» اسناد تجاری و انواع آن
1398/07/29
در این مقاله به بررسی اسناد تجاری و انواع آن می پردازیم .   ... [بیشتر...]

» قیمت سفته در سال 99
1398/01/19
قیمت و نرخ سفته در سال 99 همانند سال های قبل ، برای هر یک میلیون تومان سفته مبلغ پانصد تومان می باشد که با افزایش مبلغ اسمی سفته ، قیمت خرید آن نیز افزایش می یابد . ... [بیشتر...]

» دادگاه صالح برای مطالبه چک حقوقی و چک کیفری
1397/09/09
در این مقاله به بررسی دادگاه صالح برای مطالبه چک حقوقی و چک کیفری می پردازیم . ... [بیشتر...]

» شیوه های وصول چک برگشتی
1397/09/05
در این مقاله به بررسی شیوه های وصول چک برگشتی می پردازیم . ... [بیشتر...]

» چک سفید امضا چیست و موارد صدور آن
1397/08/26
در این مقاله به بررسی این که چک سفید امضا چیست و موارد صدور آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» چک حقوقی چیست و مراحل وصول آن
1397/08/23
در این مقاله به بررسی اینکه چک حقوقی چیست و مراحل وصول آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» چک رمزدار بانکی و چک رمزدار بین بانکی
1397/07/24
چک انواع مختلفی دارد که از انواع آن می توان چک رمزدار بانکی و چک رمزدار بین بانکی اشاره کرد . چک رمزدار بانکی ، چکی است که فرد با مراجعه به بانک ، صدور آن در وجه اشخاص حقیقی و حقوقی را ... [بیشتر...]

» مراحل اعلام مفقودی چک
1397/07/23
در این مقاله به مراحل اعلام مفقودی چک می پردازیم . ... [بیشتر...]

» ماده 14 قانون صدور چک
1397/07/21
در این مقاله به بررسی ماده 14 قانون صدور چک می پردازیم .    ... [بیشتر...]

» مجازات چک برگشتی
1397/07/21
در این مقاله به بررسی مجازات چک برگشتی می پردازیم . ... [بیشتر...]

صفحات: 1 2 3

اسناد تجاری
Top