» اثبات خیانت از طریق چت
1399/06/22
برای اثبات خیانت از طریق چت راه های مختلفی وجود دارد از جمله استعلام از طریق اپراتور و یا شبکه های اجتماعی ، اقرار خود فرد ، دسترسی به محتوای تلفن متهم و یا اقرار شاهدانی که ا... [بیشتر...]

» حق حبس چیست
1399/05/14
حق حبس در مفهوم کلی به این معناست که زوجه انجام وظایف زناشویی و تمکین را در گرو پرداخت تمام و کمال مهریه از جانب مرد قرار دهد . البته این امر شرایط خاص خودش را دارد از جمله آنکه مهریه حتما ب... [بیشتر...]

» تعرفه ثبت ازدواج و طلاق
1399/02/03
دفاتر ثبت ازدواج و طلاق برای ارائه خدمات در خصوص ثبت واقعه ازدواج و طلاق مستحق دریافت حق التحریر می باشند . البته باید تنها به میزان مشخص شده در تعرفه حق التحریر ثبت... [بیشتر...]

» عقدنامه ازدواج موقت و مندرجات آن
1398/12/20
عقد موقت در دفاتر ثبت ازدواج منعقد می گردد و سند با عنوان عقد شرعی به زوجین داده می شود که دارای مندرجات و مشخصاتی می باشد . مندرجات این عقدنامه به این صورت است که در صفحه نخست آیه ای ا... [بیشتر...]

» نمونه اظهارنامه استرداد جهیزیه
1398/12/20
بر اساس رویه قضایی ، زن مالک جهیزیه ای است که به منزل شوهر برده است ؛ فلذا قبل از اینکه به دادگاه مراجعه کرده و دادخواست استرداد جهیزیه دهد ،می تواند نمونه اظهارنامه ای تنظیم کرده و از ... [بیشتر...]

» مدارک لازم برای ثبت ازدواج دائم و موقت
1398/12/18
ثبت ازدواج دائم و موقت در دفترخانه های ثبت ازدواج و طلاق نیازمند ارائه مدارکی همچون شناسنامه ، کارت ملی ، اجازه پدر برای ازدواج خانم های دوشیزه و شهود می باشد که در صورت فراهم بودن مدارک مذک... [بیشتر...]

» وکالت زن برای بذل مدت در عقد موقت
1398/12/11
از آن جهت که بذل مدت در عقد موقت یا صیغه به اختیار مرد انجام می شود ، خود وی می تواند ضمن عقد نکاح موقت به زن وکالت بدهد که در صورت ایجاد شرایطی خاص و یا هر زمان که تمایل داشته باشد ، نسبت ب... [بیشتر...]

» نمونه دادخواست اجازه ازدواج دختر از دادگاه
1398/09/17
در صورتی که پدر بدون دلیل موجه از دادن اجازه ازدواج به دختر مضایقه نماید ، دختر می تواند نمونه دادخواست اجازه ازدواج تنظیم نموده و آن را به دادگاه ارائه نماید . ... [بیشتر...]

» اجازه پدر در ازدواج دوم دختر
1398/09/11
در این مقاله به بررسی اجازه پدر در ازدواج دوم دختر می پردازیم . ... [بیشتر...]

» پیامدهای قانونی ترک منزل توسط زن
1398/09/10
از آن جهت که زن مکلف به تمکین در قبال شوهر می باشد تا بتواند وظایف زناشویی خود را انجام بدهد ، ترک منزل از سوی زن و زندگی در محلی غیر از اقامتگاه شوهر ممکن است پیامدهای قانونی و عواقب حقوقی&... [بیشتر...]


Top