» وصیت نامه چیست
1399/01/07
هر فرد می تواند با نوشتن یک وصیت نامه ، انجام امر یا اموری را برای بعد از فوت به عهده دیگران قرار بدهد و یا اینکه مقداری از اموالش را به دیگران انتقال دهد که این وصیتنامه به شکل وصیتنام... [بیشتر...]

» وصیت نامه شفاهی یا لفظی
1398/06/16
در این مقاله به بررسی وصیت نامه شفاهی یا لفظی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

» اعتبار وصیت نامه شفاهی
1398/06/16
در این مقاله اعتبار وصیت نامه شفاهی را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

» موصی له کیست و شرایط آن
1397/07/03
بر اساس قانون مدنی ، وصیت را می توانیم به دو نوع وصیت عهدی و وصیت تملیکی تقسیم بندی نماییم . به طور کلی ، هر وصیت چهار رکن خواهد داشت . ارکان وصی... [بیشتر...]

» ارکان وصیت
1397/07/02
در این مقاله به بررسی وصیت ، اقسام وصیت ، ارکان وصیت تملیکی و عهدی خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

» وصیت چیست
1397/06/19
در این مقاله به بررسی وصیت ، ارکان وصیت ، اقسام وصیت و میزان وصیت خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

» وصایت چیست و تفاوت آن با وصیت
1397/05/24
در این مقاله به بررسی وصایت در قانون مدنی ، تفاوت وصایت با وصیت و تفاوت وصایت با قیمومت خواهیم پرداخت .  ... [بیشتر...]

» اقسام وصیت اعم از عهدی و تملیکی
1397/03/19
وصیت کردن را می توان طبق یک تقسیم بندی ، شامل وصیت عهدی یعنی تعهد به انجام کار و وصیت تملیکی یعنی وصیتی که به موجب آن مالی به دیگری تملیک می شود ، دانست که هر یک از این دو نوع وصیت ، اح... [بیشتر...]

» انواع وصیت نامه
1397/02/06
در این مقاله به بررسی انواع وصیت نامه اعم از وصیت نامه دست نویس ( خودنوشت ) ، وصیت نامه سری و وصیت نامه رسمی ( محضری ) مطابق قانون می پردازیم . ... [بیشتر...]

» تا چه میزان از اموال را می توان وصیت کرد ؟
1397/02/06
در این مقاله به موضوعاتی همچون وصیت تا ثلث اموال و وصیت بیشتر از ثلث اموال خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

صفحات: 1

Top