» نحله چیست
1399/03/07
به موجب قانون به غیر از مهریه در شرایط خاصی حقوق دیگری نیز برای زن در نظر گرفته شده است . یکی از این حقوق ، نحله نام دارد که در لغت به معنی بخشش می باشد . زمانی که زنی مستحق دریافت اجرت المث... [بیشتر...]

» در چه مواردی زن حق طلاق دارد
1399/03/06
بر اساس قوانین ما حق طلاق به مردان اختصاص داشته و زنان تنها در موارد محصوری که در قانون به آن ها اشاره شده است ، می توانند تقاضای طلاق کنند . از جمله موارد و معاذیری که زن می تواند... [بیشتر...]

» حق طلاق چیست
1399/03/03
بر اساس ماده 1133 قانون مدنی حق طلاق را برای مردان حتی بدون داشتن هیچ عذر موجهی به رسمیت شناخته شده است . بنابراین اراده و اختیار مطلق طلاق با مرد است اما این به این معنا نیست که می تواند را... [بیشتر...]

» بند اکراه در طلاق
1399/02/29
قانون حق طلاق را صرفا برای مرد قائل شده و طلاق از جانب زن تنها موارد مشخصی را که به موجب قانون به آن اختصاص داده شده ، شامل می شود . یکی از بند هایی که قرار بود به این موارد اضافه ... [بیشتر...]

» نحوه پیگیری دادخواست طلاق
1399/01/12
در حال حاضر ثبت و پیگیری دادخواست طلاق از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی تحت عنوان سامانه ثنا امکان پذیر شده است که پس از ثبت نام در این سامانه و وارد کردن اطلاعاتی همچون کد ملی و رمز پرو... [بیشتر...]

» حکم قانونی ترک منزل توسط مرد
1398/09/18
ترک خانه از طرف شوهر پیامدهای قانونی مهمی را به همراه خواهد داشت که از جمله آنها می توان به امکان شکایت کیفری از مرد به جرم ترک انفاق و ایجاد شدن حق طلاق برای زوجه اشاره کرد . ... [بیشتر...]

» نحوه طلاق فرد مجنون
1398/09/16
به موجب قانون مدنی ، اشخاص مجنون یا دیوانه ، فاقد قوه تعقل و درک کافی از شرایط پیرامون می باشند و به نوعی محجور محسوب می شوند . لذا این اشخاص قادر به انجام برخی از اعمال حقوقی... [بیشتر...]

» شرایط صحت صیغه طلاق
1398/09/16
یکی از مهم ترین راه ها و روش هایی که به رابطه زوجیت میان زن و شوهر خاتمه می دهد ، طلاق است که با طی تشریفات خاص خود ، موجب انحلال رابطه زوجیت خواهد شد . به موجب قانون ، طی تشریفات لازم برای ... [بیشتر...]

» طلاق عسر و حرج چیست
1398/09/15
در صورتی که زن با سختی و دشواری غیر متعارفی در زندگی زناشویی با مرد مواجه شود که ادامه زندگی برای وی سخت و غیر قابل تحمل باشد ، می تواند به دادگاه مراجعه کرده و درخواست طلاق عسر و حرج نماید ... [بیشتر...]

» طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه
1398/07/15
در این مقاله طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]


Top