» قانون جدید صدور چک
قانون جدید صدور چک که در سال 1397 به تصویب مجلس رسید و در سال 1399 اجرایی گشت ، تحولات بسیار مهمی را در بحث معاملات مربوط به چک ایجاد کرده است . معرفی سامانه‌ صیاد و چک های صی... [بیشتر...]

» دارنده چک کیست
زمانی که شخصی قصد دارد وجوه مربوط به چک خود را وصول نماید ، در درجه اول باید به همراه چک و مدارک هویتی خود به بانک مراجعه نموده و تقاضای وجه چک را نماید . در این صورت ، بانک اولین شخصی را که... [بیشتر...]

» نحوه به اجرا گذاشتن چک برگشتی
در صورتی که وجه مربوط به چک صادر شده پرداخت نگردد ، دارنده چک می تواند به بانک مراجعه کرده و گواهی عدم پرداخت چک را اخذ نماید . پس از آن ، قادر خواهد بود تا با استفاده از شیوه های گوناگونی چ... [بیشتر...]

» اسناد تجاری و انواع آن
در این مقاله به بررسی اسناد تجاری و انواع آن می پردازیم .   ... [بیشتر...]

» قیمت سفته در سال 99
قیمت و نرخ سفته در سال 99 همانند سال های قبل ، برای هر یک میلیون تومان سفته مبلغ پانصد تومان می باشد که با افزایش مبلغ اسمی سفته ، قیمت خرید آن نیز افزایش می یابد . ... [بیشتر...]

» دادگاه صالح برای مطالبه چک حقوقی و چک کیفری
در این مقاله به بررسی دادگاه صالح برای مطالبه چک حقوقی و چک کیفری می پردازیم . ... [بیشتر...]

» شیوه های وصول چک برگشتی
در این مقاله به بررسی شیوه های وصول چک برگشتی می پردازیم . ... [بیشتر...]

» چک سفید امضا چیست و موارد صدور آن
در این مقاله به بررسی این که چک سفید امضا چیست و موارد صدور آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» چک حقوقی چیست و مراحل وصول آن
در این مقاله به بررسی اینکه چک حقوقی چیست و مراحل وصول آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» چک رمزدار بانکی و چک رمزدار بین بانکی
چک انواع مختلفی دارد که از انواع آن می توان چک رمزدار بانکی و چک رمزدار بین بانکی اشاره کرد . چک رمزدار بانکی ، چکی است که فرد با مراجعه به بانک ، صدور آن در وجه اشخاص حقیقی و حقوقی را ... [بیشتر...]

صفحات: 1 2 3

Top