» نفقه دختر بعد از طلاق
پرداخت نفقه دختر تا زمانی که ازدواج نکرده است ، حتی بعد از طلاق پدر و مادرش  و زمانی که تحت حضانت و سرپرستی مادر است بر عهده پدر است . اما بعد از این که دختر ازدواج کرد و جدا شد دیگر پد... [بیشتر...]

» تعدیل نفقه زن
اگر مردی به دلیل نپرداختن نفقه زن محکوم به پرداخت مبلغ معینی شود اما نتواند آن را  بدلیل اتفاق افتادن شرایطی که مسبب آن خودش نبوده است پرداخت کند ، می تواند دادخواست تعدیل نفقه زن را تق... [بیشتر...]

» تعدیل نفقه فرزند
مردی که محکوم به پرداخت مبلغ معینی نفقه به فرزند یا فرزندان دختر و پسر خود شده است ، اگر در طول زمان با بروز مشکلاتی مثل بیماری ، ناتوانی مالی و تورم توان پرداخت آن مبلغ را نداشته باشد ... [بیشتر...]

» تعدیل نفقه چیست
مردی که از طرف دادگاه محکوم به پرداخت نفقه شده است یا نفقه گیرنده ای که مستحق دریافت نفقه شده است ، هر دو می توانند به دلایلی مانند بیماری ، تورم ، کاهش یا افزایش توان مالی درخواست تعدیل نفق... [بیشتر...]

» نفقه چیست
نفقه به معنی نیاز های مالی متعارف است که با توجه به متن قانون تا زمانی که زن از شوهر تمکین کند پرداخت آن بر عهده شوهر است . نفقه فرزند یا فرزندان هم قانونا پرداختش با پدر است دختر تا زمانی ک... [بیشتر...]

» نفقه فرزند دختر تا چند سالگی است
در مورد نفقه فرزند تامین نیاز های مالی و متعارف فرزندان مثل تحصیل ، خوراک ، پوشاک ، مسکن و هزینه های درمانی مطابق با ماده ۱۹۹۹ قانون مدنی بر عهده پدر است . فرقی بین دختر و پسر در گرفتن نفقه ... [بیشتر...]

» نحوه پیگیری دادخواست نفقه
در حال حاضر ثبت و پیگیری دادخواست نفقه زن از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی تحت عنوان سامانه ثنا امکان پذیر شده است که پس از ثبت نام در این سامانه ... [بیشتر...]

» میزان نفقه زن در سال 99
در صورتی که تعیین مبلغ نفقه زن در سال 99 سبب ایجاد اختلاف میان زن و شوهر شده باشد ، کارشناس نفقه میزان آن را به صورت دقیق مشخص خواهد کرد که این میزان ، بسته به عوامل مختلف ، در رابطه با اشخا... [بیشتر...]

» نفقه زن در زمان عده وفات شوهر
بر اساس حکمی که قانون مدنی مقرر داشته است ، زن در زمانی که عده وفات شوهر را نگه داشته است ، حق دریافت نفقه را خواهد داشت که این نفقه از اموال شوهر وصول شده و در صورتی که مرد اموال کافی نداشت... [بیشتر...]

» نفقه زن در دوران عده طلاق
بر اساس قانون مدنی ، به دلیل اینکه در طلاق رجعی مرد حق رجوع به زوجه را در طول مدت عده طلاق دارد ، این تکلیف قانونی را نیز خواهد داشت که در مدت عده طلاق ، به زن نفقه بپردازد . اما در طلاق بائ... [بیشتر...]


Top