دینا » برچسب ها » سهم الارث

مطالب مربوط به برچسب: "سهم الارث"

مقالات آموزشی
قتل مورث مانعی برای ارث بردن 1397/10/30
قتل مورث مانعی برای ارث بردن
در این مقاله به بررسی قتل مورث مانعی برای ارث بردن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

ارث زوج و زوجه 1397/10/19
ارث زوج و زوجه
در این مقاله به بررسی ارث زوج و زوجه می پردازیم . ... [بیشتر...]

موانع ارث در قانون مدنی 1397/03/30
موانع ارث در قانون مدنی
در این مقاله موانع ارث به چه معناست و موانع ارث در قانون مدنی کدامند را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

شرایط و نحوه برخورداری از حقوق متوفی 1397/10/09
شرایط و نحوه برخورداری از حقوق متوفی
در این مقاله به بررسی شرایط و نحوه برخورداری از حقوق متوفی می پردازیم . ... [بیشتر...]

مالیات بر ارث و نحوه محاسبه آن 1397/10/03
مالیات بر ارث و نحوه محاسبه آن
اموال به جا مانده از متوفی بعد از فوت او بین وراثش تقسیم می شوند . قبل از تقسیم اموال باید دیون او اعم از بدهی ، مهریه و یا مالیات از ماترک کسر شود . یکی از این دیون مالیات بر... [بیشتر...]

محرومیت از ارث 1397/09/26
محرومیت از ارث
در این مقاله به بررسی محرومیت از ارث می پردازیم .  ... [بیشتر...]

ارث غایب مفقودالاثر 1397/08/29
ارث غایب مفقودالاثر
در این مقاله به بررسی غایب مفقود الاثر و تعلق ارث به غایب مفقود الاثر می پردازیم .  ... [بیشتر...]

سهم الارث جنین 1397/08/29
سهم الارث جنین
در این مقاله ارث ، ارث جنین و شرایط ارث بردن جنین را مورد بررسی قرار خواهیم داد .  ... [بیشتر...]

سهم ارث دو زن از شوهر 1397/08/22
سهم ارث دو زن از شوهر
در این مقاله به بررسی سهم ارث زن از شوهر و سهم الارث دو زن از یک شوهر خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

گواهی انحصار وراثت چیست ، مراحل دریافت و مدارک لازم 1397/08/21
گواهی انحصار وراثت چیست ، مراحل دریافت و مدارک لازم
در این مقاله به بررسی گواهی انحصار وراثت چیست ، مراحل دریافت و مدارک لازم  می پردازیم .  ... [بیشتر...]

طبقات و درجات ارث 1397/08/06
طبقات و درجات ارث
در این مقاله به بررسی طبقات و درجات ارث می پردازیم .  ... [بیشتر...]

سهم ارث پدر از فرزند 1399/10/07
سهم ارث پدر از فرزند
در میان طبقات ارث ، پدر در طبقه اول قرار گرفته و در کنار سایر وراث طبقه اول یعنی مادر و فرزندان ارث می برد . به طور کلی ، در فرض عدم وجود مادر و فرزندان ، پدر ، تمام ترکه را&n... [بیشتر...]

سهم ارث مادر از فرزند 1399/10/06
سهم ارث مادر از فرزند
سهم ارث مادر متوفی با توجه به حضور و عدم حضور سایر وراث ، دارای حالت های متفاوتی می باشد . به طور کلی ، در فرض عدم وجود پدر و فرزندان ، سهم الارث مادر ، تمام ترکه است . در حال... [بیشتر...]

حالت های مختلف سهم الارث دختران 1398/10/28
حالت های مختلف سهم الارث دختران
حالت های مختلف ارث بردن دختر از پدر و مادر خود ، عبارت است از این که وراث منحصر به دختر یا دختران متوفی باشد ، وراث پدر و مادر و دختر متوفی باشند و&nb... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

وبلاگ هیواتک

Top