» نحوه پیگیری دادخواست طلاق
1399/01/12
در حال حاضر ثبت و پیگیری دادخواست طلاق از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی تحت عنوان سامانه ثنا امکان پذیر شده است که پس از ثبت نام در این سامانه و وارد کردن اطلاعاتی همچون کد ملی و رمز پرو... [بیشتر...]

» حکم قانونی ترک منزل توسط مرد
1398/09/18
ترک خانه از طرف شوهر پیامدهای قانونی مهمی را به همراه خواهد داشت که از جمله آنها می توان به امکان شکایت کیفری از مرد به جرم ترک انفاق و ایجاد شدن حق طلاق برای زوجه اشاره کرد . ... [بیشتر...]

» نحوه طلاق فرد مجنون
1398/09/16
به موجب قانون مدنی ، اشخاص مجنون یا دیوانه ، فاقد قوه تعقل و درک کافی از شرایط پیرامون می باشند و به نوعی محجور محسوب می شوند . لذا این اشخاص قادر به انجام برخی از اعمال حقوقی... [بیشتر...]

» شرایط صحت صیغه طلاق
1398/09/16
یکی از مهم ترین راه ها و روش هایی که به رابطه زوجیت میان زن و شوهر خاتمه می دهد ، طلاق است که با طی تشریفات خاص خود ، موجب انحلال رابطه زوجیت خواهد شد . به موجب قانون ، طی تشریفات لازم برای ... [بیشتر...]

» طلاق عسر و حرج چیست
1398/09/15
در صورتی که زن با سختی و دشواری غیر متعارفی در زندگی زناشویی با مرد مواجه شود که ادامه زندگی برای وی سخت و غیر قابل تحمل باشد ، می تواند به دادگاه مراجعه کرده و درخواست طلاق عسر و حرج نماید ... [بیشتر...]

» طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه
1398/07/15
در این مقاله طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

» مصادیق عسر و حرج زن در قانون
1398/07/15
در این مقاله مصادیق عسر و حرج زن در قانون را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

» توافق نامه طلاق توافقی و اعتبار آن
1398/06/13
در این مقاله به بررسی اینکه توافق نامه طلاق توافقی چیست و اعتبار آن چگونه است می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» نحوه تنظیم صورتجلسه طلاق توافقی و نمونه آن
1398/06/13
در این مقاله به بررسی نحوه تنظیم صورتجلسه طلاق توافقی وارائه نمونه آن خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

» تنصیف اموال مرد در طلاق توافقی
1398/04/31
در این مقاله به بررسی شرط تنصیف اموال مرد در طلاق توافقی می پردازیم . ... [بیشتر...]


طلاق
Top