» لازم یا جایز بودن عقد رهن
1398/08/09
جایز و لازم بودن از مواردی است که پایبندی افراد به عقد را مشخص می کند . در عقد رهن ، شرایط خاصی در باب جواز و لزوم وجود دارد . یعنی احکام مشابهی در رابطه با طرفین عقد وجود ندارد . این تفاوت ... [بیشتر...]

» شرایط عقد رهن
1397/07/26
در این مقاله به شرایط عقد رهن می پردازیم . ... [بیشتر...]

» نمونه قرارداد رهن خانه
1397/07/25
در این مقاله به بررسی نمونه قرارداد رهن خانه می پردازیم . ... [بیشتر...]

» قرارداد رهن ، ماهیت و ارکان آن
1397/07/25
در این مقاله به بررسی عقد رهن ، ماهیت و ارکان آن می پردازیم . ... [بیشتر...]

صفحات: 1

Top