» قانون سفته ضمانت حسن انجام کار
1397/07/09
در این مقاله به بررسی قانون سفته ضمانت می پردازیم . ... [بیشتر...]

» سفته حسن انجام کار یا سفته ضمانت انجام کار
1397/07/04
در این مقاله به بررسی سفته حسن انجام کار می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» نحوه نوشتن سفته
1397/06/26
در این مقاله به نحوه نوشتن سفته می پردازیم . ... [بیشتر...]

» قیمت سفته در سال 97
1397/06/24
در این مقاله به بررسی قیمت سفته در سال 97 می پردازیم . ... [بیشتر...]

» مشخصات اسناد تجاری
1397/03/22
 در این مقاله به بررسی مشخصات اسناد تجاری خواهیم پرداخت . ... [بیشتر...]

» سفته چیست و نحوه صدور آن
1397/03/21
در این مقاله به بیان مفهوم سفته و نحوه صدور آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

» وصول چک از طریق اجرای ثبت
1397/02/17
در این مقاله قصد داریم به بررسی مراحل وصول چک از طریق اجرای ثبت ، مزایا و معایب وصول چک از طریق اجرای ثبت بپردازیم . ... [بیشتر...]

» نحوه شکایت کیفری از چک برگشتی و مهلت آن
1397/02/11
در این مقاله قصد داریم مهلت شکایت کیفری از چک برگشتی ، نحوه شکایت کیفری از چک برگشتی و چک هایی که نمی توان از آنها شکایت کیفری کرد را مورد بررسی قرار دهیم . ... [بیشتر...]

» گواهی عدم پرداخت و مهلت دریافت آن
1397/02/11
در این مقاله به توضیح گواهی عدم پرداخت چک ، گواهی عدم پرداخت چک کیفری و  گواهی عدم پرداخت چک پشت نویسی شده ، می پردازیم . ... [بیشتر...]

» چک برگشتی چیست و نحوه وصول آن چگونه است ؟
1397/02/09
در این مقاله قصد داریم تا ابتدا به بیان مفهوم چک برگشتی پرداخته و در ادامه نحوه وصول چک برگشتی را مطرح می نماییم .   ... [بیشتر...]

صفحات: 1 2

اسناد تجاری
Top