» طلاق به خاطر خیانت
1399/06/17
طلاق گرفتن به دلیل خیانت مرد به زن و یا برعکس باید بر اساس شواهد و دلایل کافی صورت پذیرد و هر کدام از طرفین باید با راه های اثبات خیانت آشنا باشند تا با ارائه آن به دادگاه خانواده با در... [بیشتر...]

» عدم حضور زوجین در طلاق توافقی
1399/05/25
طلاق توافقی یکی از انواع طلاق هاست که در آن طرفین اصولا در خصوص حقوق مالی و غیر مالی به توافق رسیده اند . زوجین در این نوع از طلاق می توانند وکیل گرفته و بدون حضور آن ها مراحل طلاق انجا... [بیشتر...]

» تقسیم اموال بعد از طلاق
1399/05/20
بر اساس قانون ، استقلال مالی زن و مرد به رسمیت شناخته شده و علی رغم تاهل چه در طول زندگی مشترک و چه بعد از طلاق هر کس حق دخل و تصرف در اموال خودش را دارد . البته در شرایطی که مرد ش... [بیشتر...]

» نحله چیست
1399/03/07
به موجب قانون به غیر از مهریه در شرایط خاصی حقوق دیگری نیز برای زن در نظر گرفته شده است . یکی از این حقوق ، نحله نام دارد که در لغت به معنی بخشش می باشد . زمانی که زنی مستحق دریافت اجرت المث... [بیشتر...]

» در چه مواردی زن حق طلاق دارد
1399/03/06
بر اساس قوانین ما حق طلاق به مردان اختصاص داشته و زنان تنها در موارد محصوری که در قانون به آن ها اشاره شده است ، می توانند تقاضای طلاق کنند . از جمله موارد و معاذیری که زن می تواند... [بیشتر...]

» حق طلاق چیست
1399/03/03
بر اساس ماده 1133 قانون مدنی حق طلاق را برای مردان حتی بدون داشتن هیچ عذر موجهی به رسمیت شناخته شده است . بنابراین اراده و اختیار مطلق طلاق با مرد است اما این به این معنا نیست که می تواند را... [بیشتر...]

» بند اکراه در طلاق
1399/02/29
قانون حق طلاق را صرفا برای مرد قائل شده و طلاق از جانب زن تنها موارد مشخصی را که به موجب قانون به آن اختصاص داده شده ، شامل می شود . یکی از بند هایی که قرار بود به این موارد اضافه ... [بیشتر...]

» نحوه پیگیری دادخواست طلاق
1399/01/12
در حال حاضر ثبت و پیگیری دادخواست طلاق از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی تحت عنوان سامانه ثنا امکان پذیر شده است که پس از ثبت نام در این سامانه و وارد کردن اطلاعاتی همچون کد ملی و رمز پرو... [بیشتر...]

» حکم قانونی ترک منزل توسط مرد
1398/09/18
ترک خانه از طرف شوهر پیامدهای قانونی مهمی را به همراه خواهد داشت که از جمله آنها می توان به امکان شکایت کیفری از مرد به جرم ترک انفاق و ایجاد شدن حق طلاق برای زوجه اشاره کرد . ... [بیشتر...]

» نحوه طلاق فرد مجنون
1398/09/16
به موجب قانون مدنی ، اشخاص مجنون یا دیوانه ، فاقد قوه تعقل و درک کافی از شرایط پیرامون می باشند و به نوعی محجور محسوب می شوند . لذا این اشخاص قادر به انجام برخی از اعمال حقوقی... [بیشتر...]


Top