» جرم رابطه نامشروع در فضای مجازی
افرادی که مرتکب رابطه نامشروع یا همان سکس چت در فضای مجازی می شوند، همانند جرم رابطه نامشروع فیزیکی مطابق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد و همان مجازات 99 ضربه شلاق هم... [بیشتر...]

» تجاوز جنسی و مجازات آن
تجاوز جنسی که در نظام حقوقی ایران، مترادف با " زنای به عنف " و " لواط به عنف " می باشد ، نزدیکی جنسی با فردی است که به این نزدیکی رضایت نداشته است. تجاوز جنسی از طریق چها... [بیشتر...]

» اثبات رابطه نامشروع از طریق پیامک
در این مقاله به بررسی اثبات رابطه نامشروع از طریق پیامک می پردازیم . ... [بیشتر...]

» تفخیذ چیست ، مجازات و اثبات آن
تفخیذ ، یک رابطه جنسی بین دو هم جنس محسوب می شود که براساس گفته قانون و شرع : " عبارت است قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران ها با نشیمنگاه انسان مذکر دیگری ."مجازات این عمل ه... [بیشتر...]

» مساحقه چیست ، حکم و نحوه اثبات آن
مساحقه در واقع به رابطه جنسی بین دو زن گفته می شود به این صورت که دو زن اندام تناسلی خود را بر یکدیگر قرار دهند . بر طبق قانون مجازات اسلامی حکم مساحقه ، حد کامل یعنی صد ضربه شلاق است و... [بیشتر...]

» زنای به عنف و مجازات آن
در این مقاله به بررسی معنی زنای به عنف و مجازات زنای به عنف می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» لواط چیست ، حکم و نحوه اثبات آن
لواط در واقع به رابطه جنسی میان دو مرد اشاره دارد که براساس آن اندام جنسی مردی در مقعد مرد دیگری وارد شود . بر اساس قانون مجازات اسلامی مجازات فاعل لواط ، اگر مفعول از انجام این کار کرا... [بیشتر...]

» حکم زنای فرد نابالغ
در این مقاله به بررسی حکم زنای فرد نابالغ می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» فرق رابطه نامشروع و زنا
علی رغم این تصور که رابطه نامشروع و زنا جرایم یکسانی هستند ، باید گفت که این دو مفهوم متفاوتی دارند . جرم زنا به معنای رابطه جنسی کامل میان زن و مردی است که علقه زوجیتی میان آنها وجود ندارد ... [بیشتر...]

» زنای غیر محصنه چیست و حکم آن
در این مقاله به بررسی زنای غیر محصنه چیست و حکم آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

صفحات: 1 2

Top