» ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری
1398/11/24
برای گزینش کارشناسان رسمی دادگستری هر ساله آزمونی تحت عنوان آزمون کارشناسان رسمی برگزار می شود . آزمون کارشناسان دارای چندین زیرشاخه تخصصی است . متقاضیان ش... [بیشتر...]

» ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی قوه قضاییه
1398/11/23
برای گزینش کارشناسان رسمی قوه قضائیه هر ساله آزمونی تحت عنوان آزمون کارشناسان رسمی برگزار می شود . آزمون کارشناسان دارای 17 زیرشاخه تخصصی است . متقاضیان شرکت در آزمون&nbs... [بیشتر...]

» زمان ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی قوه قضاییه
1398/11/19
برای گزینش کارشناسان رسمی قوه قضائیه هر ساله آزمونی تحت عنوان آزمون کارشناسان رسمی برگزار می شود . طبق آخرین اظهارات رئیس مرکز وکلا ، کارشناسانان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ثبت نام بر... [بیشتر...]

صفحات: 1

کارشناسان رسمی
Top