» تاجر کیست و انواع آن
1397/08/22
همانگونه که در عرف نیز شناخته شده است ، اشخاصی که به امر تجارت می پردازند و آن را شغل معمول خود قرار می دهند ، تاجر شناخته می شوند . با این حال اینکه چه اشخاصی تاجر محسوب می شوند ، از آن جهت... [بیشتر...]

» قانون تجارت چیست و تقسیم بندی مواد آن
1397/04/19
در این مقاله به تاریخچه قانون تجارت ، اینکه قانون تجارت چیست و تقسیم بندی مواد آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

صفحات: 1

سایر موضوعات تجاری
Top