دینا » برچسب ها » دیه

مطالب مربوط به برچسب: "دیه"

مقالات آموزشی
نحوه تقسیم دیه بین اولیای دم 1397/10/06
نحوه تقسیم دیه بین اولیای دم
در این مقاله به بررسی نحوه تقسیم دیه بین اولیای دم می پردازیم .  ... [بیشتر...]

میزان دیه شنوایی و کر شدن 1397/10/01
میزان دیه شنوایی و کر شدن
در این مقاله به بررسی دیه شنوایی و کر شدن می پردازیم . ... [بیشتر...]

قصاص نفس چیست و شرایط اعمال آن 1397/09/27
قصاص نفس چیست و شرایط اعمال آن
در این مقاله به بررسی قصاص نفس و شرایط اعمال آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات تعزیری چیست 1397/09/03
مجازات تعزیری چیست
در این مقاله به بررسی اینکه مجازات تعزیری چیست می پردازیم .   ... [بیشتر...]

دیه سقط جنین 1397/06/13
دیه سقط جنین
بر اساس قانون و شرع ، در صورتی که زن بارداری جنین خود را سهوا و یا عمدا سقط کرده و از بین ببرد ، باید دیه آن را بپردازد . میزان دیه با توجه به آنکه جنین در چند ماهگی سقط می شو... [بیشتر...]

مسئول پرداخت دیه 1397/06/13
مسئول پرداخت دیه
در این مقاله به بررسی مسئول پرداخت دیه می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مبلغ دیه کامل انسان 1397/06/12
مبلغ دیه کامل انسان
دیه مجازاتی است که بر مجرمین جنایات علیه تمامیت جسمانی اعمال می شود . قیمت و مبلغی که به عنوان دیه جرم باید پرداخت شود ، بستگی به نرخ تعیین شده آن دارد که این نرخ هم... [بیشتر...]

دیه قطع نخاع 1397/06/11
دیه قطع نخاع
در این مقاله به بررسی دیه قطع نخاع می پردازیم .  ... [بیشتر...]

دیه شکستن ستون فقرات 1397/06/11
دیه شکستن ستون فقرات
برای شکستن ستون فقرات در قانون مجازات اسلامی مجازات دیه تعیین شده است . در صورتی که آسیب ستون فقرات درمان نشود ، دیه کامل به همراه خواهد داشت . البته در صورتی که آسیب به ستون ... [بیشتر...]

دیه شکستن ، در رفتن و ترک خوردن استخوان دنده 1397/06/10
دیه شکستن ، در رفتن و ترک خوردن استخوان دنده
در این مقاله به بررسی دیه استخوان دنده می پردازیم .  ... [بیشتر...]

دیه از بین بردن و فلج شدن لب 1397/06/10
دیه از بین بردن و فلج شدن لب
در این مقاله به بررسی دیه لب می پردازیم .   ... [بیشتر...]

دیه پارگی لب 1397/06/07
دیه پارگی لب
در این مقاله به بررسی دیه پارگی هر دو لب و دیه پارگی یکی از دو لب می پردازیم .   ... [بیشتر...]

دیه پاره شدن پرده گوش 1397/06/07
دیه پاره شدن پرده گوش
مانند سایر اعضای بدن انسان ، پاره کردن پرده گوش نیز دیه داشته و مرتکب ، ممکن است محکوم به پرداخت کردن دیه پارگی پرده گوش بشود . ... [بیشتر...]

دیه ریش 1397/06/06
دیه ریش
در این مقاله به دیه ریش می پردازیم . ... [بیشتر...]

دیه کندن موی سر زن 1397/06/05
دیه کندن موی سر زن
در این مقاله به بررسی دیه کندن مو سر مرد می پردازیم .  ... [بیشتر...]

دیه کندن موی سر مرد 1397/06/05
دیه کندن موی سر مرد
در این مقاله به بررسی دیه کندن مو سر مرد می پردازیم .  ... [بیشتر...]

دیه زوال عقل یا نقصان عقلی 1397/06/04
دیه زوال عقل یا نقصان عقلی
در این مقاله به دیه زوال یا نقصان عقل ، زوال یا نقصان عقل بر اثر حادثه و قصاص مرتکب می پردازیم .  ... [بیشتر...]

دیه به کما رفتن 1397/06/04
دیه به کما رفتن
بر اساس قانون مجازات اسلامی ، در صورتی که شخصی به دیگری آسیب هایی وارد سازد که منجر به کما رفتن و بیهوشی شود ، دیه یا ارش برای کما و عوارض ناشی از کما ثابت خواهد بود . ال... [بیشتر...]

دیه پارگی پلک 1397/06/03
دیه پارگی پلک
در این مقاله به بررسی دیه پارگی پلک می پردازیم . ... [بیشتر...]

دیه از بین بردن پلک 1397/06/03
دیه از بین بردن پلک
در این مقاله به بررسی دیه از بین بردن پلک  می پردازیم . ... [بیشتر...]

دیه از دست دادن حس بویایی 1397/06/01
دیه از دست دادن حس بویایی
 در این مقاله به دیه از بین رفتن حس بویایی می پردازیم .  ... [بیشتر...]

مجازات جرم ضرب و شتم پلیس 1400/04/15
مجازات جرم ضرب و شتم پلیس
به طور کلی ضرب و جرح و کتک زدن دیگران چه افراد عادی و چه پلیس و مامور منجر به صدور حکم محکومیت خواهد شد و ضرب و شتم و کتک زدن پلیس و مامور بسته به میزان صدمات وارد شده می توان... [بیشتر...]

