» جنون پس از صدور حکم قطعی
1398/10/24
اگر فردی بعد از ارتکاب جرم یا حین ارتکاب جرم و یا در مراحل دادرسی مجنون شود به صورتی که بعد از صدور رای باشد قانونگذار تصمیمات مختلفی را در قانون برای دادگاه درنظر گرفته است از جمله تعویق&nb... [بیشتر...]

» حقوق متهم در دعاوی کیفری
1398/06/28
در این مقاله به بررسی حقوق متهم در دعاوی کیفری می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» موارد عذر موجه متهم در قانون آیین دادرسی کیفری
1398/06/23
در این مقاله موارد عذر موجه متهم در قانون آیین دادرسی کیفری را مورد بررسی قرار می دهیم . ... [بیشتر...]

» صلاحیت بازپرس و موارد آن
1398/05/22
در این مقاله به بررسی اینکه صلاحیت بازپرس و موارد آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» وظایف و اختیارات میانجیگر
1398/04/01
در این مقاله به بررسی وظایف و اختیارات میانجیگر می پردازیم . ... [بیشتر...]

» قرار توقف تحقیقات و شرایط صدور آن
1397/10/20
در این مقاله به بررسی قرار توقف تحقیقات و شرایط صدور آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

» تفتیش و بازرسی منازل ، اماکن و اشیا و قواعد آن
1397/10/08
در این مقاله به بررسی تفتیش و بازرسی منازل ، اماکن و اشیا و قواعد آن می پردازیم .  ... [بیشتر...]

» میانجیگری چیست
1397/10/01
در این مقاله به بررسی این که میانجیگری چیست می پردازیم . ... [بیشتر...]

» نحوه اجرای احکام کیفری
1397/09/17
در این مقاله به بررسی نحوه اجرای احکام کیفری می پردازیم . ... [بیشتر...]

» شرایط صدور قرار ترک تعقیب
1397/09/14
در این مقاله به بررسی قرار ترک تعقیب چیست و شرایط صدور آن می پردازیم . ... [بیشتر...]


آیین دادرسی کیفری
Top