» اثبات رابطه نامشروع از طریق پیامک
1397/12/09
در این مقاله به بررسی اثبات رابطه نامشروع از طریق پیامک می پردازیم . ... [بیشتر...]

» تفخیذ چیست ، مجازات و اثبات آن
1397/09/26
تفخیذ ، یک رابطه جنسی بین دو هم جنس محسوب می شود که براساس گفته قانون و شرع : " عبارت است قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران ها با نشیمنگاه انسان مذکر دیگری ."مجازات این عمل ه... [بیشتر...]

» مساحقه چیست ، حکم و نحوه اثبات آن
1397/09/17
مساحقه در واقع به رابطه جنسی بین دو زن گفته می شود به این صورت که دو زن اندام تناسلی خود را بر یکدیگر قرار دهند . بر طبق قانون مجازات اسلامی حکم مساحقه ، حد کامل یعنی صد ضربه شلاق است و... [بیشتر...]

» زنای به عنف و مجازات آن
1397/09/17
در این مقاله به بررسی معنی زنای به عنف و مجازات زنای به عنف می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» لواط چیست ، حکم و نحوه اثبات آن
1397/09/15
لواط در واقع به رابطه جنسی میان دو مرد اشاره دارد که براساس آن اندام جنسی مردی در مقعد مرد دیگری وارد شود . بر اساس قانون مجازات اسلامی مجازات فاعل لواط ، اگر مفعول از انجام این کار کرا... [بیشتر...]

» حکم زنای فرد نابالغ
1397/09/13
در این مقاله به بررسی حکم زنای فرد نابالغ می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» فرق رابطه نامشروع و زنا
1397/09/13
علی رغم این تصور که رابطه نامشروع و زنا جرایم یکسانی هستند ، باید گفت که این دو مفهوم متفاوتی دارند . جرم زنا به معنای رابطه جنسی کامل میان زن و مردی است که علقه زوجیتی میان آنها وجود ندارد ... [بیشتر...]

» زنای غیر محصنه چیست و حکم آن
1397/09/11
در این مقاله به بررسی زنای غیر محصنه چیست و حکم آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

» اثبات زنا
1397/09/11
در این مقاله به بررسی اثبات زنا می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» زنای محصنه چیست و حکم آن
1397/09/10
در این مقاله به بررسی زنای محصنه چیست و حکم آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

صفحات: 1 2

Top