» شرایط ارث بردن زن بعد از طلاق
1398/12/26
بر اساس قانون مدنی زن و شوهر در صورتی از هم ارث می برند که رابطه زوجیت دائم میان آنها برقرار باشد ؛ با این حال در شرایطی ممکن است که زن بتواند پس از طلاق نیز از شوهر خود ارث ببرد و آن زمانی ... [بیشتر...]

» حالت های مختلف سهم الارث دختران
1398/10/28
هنگامی که شخصی فوت می کند اموال به جا مانده از او به طور غیرارادی بین وراث ، بر اساس قاعده نزدیک تر بودن به متوفی  تقسیم می شود که یکی از نزدیک ترین خویشاوندان متوفی فرزندان هستند ... [بیشتر...]

» ارث زوج و زوجه
1397/10/19
در این مقاله به بررسی ارث زوج و زوجه می پردازیم . ... [بیشتر...]

» مطالبه نفقه و مهریه از ارث شوهر فوت شده
1397/10/13
در این مقاله به بررسی مطالبه نفقه و مهریه از ارث شوهر فوت شده می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» شرایط و نحوه برخورداری از حقوق متوفی
1397/10/09
در این مقاله به بررسی شرایط و نحوه برخورداری از حقوق متوفی می پردازیم . ... [بیشتر...]

» مالیات بر ارث و نحوه محاسبه آن
1397/10/03
اموال به جا مانده از متوفی بعد از فوت او بین وراثش تقسیم می شوند . قبل از تقسیم اموال باید دیون او اعم از بدهی ، مهریه و یا مالیات از ماترک کسر شود . یکی از این دیون مالیات بر ارث می باشد که... [بیشتر...]

» محرومیت از ارث
1397/09/26
در این مقاله به بررسی محرومیت از ارث می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» ارث بردن فرزند رضاعی
1397/09/21
در این مقاله قرابت رضاعی ، شرایط ایجاد خویشاوندی رضاعی و ارث بردن فرزند رضاعی را بررسی می نماییم .  ... [بیشتر...]

» ارث فرزند نامشروع
1397/09/21
در این مقاله به بررسی ارث فرزند نامشروع و شرایط ارث بردن فرزند نامشروع خواهیم پرداخت .   ... [بیشتر...]

» تقسیم ارث پدر و مصادیق آن
1397/09/14
در این مقاله به بررسی تقسیم ارث پدر و مصادیق آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

صفحات: 1 2

Top