» دیه بخیه جراحات سر و صورت
1397/08/05
در این مقاله به بررسی دیه بخیه جراحات سر و صورت می پردازیم .    ... [بیشتر...]

» دیه سقط جنین
1397/06/13
در این مقاله به بررسی دیه سقط جنین می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» دیه خراشیدگی صورت و بدن
1397/06/12
در این مقاله به بررسی دیه خراشیدگی پوست می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» دیه شکستن ستون فقرات
1397/06/11
در این مقاله به بررسی دیه شکستن ستون فقرات می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» دیه قطع نخاع
1397/06/11
در این مقاله به بررسی دیه قطع نخاع می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» دیه از بین بردن و فلج شدن لب
1397/06/10
در این مقاله به بررسی دیه لب می پردازیم .   ... [بیشتر...]

» دیه شکستن ، در رفتن و ترک خوردن استخوان دنده
1397/06/10
در این مقاله به بررسی دیه استخوان دنده می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» دیه پاره شدن پرده گوش
1397/06/07
مانند سایر اعضای بدن انسان ، پاره کردن پرده گوش نیز دیه داشته و مرتکب ، ممکن است محکوم به پرداخت کردن دیه پارگی پرده گوش بشود . ... [بیشتر...]

» دیه پارگی لب
1397/06/07
در این مقاله به بررسی دیه پارگی هر دو لب و دیه پارگی یکی از دو لب می پردازیم .   ... [بیشتر...]

» دیه ریش
1397/06/06
در این مقاله به دیه ریش می پردازیم . ... [بیشتر...]

صفحات: 1 2 3

ضرب و جرح
Top