» چک سفید امضا چیست و موارد صدور آن
1397/08/26
در این مقاله به بررسی این که چک سفید امضا چیست و موارد صدور آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» چک رمزدار بانکی و چک رمزدار بین بانکی
1397/07/24
در این مقاله به بررسی چک رمزدار بانکی و چک رمزدار بین بانکی می پردازیم . ... [بیشتر...]

» مراحل اعلام مفقودی چک
1397/07/23
در این مقاله به مراحل اعلام مفقودی چک می پردازیم . ... [بیشتر...]

» ماده 14 قانون صدور چک
1397/07/21
در این مقاله به بررسی ماده 14 قانون صدور چک می پردازیم .    ... [بیشتر...]

» مجازات چک برگشتی
1397/07/21
در این مقاله به بررسی مجازات چک برگشتی می پردازیم . ... [بیشتر...]

» قانون سفته ضمانت حسن انجام کار
1397/07/09
در این مقاله به بررسی قانون سفته ضمانت می پردازیم . ... [بیشتر...]

» سفته حسن انجام کار یا سفته ضمانت انجام کار
1397/07/04
در این مقاله به بررسی سفته حسن انجام کار می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» نحوه نوشتن سفته
1397/06/26
در این مقاله به نحوه نوشتن سفته می پردازیم . ... [بیشتر...]

» قیمت سفته در سال 97
1397/06/24
در این مقاله به بررسی قیمت سفته در سال 97 می پردازیم . ... [بیشتر...]

» مشخصات اسناد تجاری
1397/03/22
 در این مقاله به بررسی مشخصات اسناد تجاری خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

صفحات: 1 2

اسناد تجاری
Top