» اقسام وصیت اعم از عهدی و تملیکی
1397/03/19
در این مقاله به دنبال آن هستیم تا اقسام وصیت اعم از وصیت تملیکی و وصیت عهدی را مورد بررسی قرار دهیم . ... [بیشتر...]

» انواع وصیت نامه
1397/02/06
در این مقاله به بررسی انواع وصیت نامه اعم از وصیت نامه دست نویس ( خودنوشت ) ، وصیت نامه سری و وصیت نامه رسمی ( محضری ) مطابق قانون می پردازیم . ... [بیشتر...]

» تا چه میزان از اموال را می توان وصیت کرد ؟
1397/02/06
در این مقاله به موضوعاتی همچون وصیت تا ثلث اموال و وصیت بیشتر از ثلث اموال خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

صفحات: 1

وصیت
Top