باز نگه دارد . یک... [بیشتر...]

تعریف کارگاه در قانون کار 1398/08/19
تعریف کارگاه در قانون کار
در این مقاله به بررسی تعریف کارگاه در قانون کار می پردازیم . ... [بیشتر...]

منع کار اجباری در نظام های حقوقی 1398/08/18
منع کار اجباری در نظام های حقوقی
در این مقاله به بررسی منع کار اجباری در نظام های حقوقی می پردازیم . ... [بیشتر...]

شغل های استثنا از شمول قانون کار 1398/08/18
شغل های استثنا از شمول قانون کار
در این مقاله به بررسی شغل های استثنا از شمول قانون کار می پردازیم . ... [بیشتر...]

مفهوم کارگر در قانون کار 1398/08/17
مفهوم کارگر در قانون کار
در این مقاله به بررسی مفهوم کارگر در قانون کار می پردازیم . ... [بیشتر...]

قانون کار جمهوری اسلامی ایران 1398/08/17
قانون کار جمهوری اسلامی ایران
در این مقاله به بررسی قانون کار جمهوری اسلامی ایران می پردازیم . ... [بیشتر...]

بخشنامه شورای عالی کار افزایش حقوق سال 1398/08/17
بخشنامه شورای عالی کار افزایش حقوق سال
یکی از وظایفی که به موجب قانون کار ، بر عهده شورای عالی کار می باشد، تصویب بخشنامه ای در رابطه با افزایش حقوق سال بعد کارگران می باشد.  بخشنامه شورای عالی کار در راب... [بیشتر...]

مرخصی زایمان تامین اجتماعی چند ماه است ؟ 1398/08/14
مرخصی زایمان تامین اجتماعی چند ماه است ؟
مرخصی زایمان  تامین اجتماعی، در طی سال های گذشته، همواره یکی از نگرانی های اصلی زنان و مادران شاغل بوده که به دلیل مخالفت سازمان تامین اجتماعی، تنها درصورت... [بیشتر...]

وظایف شورای عالی کار 1398/08/13
وظایف شورای عالی کار
در این مقاله به بررسی وظایف شورای عالی کار می پردازیم . ... [بیشتر...]

شورای عالی کار و اعضای آن 1398/08/12
شورای عالی کار و اعضای آن
اعضای شورای عالی کار شامل نمایندگان کارگران ، نمایندگان کارفرمایان و وزیر کار و امور اجتماعی می باشد و دبیرخانه شورای عالی کار در وزارت کار و امور اجتماعی ... [بیشتر...]

منابع داخلی و خارجی حقوق کار 1398/08/12
منابع داخلی و خارجی حقوق کار
در این مقاله به بررسی منابع داخلی و خارجی حقوق کار می پردازیم . ... [بیشتر...]

مقاوله نامه و توصیه نامه های سازمان بین المللی کار 1398/08/11
مقاوله نامه و توصیه نامه های سازمان بین المللی کار
در این مقاله به بررسی مقاوله نامه و توصیه نامه های سازمان بین المللی کار می پردازیم . ... [بیشتر...]

سازمان بین المللی کار و ارکان آن 1398/08/11
سازمان بین المللی کار و ارکان آن
در این مقاله به بررسی سازمان بین المللی کار و ارکان آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

ساعت کار قانون کار 1398/02/07
ساعت کار قانون کار
در این مقاله به بررسی ساعت کار کارگران طبق قانون کار می پردازیم .  ... [بیشتر...]

هیات تشخیص برای حل اختلاف کارگر و کارفرما 1398/01/18
هیات تشخیص برای حل اختلاف کارگر و کارفرما
در این مقاله به بررسی هیات تشخیص برای حل اختلاف کارگر و کارفرما می پردازیم .  ... [بیشتر...]

هیات حل اختلاف کار بین کارگر و کارفرما 1398/01/17
هیات حل اختلاف کار بین کارگر و کارفرما
در این مقاله به بررسی هیات حل اختلاف کار بین کارگر و کارفرما می پردازیم . ... [بیشتر...]

مراجع رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما 1398/01/17
مراجع رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما
در این مقاله به بررسی مراجع رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما می پردازیم . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top