دیه شکستگی ، ترک خوردن و در رفتگی استخوان ترقوه 1397/05/30
دیه شکستگی ، ترک خوردن و در رفتگی استخوان ترقوه
دیه مجازاتی است که مقدار آن در قانون مشخص شده است و اعضایی که به صورت جفت در بدن وجود دارند دیه آنها نصف دیه کامل است و اعضایی که به صورت تکی وجود دارند ، از بین رفتن آن ... [بیشتر...]

دیه در آوردن چشم و از بین بردن آن 1397/05/30
دیه در آوردن چشم و از بین بردن آن
در این مقاله به بررسی دیه از بین بردن چشم می پردازیم . ... [بیشتر...]

دیه پارگی ، از بین بردن و فلج کردن لاله گوش 1397/05/29
دیه پارگی ، از بین بردن و فلج کردن لاله گوش
در این مقاله به بررسی دیه از بین بردن لاله گوش ، دیه پاره کردن لاله گوش و دیه فلج کردن لاله گوش می پردازیم . ... [بیشتر...]

دیه از بین رفتن دندان 1397/05/28
دیه از بین رفتن دندان
در این مقاله به بررسی دیه از بین بردن همه دندان ها ، دیه از بین بردن دندان های جلو و دیه از بین رفتن دندان های عقب می پردازیم . ... [بیشتر...]

دیه از ریشه کندن و شکستن دندان شیری 1397/05/28
دیه از ریشه کندن و شکستن دندان شیری
در این مقاله به بررسی دیه کندن دندان شیری در صورت رویش مجدد ، عدم رویش مجدد و دیه شکستن دندان شیری می پردازیم . ... [بیشتر...]

دیه کوری چشم و کاهش بینایی 1397/05/27
دیه کوری چشم و کاهش بینایی
کور کردن چشم دیگران در قانون مجازات اسلامی دیه تعیین شده است . بر این اساس در صورتی که شخصی هر دو چشم دیگری را کور کرده و بینایی آن را از بین ببرد ، باید دیه کامل بپردازد ؛ ام... [بیشتر...]

دیه شکستن گردن و نقص آن 1397/05/27
دیه شکستن گردن و نقص آن
در این مقاله به دیه شکستن گردن و کج شدن آن ، دیه شکستن گردن بدون خمیدگی گردن و دیه ناقص شدن گردن می پردازیم . ... [بیشتر...]

مهلت پرداخت دیه 1397/05/25
مهلت پرداخت دیه
در این مقاله به بررسی مهلت پرداخت دیه در جرائم عمدی ، جرائم شبه عمد ، خطاء محض و توافق در مهلت پرداخت دیه می پردازیم . ... [بیشتر...]

محاسبه دیه در ماه حرام 1400/02/01
محاسبه دیه در ماه حرام
بر اساس قانون مجازات اسلامی ، یکی از موارد و شرایطی که سبب می شود مقدار دیه افزایش پیدا کرده و به اصطلاح تغلیظ شود ، آن است که قتلی در ماه های حرام اتفاق افتاده باشد و به دلیل... [بیشتر...]

دیه چیست و در چه مواردی باید پرداخت شود 1397/02/31
دیه چیست و در چه مواردی باید پرداخت شود
دیه یکی از انواع مجازات های پیش بینی شده در قانون است . در صورتی که شخصی جرم غیر عمدی علیه جان ، اعضای بدن و منافع اعضای بدن دیگری انجام دهد باید دیه بپردازد . همچنین در صورتی... [بیشتر...]

هزینه اعدام قاتل و تفاضل دیه آن 1398/03/12
هزینه اعدام قاتل و تفاضل دیه آن
در این مقاله به بررسی هزینه اعدام قاتل و تفاضل دیه آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

جرم سقط جنین و مجازات آن 1398/03/12
جرم سقط جنین و مجازات آن
در این مقاله به بررسی جرم سقط جنین و مجازات آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

دیه آسیب منجر به فوت 1398/02/14
دیه آسیب منجر به فوت
در این مقاله به بررسی دیه آسیب منجر به فوت می پردازیم .  ... [بیشتر...]

دیه اعضای بدن و نحوه تعیین آن 1398/02/12
دیه اعضای بدن و نحوه تعیین آن
در این مقاله به بررسی دیه اعضاء و نحوه تعیین آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

دیه نفس چیست 1398/02/11
دیه نفس چیست
در این مقاله به بررسی دیه نفس چیست ؟ می پردازیم . ... [بیشتر...]

نرخ دیه در سال 1398/01/21
نرخ دیه در سال
دیه، مالی است که در شرع  ، برای جنایت غیر عمدی بر نفس ، عضو ، یا منفعت ، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص امکان ندارد ، مقرر شده است. نرخ دیه در سال 1... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

ابلاغ بخش نامه نرخ کامل دیه
رئیس قوه قضاییه بخشنامه " نرخ دیه کامل در ماه‌های غیر حرام از ابتدای سال ۱۳۹۹ " را به تمامی مراجع قضایی ابلاغ کرد . با توجه به بررسی‌های بعمل آمده قیم... [بیشتر...]


عدم تعلق دیه و خسارت به رانندگان فاقد گواهی نامه معتبر
دیوان عالی کشور اعلام کرد: اگر راننده‌ای گواهینامه معتبر رانندگی نداشته باشد حتی اگر بیمه حادثه ویژه راننده هم داشته باشد، دیه و خسارت از طریق شرکت‌های بیمه به وی تع... [بیشتر...]


راه اندازی کلینیک مجازی دیه و خسارات بیت المال
کلینیک مجازی دیه و خسارات بیت‌المال با هدف ارائه خدمت شایسته‌تر به شهروندان راه اندازی شد . ... [بیشتر...]


وبلاگ هیواتک

Top