» دریافت کارت بازرگانی
تمامی افراد حقیقی و حقوقی دارای فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در زمینه های مختلف واردات و صادرات که واجد شرایط هستند باید نسبت به دریافت کارت بازرگانی اقدام نمایند. از موارد مصرف ... [بیشتر...]

» شرکت سهامی عام و تشکیل سرمایه آن
در این مقاله به بررسی شرکت سهامی عام و تشکیل سرمایه آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» مدارک لازم برای ثبت شرکت های غیر سهامی
برای ثبت شرکت های غیر سهامی اعم از  با مسئولیت محدود، تضامنی ، نسبی و مختلط سهامی و غیر سهامی، لازم است که مدارکی از جمله شرکت نامه، اساس نامه، تقاضانامه، فرم تعیین نام و مشخصات مدیران ... [بیشتر...]

» نحوه تعیین تابعیت شرکت
مطابق قانون تجارت، شرکت ها تابعیت کشوری را دارند که اقامتگاه و مرکز اصلی شرکت در آنجا باشد. اما در قانون ثبت شرکت ها، لازم است که شرکت در ایران نیز تشکیل شده باشد. با توجه به اینکه قانون تجا... [بیشتر...]

» شرکت تعاونی تولید و مصرف
در این مقاله به بررسی شرکت تعاونی تولید و مصرف می پردازیم . ... [بیشتر...]

» شرکت نسبی چیست و نحوه نام گذاری آن
در این مقاله به بررسی شرکت نسبی و نحوه نام گذاری آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

» شرکت تضامنی چیست و نحوه نام گذاری آن
در این مقاله به بررسی شرکت تضامنی و نحوه نامگذاری آن می پردازیم .    ... [بیشتر...]

» تفاوت موسسه و شرکت
در این مقاله به بررسی تفاوت موسسه و شرکت می پردازیم .   ... [بیشتر...]

» شرکت سهامی و انواع آن
در این مقاله به بررسی شرکت سهامی و انواع آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» شرکت مسئولیت محدود و نحوه نام گذاری آن
در این مقاله به بررسی شرکت مسئولیت محدود و نحوه نام گذاری آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

صفحات: 1 2

Top