» جرم قابل گذشت ، شرایط و نحوه اعمال آن
1397/03/08
 در این مقاله به بررسی این که چه نوع جرمی قابل گذشت است ، شرایط  و نحوه گذشت شاکی از جرم قابل گذشت می پردازیم .   ... [بیشتر...]

صفحات: 1

آیین دادرسی کیفری
Top